קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

תואר שני המיועד למעוניינים להנהיג, להוביל ולהיות בקו הראשון של החינוך בישראל התכנית מעניקה ידע אקדמי מעמיק לצורך מילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך ומחוצה לה התכנית תורמת להתפתחות מקצועית ותפיסה רחבה של תחומי הניהול והמנהיגות במערכות חינוך והדרכה מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה) המאפשר המשך לימודים לדוקטורט בכל האוניברסיטאות בארץ תואר שני העונה על אחד מתנאי הסף של משרד החינוך לצורך הגשת מועמדות למכרזים לניהול בתי ספר התכנית מותאמת ללמידה מרחוק בעזרת טכנולוגיות מתקדמות ניתן להגיש מועמדות לסמסטר סתיו ולסמסטר אביב תשפ ״ א במינהל: M.A. מדיניות ומנהיגות בחינוך באוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים: bit.ly/EducPolicy

* 3500

Made with FlippingBook Publishing Software