קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

– המחלקה לפנאי ונופש 11 ׳ המשך מעמ

פרטים נוספים על כל אלה ועוד ניתן למצוא המחלקה לפנאי ונופש. > באתר ארגון המורים אנו מאחלים לכל חברינו הנאה מרובה וימים שמחים ומאושרים, חג חירות שמח וחופשה מהנה ומועילה.

• עם היציאה מהסגר יצאנו במבצעי בתי מלון ברחבי הארץ. • אנו נערכים לקראת אירועי סוף השנה, שיתקיימו בסוף שנה"ל.

קשר הודעות הארגון

– המחלקה הפרופסיונלית 10 ׳ המשך מעמ

ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. המעסיק אינו רשאי לחייב את העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. חוק זה מחייב את המעסיקים אם מתקיימים התנאים האלה: עובדים. 25- . המעסיק מעסיק יותר מ 1 שנים לפחות 7 . העובד הועסק במקום עבודתו 2 לפני הגיעו לגיל פרישה. הזכות עפ"י חוק זה קיימת לנשים ולגברים. עובדת רשאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום, החל ביום הראשון למילואים, אם מתקיימים התנאים האלה: • תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים. שנים הנמצא 13 • לעובדת ילד שטרם מלאו לו עימה. • העובדת מועסקת במשרה מלאה. • העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו משרתת במילואים, בשינויים המחויבים. הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן הזוג משרת במילואים

פדיון ימי מחלה מורים שפורשים לפנסיה זכאים לפדיון ימי מחלה. לצערנו, יותר ויותר מעסיקים מדווחים דיווחים לא נכונים למשרד החינוך או לא מדווחים כלל, ודבר זה פוגע בתשלום פדיון ימי המחלה בעת פרישה. אני חוזר ומבקש להיכנס לפורטל עובדי הוראה ולבדוק שהדיווחים על היקפי העסקה, תפקידים שאתם מבצעים וכו' אכן מדווחים נכון. ניצול ימי מחלה ימי מחלה בשנה בעבור היקף 30 מורה צובר/ת של משרה מלאה. ניצול ימי מחלה ע"י המורה אינו פוגע בשכר המורה, ימים אלו דינם כימי עבודה. מורה שמנצל ימי מחלה לפני חופשה (סוכות, חנוכה ופסח) אינו צריך לחזור לעבודה לפני החופשה כדי לקבל את השכר המלא עבור החופשה. הזכות לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה בהתאם לחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) :2017 - תשע"ח עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל ) זכאי להמשיך לעבוד עוד 67 פרישה חובה (כיום

12

Made with FlippingBook Publishing Software