קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

הפתרון יבוא על ידי רענון תוכני הלימוד ואופן ההוראה של מקצועות מדעי הרוח, שממשיכים להתקיים כמקצועות חובה בבית הספר; צעדים אלה יביאו להפיכת לימודי מדעי הרוח לאטרקטיביים יותר

ייתכן שהטלטלה שעוברת מערכת החינוך בגלל משבר הקורונה תגרום שינוי באופי בחינות הבגרות. ייתכן שיחליטו שבחינות חיצוניות תיערכנה רק במתמטיקה, אנגלית ולשון. לפי הצעה זו, הבחינות בספרות, תנ"ך ואולי גם בהיסטוריה ואזרחות תהיינה פנימיות. בעבר התנגדו מורים להצעה מעין זו, כי חששו שתלמידים יזלזלו במקצועות שאינם מסתיימים בבחינה חיצונית. הייתה גם התנגדות מן האקדמיה, שסברה שתיווצר זילות של הציונים במקצועות אלה. אני מציע למורים ולאקדמיה לאמץ גישה אחרת. כדאי להסכים להצעה, שבחינות הבגרות בספרות ותנ"ך בשלב ראשון תהיינה פנימיות. מהלך כזה יאפשר אוטונומיה רבה יותר של המורים, שיוכלו ללמד בגוון אישי יותר. זאת, כמובן, בתנאי שציונים אלו יקבלו מעמד שווה לזה של המקצועות החיצוניים בעיני האקדמיה. לבסוף, אני מבקש להביע תקווה, שהרצון לפתור את המשבר במקצועות ההומניסטיים אכן יביא לצעדים שיובילו לשינוי משמעותי במערך ההוראה, בחינוך הערכי, ובמתן כישורי חיים לתלמידים, בבחינת "מעז יצא מתוק" וכי ההזדמנות לא תוחמץ.

להעניק לא בא לידי ביטוי במידה מספקת, ותלמידים חשים כי הם "שקופים". . עידוד עיסוק בנושאים אשר נוגעים לדילמות אתיות ולניהול 2 חיי רגש. לצעד כזה יש כמובן חשיבות חינוכית עליונה. כאמור, המאמץ לטפל בנושאים של חינוך ערכי ודילמות אתיות, מצד אחד, ושל ניהול חיי רגש וכישורי חיים, מצד שני, מתוך ליבת הלימודים, הוא בעל עוצמה גדולה לאין שיעור לעומת הניסיון לעסוק בנושאים הללו בשיעורי חינוך ובפעילות חברתית וייעוצית. צעדים אלו יובילו להוראה וחינוך משמעותיים יותר (מילים שאני מקווה שלא נשחקו מדי...) . עידוד למידה בין תחומית, קולנוע וספרות לדוגמה. 3 . ראוי לשקול הפחתה במספר הנושאים הנלמדים בחלק 4 מהמקצועות ההומניסטיים, כדי לאפשר עיסוק מעמיק יותר ומאתגר בנושאי הלימוד. אגב, צעד כזה יאפשר התמקדות טובה יותר במיומנויות למידה ששיפור בהן נדרש. כדי למנוע ירידה נוספת במעמדם של מקצועות מדעי הרוח, כמקצועות חובה בבית הספר, ראוי שגם האוניברסיטאות תפתחנה יחידות חובה מצומצמות במדעי הרוח, שתתקיימנה בכל החוגים כתשתית השכלתית חיונית, לצד החומר הנלמד במסגרת החוגים הספציפיים. צעד כזה ימנע גם הימחקות של ענף המחקר במדעי הרוח, שהיא הרת אסון, ופיטורי מרצים.

* ראוי לציין כי תהליך מעניין של רענון הוראת המקצועות ההומניסטיים נעשה במסגרת מיזם "דרך הרוח"

39

Made with FlippingBook Publishing Software