קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

המשך רן ארז, יו״ר הנהלת ארגון המורים

אבל בעיקר ברצוני להודות לכם, ציבור המורים, עמיתיי לעבודה, אשר נרתמתם ועבדתם חרף כל הקשיים, כדי לאפשר המשך לימודים וסדר יום קבוע לתלמידינו. אין ספק בליבי שכולנו נראה הצלחה ופרי לעבודתנו, גם בתוצאות המבחנים. דאגה לשמירה על תשלום השכר, התנאים הסוציאליים, הביטחון הכלכלי והתעסוקתי, וכן להצלחת תלמידינו, היא נר לרגלי. כולנו מקווים שבעתיד לא צפוי לנו גל נוסף, ובעזרת השם נתגבר על כל הקשיים. אנו ממשיכים לטפל בכל הבעיות העומדות על הפרק, כגון הצלחה במבחני הגמר, במבחני הבגרות, וסיום שנת הלימודים במועד הקבוע, .20.6.20

קשה לרצות את כל הציבור, ואני מקווה שגם התקופה הזאת תעבור מהר - כי לא נותר עוד ביוני. 20- הרבה זמן עד סוף שנה"ל, ב

קשר משולחן ההנהלה

לסיכום, ברצוני להודות למר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, אשר נענה לכל פניותינו ושיתף פעולה עימנו - למרות כל הקשיים, גם התקשורתיים וגם הארגוניים – למען הצלחת מערכת החינוך. ברצוני להודות גם למר משה בר סימן טוב, אשר ניווט את מערכת הבריאות תוך התחשבות ותמיכה במערכת החינוך ובהחלטות שהתקבלו ע"י משרד החינוך ועל ידינו. הדבר היה לא קל, מה גם שהיה עליו לעמוד באש הצולבת של הביקורת התקשורתית.

תוכן העניינים

חינוך היברידי – חשיבה חינוכית אחרת בעולם 26 שרון חסון | אחר

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 10

מציאות חדשה - הצעה להיערכות חדשה 32 מנשה בן מאיר |

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש 12

המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות 15 נילי ציוני |

על התנהגות ביישנית בגיל ההתבגרות 34 ד״ר רמי רחמים |

נורית הס | המחלקה לפנסיה 16

משבר המקצועות ההומניסטיים - 38 יהושע בן איתמר | הזדמנות לתיקון

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

בוריס מנור | המחלקה לקרן ידע 18

294 תגובה לשתי התגובות על מאמרו מגיליון 40 מתן קפלן |

קרין סוקולוב | ! קיבלנו פרס 20

חשיבות המקצועיות בהוראה ובחינוך - 22 קרן שקד | ריאיון עם ד״ר מריה פלורס

אבראהים אבו בכר | לצאת אל החיים 42

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

Made with FlippingBook Publishing Software