קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

במיוחד בשעה זו, אנחנו כאן גם עבור בני משפחותיכם! אם מישהו מבני משפחתכם הוצא לחל"ת, פוטר או נפגע בכל צורה שהיא בעקבות משבר הקורונה, אנו נשמח להעניק מענה מקצועי בכל הנוגע לשמירת הכיסוי הביטוחי והבטחת הזכויות הפנסיוניות. בשעהשאתםממשיכיםללמדמהבית, גםאנחנו ביצענו אתההתאמותהנדרשותלאפשר לכל אנשי הקשר הייעודיים למורים, לקיים שגרת עבודה מלאה מהבית ולהמשיך לתת לכם שירות אישי. אתם שם עבור הילדים שלנו אנחנו כאן עבורכם!

אתם מוזמנים לפנות לנציג הייעודי באיזור מגוריכם למענה אישי ללא עלות:

Email

טלפון

שם איש קשר

חטיבה עסקית

giladha@menoramivt.co.il shahafg@menoramivt.co.il kerenpa@menoramivt.co.il battashn@menoramivt.co.il zfaniac@menoramivt.co.il nagarn@menoramivt.co.il minesb@menoramivt.co.il rozenm@menoramivt.co.il

גילעד חיון 050-4049467

חיפה והצפון

050-4049271

גיל שחף

דן והשרון

קרן פתיה 050-4049420

מרכז

ניב בטש 050-4049413

כרמית לוי 050-4049365

ירושלים

איתי נגר 050-4049267

בת אל מינס 050-4049304

ב"ש והדרום

050-3179508

מורן רוזן

מרכז עסקים

מנורה מבטחים מאחלת לכם ולבני משפחותיכם בריאות, שגשוג וחזרה מהירה לשגרה.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

Made with FlippingBook Publishing Software