קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

03-6901200 : למידע נוסף על פי סמינר הקיבוצים תואר שני

תואר שני M.A.A.T טיפול באמצעות אמנויות בהתמחויות: | תנועה | פסיכודרמה | אמנות חזותית ביבליותרפיה מוסמך בהוראה M.Teach תואר שני ותעודת הוראה לבית הספר העל יסודי - מלגות לעומדים בתנאים ספרות, היסטוריה, מקרא, אנגלית, אזרחות, מתמטיקה, ביולוגיה, עיצוב, אמנות, תקשורת וניהול עסקי. מוסמך בהוראת המתמטיקה

לבוגרי M.Ed. תואר שני תואר ראשון ותעודת הוראה * אוריינות חזותית מדעי הרוח בגישה רב תחומית * חינוך מתמטי לביה“ס היסודי * חינוך סביבתי * הערכה בחינוך טכנולוגיה בחינוך ניהול וארגון מערכות חינוך חינוך לפעילות גופנית ולבריאות

* תוכניות עם אפשרות לתזה

Made with FlippingBook Publishing Software