קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

Animated publication

w w w . i g m . o r g . i l

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

למידה חברתית רגשית ופדגוגיה מתבוננת 42 יוסי בן אשר

להיות תלמידה במגמה טכנולוגית 30 רחלי בסון

מעורבות הורים בלמידה מרחוק "תלמידורים"

36

ד״ר רותי ברדנשטיין, קרן שוקר אורן

2 0 2 1 ת ש פ " א

|

א ד ר - נ י ס ן , מ ר ץ - א פ ר י ל

| 3 0 2 ג י ל י ו ן

בואו לפתח קריירה באחד מאפיקי הלימודים שמכללת לוינסקי לחינוך מציעה לכם מורים

בחינוך M.Ed. תואר שני

חינוך לשוני בחברה הוראה ולמידה רב-תרבותית

חינוך לגיל הרך

חינוך מיוחד

חינוך מוזיקלי

• הלימודים בתל-אביב ומוכרים בכל הרפורמות ולשנת שבתון • תוכניות התואר השני חינוך מיוחד והוראה ולמידה מתקיימת גם בקמפוס אילת

לימודי תעודה

טיפול קוגניטיבי CBT התנהגותי

מטפל התנהגות ABA

הוראה מותאמת (מתקנת)

ייעוץ משפחתי בגישת מיכל דליות

מנתח התנהגותי ABA

www.levinsky.ac.il | 03-6901514 לייעוץ ולהרשמה חייגו:

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

אילת - זוכת פרס החינוך היישובי בפעם השלישית

מינהל שח"ק שירותים חברתיים, חינוך, ספורט,צעירים, אקדמיה וקהילה

מינהל שח"ק

הצטרפו למשפחת המורים באילת לשנה"ל תשפ"ב דרושים/ות מורים/ות יח"ל: מתמטיקה/אנגלית/פיסיקה/ 5 ביולוגיה/ ימאות ספינות/מדעי המחשב/ מכטרוניקה. מדעים, לשון, תנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות, גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, ערבית, חנ"מ, תיירות, תאטרון. לבתי הספר העי"ס )חט"ב וחט"ע( כולל הכנה לבגרות במקצועות: מועמדים מתאימים שיתקבלו ויעברו לאילת - יקבלו סל הטבות איכותי: סל הטבות חדש ומודולרי למשך עשר שנים בהתאם למשך ₪ ' א 85 מענק שנתי עד ההתחייבות 10% הטבת מס הכנסה בגובה מחנכים/ות ומורים/ות עם התמחות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אומנות, מחול ומוזיקה. יועצים/ות חינוכיים/ות לבתי הספר היסודיים:

נא לשלוח קורות חיים והעתקי תעודות המעידות על השכלה אל מטה גיוס מורים gmorim@eilat.muni.il מייל:

תואר שני בשכטר תואר שני למורים בשכטר יום פתוח מקוון 17:00-15:00 | 4.4.2021 יום ראשון

הסבר על מסלולי הלימוד המותאמים למורים ואנשי חינוך מפגש עם סטודנטים ובוגרים על יתרונות הלימודים במכון שכטר והשפעתם על העשייה החינוכית חווית הלימוד בשכטר - שיעור פתוח

בתוכנית

ע ר כ י . מ ש מ ע ו ת י . א י כ ו ת י תואר שני בשכטר

החזר שכר לימוד בכפוף לתקנון | הקורסים מוכרים לגמול השתלמות | יום לימודים אחד בשבוע | במדעי היהדות M.A. לבוגרים יוענק תואר | התואר מוכר מטעם המל"ג | משרד החינוך חיבור אקטואלי בין ארון הספרים היהודי לחברה הישראלית

מגוון תחומי התמחות המתאימים לאנשי הוראה וחינוך, לבחירתכם:

לימודי ירושלים וארץ ישראל

תולדות עם ישראל

מוזיקה יהודית ועוד

מחשבת ישראל

האומנויות ביהדות

מקרא

> למידע ולהרשמה ליום הפתוח 077-9979545 info@schechter.ac. i l

www.schechter.ac.il , ירושלים ׀ 4 אברהם גרנות

office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

1-700-508-558 לשרות אישי התקשרו: office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

חברי ארגון המורים

שובר יוקרתי יינתן בפתיחת )1( חשבון חדש!

הבנק הבינלאומי בשיתוף ארגון המורים, מעריך את השקעתכם בדור העתיד שלכם זה הזמן שלנו להשקיע בהגשמת החלומות

הלוואה מסובסדת ע”י ארגון המורים )2( בריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ”ל

הלוואה לכל מטרה )3( בניכוי מהשכר למעבירי משכורת

ריבית החשכ”ל

סכום ההלוואה תקופת ההחזר

שיעור ריבית

סכום ההלוואה תקופה ההחזר

בלבד! )2( 0.79% ללא התחייבות להעברת משכורת!

חודש 36 עד

₪ 30,000 עד

לשנה P -0.5%

חודשים 60 עד

₪ 100,000 עד

)5( הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש בבינלאומי תוכלו ליהנות מהלוואות בסכום של עד (הנמוך מביניהם) ₪ 150,000 משווי הרכב או עד 100%

הלוואה לכל מטרה )4( בריבית משתנה למעבירי משכורת

שיעור ריבית

סכום ההלוואה תקופה ההחזר

תקופה וריבית חודשים 60-120 לשנה P +1.9%

סכום ההלוואה תקופה וריבית חודש 60 עד לשנה P +0.5% ₪ 120,000 עד או

P +0.2% - החל מ לשנה

חודשים 60 עד

₪ 150,000 עד

הבנקאים שלנו ממתינים לכם! 052-4473391 אמנון רקובר | 052-4473491 איתן משריקי | 052-4473608 אורית רודין

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

מתאמים פגישה לפתיחת חשבון סרקו את הקוד לקביעת פגישה )7( לפתיחת חשבון

פותחים חשבון ישירות מהנייד סרקו את הקוד להורדת )6( האפליקציה ולפתיחת חשבון

2

1

"ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי ומפורסמת ע"י הבנק. : )P( ריבית פריים ) ההלוואהתישאריביתקבועהבשיעור ריביתהחשכ"להידועהבמועדהחתימהעלבקשתההלוואה (ריביתהחשכ"ל -שיעור 2( . ) הבנקאינו אחראי לטיבהמוצראו השירות 1( . הבנק/ארגוןהמוריםרשאיםלשנותאתתנאיהלוואת 04/2021 ריביתעלהלוואותלעובדיהמדינההמתפרסםמעתלעתע"יהחשבהכללי במשרדהאוצר). ריביתהחשכ"לנכונהל ) הלוואותבניכוישכר יוענקו בכפוףלקבלתהפניהחתומהע"י המעסיק ובכפוףלקיוםהסכםהתקשרותמולהבנק ובהעברתמשכורתלבנק. 3( החשכ"לאו להפסיקהבכלעת. ) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. 5( . ש"ח ומעלה. ההלוואה אינה מיועדת למחזור הלוואה קיימת 4,000 ) ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה 4( ) השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, 6( . כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק ) התהליך אינו מהווה בקשה מלאה לפתיחת חשבון ובקשתך תיבחן ותושלם במהלך 7( . השירות מיועד ללקוחות יחידים (לא עסקיים), בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד פגישה אישית בסניף. השירות ניתן לתושבי ישראל שאינם מנהלים חשבון בבנק הבינלאומי. תוקףההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצריםהמפורטים לעיל כפופים לתנאיםהמלאיםהמפורטיםבמסמכי הבנק ולפי העניין גםבאתר הבנק כללי: , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. www.fibi.co.il פרסום זהאינו מהווההצעהאו התחייבותלהעמדתאשראי ואין לראותבפרסום זהמשוםהסכמהאו התחייבותלמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקבכפוף לשיקול אשראי: דעתו הבלעדית של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

www.fibi. co.il | *2354

רן ארז | משולחן ההנהלה

יו״ר הנהלת ארגון המורים

קשר משולחן ההנהלה

חברים יקרים, שנת הלימודים תשפ"א היא אחת השנים הקשות ביותר למערכת החינוך. למעשה, כבר מתחילתה התקיימו הלימודים בדרך מקוונת, מהבית, עקב מגפת הקורונה - למעט חינוך מיוחד וחינוך ילדים בסיכון. העבודה המקוונת קשה מאוד, הן למורים הן לתלמידים, והיא יוצרת מתחים פסיכולוגיים למורים, לתלמידים ולהורים. יתר על כן, המורים חייבים להתאים את עבודתם לכלי מדיה חדשים, שלא כולם הורגלו להם, ולתור אחר דרכים חדשות לעשות את השיעורים למעניינים - ובה בעת התלמידים אינם מקבלים את העזרה האישית שהייתה ניתנת להם בעבר. למעשה, הקשר של מורה – תלמיד הפך להיות דיגיטלי, וככזה – מלאכותי, ולעיתים קרובות גם אין המורה רואה את התלמיד כלל במציאות זו של למידה מקוונת. אין ספק בליבי ששיטת לימוד זו, למרות שיש בה גם יתרונות מסוימים, אינה אפקטיבית כמו שיטת הלמידה הפרונטלית, והיא דורשת מאמץ גדול מצד המורים. כולי תקווה שבימים הקרובים נוכל לחזור ללמידה פרונטלית בכל המערכת, ואם לא כעת, אזי אחרי חופשת הפסח.

כולנו זכאים לחופשה, 'למלא מצברים' בה ולהינפש לאחר העבודה הקשה שהייתה לכולנו עד כה. חופשת הפסח מיועדת למנוחה והתאווררות, ולא לעבודה. אין כל צורך להתנדב ולעבוד בה עבודת חינם. ובכל זאת, אם מורה נדרש לעבוד בזמן החופשה - לתת תגבורים לבגרויות וכיוצא באלה, והוא מסכים לכך, הוא זכאי לתשלום על עבודתו זו, ועליו להודיע על כך למנהל ביה"ס מבעוד מועד. במרץ מתקיימות הבחירות 23 ביום שלישי לכנסת. לכל אחד מאיתנו דעותיו הפרטיות, בתחומים השונים – הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים ועוד. ולנו, כמורים וכמחנכים, אסור להתעלם מהדרך שבה נותנות המפלגות השונות ביטוי ליחסן כלפי הנושא של מערכת החינוך ושל מעמד המורים. בהליכתנו לקלפי חשוב שנשקול גם את עמדות המפלגות בנושאים הנוגעים למצבה של מערכת החינוך - בעבר, בהווה וכמו שמשערים שיהיה בעתיד.

אני מאחל לכם חג שמח ובשורות טובות, לכם ולבני משפחותיכם.

7

תוכן העניינים

קשר תוכן עניינים

62 30

20

מבחן כבוד

להיות תלמידה במגמה טכנולוגית

יישום תוכנית ההכלה הרגשית

כשהערות לתעודה מצליחות לגעת באמת 41 אבינועם הרש | למידה חברתית רגשית ופדגוגיה מתבוננת 42 יוסי בן אשר |

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 10

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש 11

המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות 15 נילי ציוני | 16 חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות 17 המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש 18 אבי פסקל | נורית הס | המחלקה לפנסיה

ליטל דיצ'י קידר | שינוי טכנופדגוגי בבית הספר 44

יערה בן דוד | " "המורה ברתה – תמונת מחזור 46

סיפורו של מסע או מסע של סיפור 48 מיטל רונאי |

אילנה נאות | "יונקי המוחות" – ספר חדש 50

"קוראים לי ז'אנט" – ספר חדש 52 יעל סוניה הרמלין |

יישום תוכנית ההכלה הרגשית 20

ד"ר נאדיה גאליה וד"ר אחלאם דראושה |

דנה לביא | "יתומת צה"ל" – ספר חדש 54

הקהילה היהודית בנובי-דבור אז והיום 24 גלבוע כהן |

נתן רון | עם לא מדומיין 56

אורית מסינגר | קריאת כיוון 28

ריאיון עם אריאל וייס על ספרו "פרשת דרכים" 58 קרן שקד |

רחלי בסון | להיות תלמידה במגמה טכנולוגית 30 מיכאל זלוטין | covid -19 ימי 34

"אהבה בסמטאות בגדאד" – ספר חדש 61 עזרא צבאני |

מעורבות הורים בלמידה מרחוק 36

ד״ר רותי ברדנשטיין וקרן שוקר אורן |

יובל לוינגר | מבחן כבוד 62

קרן בארי | סיפור אישי על דרכי בעולם החינוך 38

ד"ר אלון יונתן דואניאס | מחנך בימי קורונה 64

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורכת

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, חברי המערכת: אפרת בר, ד"ר שוש וינטר מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: michala@igm.org.il סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

חברים יקרים, ה יום, או כנהוג לומר: בעת כתיבת שורות אלה, מתחילים, אולי, לראות ניצנים של חזרה לחיים. לפחות קצת. אפילו תלמידי כיתות ז' עד י' חזרו לבתי הספר. אומנם לא לשבוע מלא, אבל גם זה משהו עבור ילדים שבשנה האחרונה לכל התייחסות אליהם הוצמדה מילה מהשורש ש-כ-ח. כך רוב מערכת החינוך יצאה מהזום ושבה אל בתי הספר, ונקווה שמגמה זו של חזרה לחיים תימשך בה וביתר התחומים. מכל מקום נראה שיש סימנים מעודדים לכך, לפי המצב כעת, כשרוב המשק נפתח והתחלואה בירידה. נקווה שאלה הן אכן סנוניות המבשרות את בוא האביב. לכבוד האביב וחג הפסח שבפתחנו, לפניכם גיליון מורחב ומגוון ואני מקווה שתמצאו בו עניין. ואסיים בברכת חג שמח לכולכם, פסח כשר, ושיהיה לכם הרבה אביב.

קרן שקד עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

w w w . i g m . o r g . i l

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

למידה חברתית רגשית ופדגוגיה מתבוננת 42 יוסי בן אשר

להיות תלמידה במגמה טכנולוגית 30 רחלי בסון

מעורבות הורים בלמידה מרחוק "תלמידורים"

36

ד״ר רותי ברדנשטיין, קרן שוקר אורן

2 0 2 1 ת ש פ " א

|

א ד ר - נ י ס ן , מ ר ץ - א פ ר י ל

| 3 0 2 ג י ל י ו ן

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

9

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

לביטוח לאומי. מורה שמשרת במילואים בתקופת החופש הגדול, או בחופשת סוכות, חנוכה או פסח, זכאי לשכר כפול על תקופת המילואים. תיקון בחוק קובע שתגמול עבור כל יום שירות משולם ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של משרת המילואים או לא. עובד המשרת במילואים וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות עבודה או בימי מנוחה, ישולם לו שכר עבודה רגיל מהמעסיק וכן תגמולי מילואים (שכר כפול). חופשות והיעדרויות לצורך לימודים עובד/ת הוראה הלומד/ת לקראת תואר זכאי/ת להיעדר מבית הספר ולקבל תשלום (היעדרות בשכר) לצורך בחינות הנדרשות במסגרת לימודיו/ה לתואר, על פי הפירוט הזה: ימי חופשה בשכר - בתנאי שהבחינה נערכת 3 באותו היום שעל המורה להימצא בבית הספר. ימי חופשה נוספים שהמורה זכאי להם לצורך 3 לימודיו ועליו להחזירם במועד אחר בתיאום עם מנהל ביה"ס. קידום בדרגה בעוז לתמורה מורה שעובד/ת במסגרת הרפורמה עוז לתמורה זכאי לצבור נקודות קרדיט בגין מילוי תפקיד לצורך קידום בדרגת עוז. נקודות תזכה בדרגת קידום בשיעור 10 צבירת דרגות 4- . עובד הוראה יהיה זכאי ל 1.69% של קידום במהלך תקופת העסקתו. שנים. 3 פרק הזמן המינימלי בין דרגה לדרגה הוא

במשך שנה שלמה עברנו כולנו זמנים קשים. מעמסה גדולה נחתה עלינו, עובדי ההוראה, כשנאלצנו לעבוד בתנאי עבודה שאינם מוכרים ואינם שגרתיים. ואף על פי כן, תוך כדי הסתגלות למצב החדש והבלתי מוכר, ביצענו את עבודתנו בהצלחה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את כולנו בברכה לבריאות שלמה ולחג שמח וחופשה נעימה. בקשה לחל"ת לשנה"ל תשפ"א עובד/ת הוראה המבקש/ת לצאת לחופשה לצורך שבתון או לצורך אחר מתבקש/ת להגיש בקשה . יש לדאוג לקבלת 31.3.21 בכתב למעסיק עד אישור מהמעסיק בכתב על קבלת הבקשה. מורים המועסקים ע"י משרד החינוך יגישו את עובד הוראה בחופשה ללא תשלום עליו לדאוג בעצמו לרציפות הזכויות הסוציאליות שלו (פנסיה, ביטוח לאומי וכו'). מורים היוצאים לחל"ת לצורך שבתון יבדקו את זכאותם לשנת שבתון בקרן ההשתלמות טרם בקשתם לחל"ת. עובד הוראה בשבתון זכאי לחזור לבית הספר בו הועסק לפני היציאה לשבתון. בקשה לחזרה לעבודה בתום החל"ת מורים שנמצאים בחל"ת בשנה"ל הנוכחית חייבים להודיע למעסיק בכתב על חזרתם לעבודה עד .31.3.21 יום במקביל יש לעדכן את מנהל ביה"ס. מורים שלא יעשו זאת במועד עלולים להסתכן בכך שהמעסיק יסרב להחזירם לעבודה. תשלום עבור ביצוע ימי מילואים עובד/ת הוראה שנקרא/ת למילואים זכאי/ת לקבל תגמול עבור שירות המילואים הפעיל אותו הוא/היא מבצע/ת. גובה תשלום תגמולי המילואים לא יפחת משיעור השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. (תלוש צהוב) המורה יגיש 3010 את טופס למעסיק אשר יתבע בעבורו את התגמול מהמוסד הבקשה באמצעות פורטל עובדי הוראה. נוסף לכך יש לעדכן את מנהל ביה"ס.

להלן התפקידים לצבירת נקודות תפקיד

מספר נקודות

2

מחנך

2.5 2.5 2.5

רכז טיולים

רכז הערכה ומדידה רכז התאמות ללמידה

3 3

רכז מקצוע

רכז חינוך חברתי

4

רכז שכבה

12 המשך בעמוד

10

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש; ממונה על העמותה הפדגוגית ועל ״קשר עין״

קשר הודעות הארגון

תמורה-מקס, השי ייטען לכרטיס החבר. מורים יקרים, זה הזמן להבהיר פעם נוספת מדוע מומלץ להזמין כרטיס אשראי תמורה-מקס: רק מחזיקי כרטיסי האשראי תמורה-מקס יכולים לקבל את כרטיס ההטבות "תמורה פלוס" ורק באמצעותו ניתן לבצע הזמנות באתר ארגון המורים ולקבל הנחות והטבות. טעינת כרטיס ההטבות השנה באופן חריג ומיוחד נאפשר לכלל המורים חברי ארגון המורים הטבה ייחודית של טעינת ₪ 500- על ה 40% כרטיס ההטבות בהנחה של , וזאת בין 2021 הראשונים במהלך כל חודש מרץ .31.3.21–1.3.21 : התאריכים נזכיר כי טעינת כרטיס ההטבות תתאפשר באמצעות כרטיס האשראי תמורה-מקס בלבד, והיא תתבצע באתר ארגון המורים ו/או באמצעות אפליקציית "מקס" לתוך כרטיס "תמורה פלוס". ניתן לראות באופן מיידי את הטעינה באפליקציית . פרטים נוספים באתר ארגון המורים. mygift מבצעי המחלקה במהלך השנה ולקראת פסח • השנה יצאנו במבצע מדהים לרכישת בלנדר מוט בעלות נמוכה מאוד. Bluetooth • הזמנו שי אישי למורים – אוזניות המסייעות לכל מורה בשיעורי הזום, וניתן לאסוף את האוזניות ברשת סטימצקי. מחשבי 3,000 • העלינו לאתר מבצע מדהים של בעלות Vostro Netbook 3501 : מדגם dell נמוכה, וכרגע אנו מצפים למשלוח נוסף ומקווים שבסוף חודש מרץ - תחילת אפריל - נוכל להעלות למכירה כמות נוספת. • אנו ממשיכים במכירת לוח זום להוראה מקוונת במחיר מבצע למורים. • מבצע מכירות של סולתם, ייחודי לחברי ארגון .20.3.21–14.3.21 : המורים, יתקיים בין התאריכים online • נמשיך במבצעים ייחודיים לרכישה ופוקס x ברשתות: נאוטיקה, טימברלנד, טרמינל הום. • נעלה למכירה מבצעי קופונים של קסטרו וגולברי, בעלות נמוכה, ועוד.

מורים יקרים, המחלקה לפנאי ונופש גאה להודיע לציבור המורים ולבני משפחותיהם כי אנו נערכים במלוא המרץ לקראת היציאה מהסגר במטרה להעניק לכלל המורים את כל ההטבות שניתנו בעידן טרום הקורונה ואף להעמיק ולהרחיב את פעילות המחלקה. נוסף לכך, כבכל שנה לקראת חג הפסח וחופשת האביב הבעל"ט, עם היציאה נעלה מגוון הצעות בנושאים שונים: אטרקציות, מופעים, הצגות תיאטרון, נופשים וחופשות. מקצת הפירות של ההסכם לשיתוף פעולה עם קרנות השוטרים ההסכם הוביל לאיחוד כוחות, ויצר מועדון המאגד בתי אב, דבר שבהכרח 160,000- בתוכו יותר מ הגדיל את כוח המיקוח של המועדון לצורך משא ומתן המתנהל מול ספקים במטרה לדרוש ולקבל הנחות והטבות ייחודיות. בעקבות האיחוד הרחבנו את הפעילות לתחומים נוספים: מבצעי דירות בהנחה - שיכון ובינוי ופרץ בוני הנגב, מבצעי מכירות רכב בהנחה, מבצעים עם רשתות מזון ועוד. הטבות למורים ולבני משפחותיהם המצטרפים למועדון האשראי תמורה משפחת ארגון המורים ממליצה למורים ולבני משפחותיהם להצטרף למועדון האשראי תמורה, ולכל המצטרפים יינתן כרטיס גיפט קארד עם .₪ 300 מתנה בשווי של הבהרה: מתנות אלו ניתנות למימוש רק ברשתות המכבדות את כרטיס הגיפט קארד ולאחר רכישה אחת לפחות בכרטיס האשראי תמורה-מקס. הענקת השי השנתי אנו נערכים לחלוקת השי השנתי, והחל מיום יוטען הכרטיס 10.3.21 רביעי כ"ו באדר תשפ"א שברשותכם תמורה "פלוס" - הזהוב, למורה פעיל ולמורים הגמלאים בסכום של ₪ 550 בסכום של .₪ 400 למורים שאין להם כרטיס אשראי תמורה-מקס, ובכללם מורים חדשים שטרם הצטרפו לאשראי

12 המשך בעמוד

11

– המחלקה לפנאי ונופש 11 ׳ המשך מעמ

פרטים נוספים על כל אלה ועוד ניתן למצוא המחלקה לפנאי ונופש. > באתר ארגון המורים אנו מאחלים לכל חברינו הנאה מרובה וימים שמחים ומאושרים, חג חירות שמח וחופשה מהנה ומועילה.

• עם היציאה מהסגר יצאנו במבצעי בתי מלון ברחבי הארץ. • אנו נערכים לקראת אירועי סוף השנה, שיתקיימו בסוף שנה"ל.

קשר הודעות הארגון

– המחלקה הפרופסיונלית 10 ׳ המשך מעמ

ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. המעסיק אינו רשאי לחייב את העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. חוק זה מחייב את המעסיקים אם מתקיימים התנאים האלה: עובדים. 25- . המעסיק מעסיק יותר מ 1 שנים לפחות 7 . העובד הועסק במקום עבודתו 2 לפני הגיעו לגיל פרישה. הזכות עפ"י חוק זה קיימת לנשים ולגברים. עובדת רשאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום, החל ביום הראשון למילואים, אם מתקיימים התנאים האלה: • תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים. שנים הנמצא 13 • לעובדת ילד שטרם מלאו לו עימה. • העובדת מועסקת במשרה מלאה. • העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו משרתת במילואים, בשינויים המחויבים. הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן הזוג משרת במילואים

פדיון ימי מחלה מורים שפורשים לפנסיה זכאים לפדיון ימי מחלה. לצערנו, יותר ויותר מעסיקים מדווחים דיווחים לא נכונים למשרד החינוך או לא מדווחים כלל, ודבר זה פוגע בתשלום פדיון ימי המחלה בעת פרישה. אני חוזר ומבקש להיכנס לפורטל עובדי הוראה ולבדוק שהדיווחים על היקפי העסקה, תפקידים שאתם מבצעים וכו' אכן מדווחים נכון. ניצול ימי מחלה ימי מחלה בשנה בעבור היקף 30 מורה צובר/ת של משרה מלאה. ניצול ימי מחלה ע"י המורה אינו פוגע בשכר המורה, ימים אלו דינם כימי עבודה. מורה שמנצל ימי מחלה לפני חופשה (סוכות, חנוכה ופסח) אינו צריך לחזור לעבודה לפני החופשה כדי לקבל את השכר המלא עבור החופשה. הזכות לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה בהתאם לחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) :2017 - תשע"ח עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל ) זכאי להמשיך לעבוד עוד 67 פרישה חובה (כיום

12

נילי ציוני | המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות

יו״ר המחלקה לפיתוח מקצועי, השתלמויות ותרבות

קשר הודעות הארגון

כוכבים בשמי מדבר השתלמות חדשה במצפה רמון בחודש יולי יום עיון מקוון + 15.7–11.7 לילות, לינה 4 , ימים 5 16.7 בתאריך יח"ל, מוכרת לגמול עם ציון 2 , השתלמות חובה שעות לצבירה 60 לעוז לתמורה וכן לאופק חדש לדרגה. ימים בקסם המדברי של ארץ בראשית – סיורים 5 מדבריים בהר הנגב, היכרות עם מצפה רמון המתחדשת בקהילת אומנים מרתקים, סדנאות יצירה אומנותית, רוח ויוגה. לינה במלון "ישרוטל". לא להחמיץ. .413 : קוד רישום מעיר לבנה לפלגי מים ימי סיור קסומים (הכוללים לינה) בנופי הגליל 3 והגולן הירוקים אל מקורות המים ושמורות שני ימי סיור נפרדים (ללא לינה) + הטבע בצפון בתל אביב הלבנה שהייתה לעיר ללא הפסקה. יום + סיורים אורבניים מרתקים בקצב תל אביבי עיון מקוון. שעות, מוכר 56 , קורס חובה, גמול ללא ציון לצבירת גמולים בעוז לתמורה (קורס רשות באופק חדש). לינה במלון פסטורל בכפר בלום / במלון הגושרים. 621.40 ,621.30 ,621.20 ,621 : קוד רישום השתלמויות סיור ללא לינה קצרה היריעה מלתאר את עושר ההשתלמויות לקיץ הממתינות לכן.ם.. השאלה... בעקבות מי תרצו ללכת? איזו תרבות / דת תרצו להכיר? איזה אזור בארץ קורץ לכם בקיץ זה? ואולי דווקא עיר מסוימת? מתאימים לכם סיורים קולינריים הכוללים טעימות? אולי סיור מוזיקלי? היכנסו לאתר ארגון המורים, או לחוברת ,27–21 ההשתלמויות (המופיעה באתר), עמודים והבטיחו מקומכם מבעוד מועד.

אחרי הסגרים, מה טוב יותר מאשר התרעננות בסיור אורבני או בטבע המתעורר. מחלקת ההשתלמויות מציעה לכם השתלמויות סיור מרתקות ומרעננות ברחבי הארץ, סיורים יומיים או עם לינה. השתלמויות הסיורים מתמקדות בהעמקת ההיכרות עם עיר מסוימת (אילת, תל אביב, באר שבע, ירושלים, מצפה רמון, חיפה), או מאורגנות סביב נושא תמטי (מגדרי, היסטורי, מוזיקלי, ספרותי, אומנותי, תרבותי, קולינרי) או מציעות סדנאות (רוח, יוגה, יצירה אינטואיטיבית), או גם וגם וגם. השתלמויות הסיור מרוכזות בשבוע מרוכז אחד, רובן בחופשת הקיץ. ההשתלמות המיתולוגית לאילת תתקיים כבר בחודש מאי. ופאנץ' המחץ: גם מטיילים ונהנים וגם צוברים גמולים כי רוב השתלמויות הסיור שלנו מוכרות לגמול חובה (עם ציון או בלי ציון). השתלמויות הסיורים הכוללות לינה – מיועדות למחזיקים בתו ירוק (מחוסנים או מחלימים) בלבד. מביאה טעימה מתוך המבחר הגדול שלנו, אותו תמצאו בחוברת ההשתלמויות לשנת תשפ"א ובאתר ארגון המורים: השתלמות חובה, מוכרת לגמול ללא ציון לעוז שעות (קורס רשות באופק חדש). 56 , לתמורה סיורים חווייתיים, אטרקציות, הרצאות מרתקות והיכרות מיוחדת עם אילת וסביבתה. ימים א–ה. לינה במלון "מג'יק פאלאס", חצי פנסיון. כולל הסעות וטיול מרתק ביום הראשון. טיסות בחזור לנתב"ג. ,622.2 ,622 : קוד לרישום באתר ארגון המורים (בחירת הקוד לפי אזור המגורים 622.4 ,622.3 שלך). השתלמויות סיור עם לינה אם יש לך שמש בלבך בוא לאילת 6.5.2021–2.5.2021 בחודש מאי יום עיון מקוון + לילות 4 , ימים 5

בברכת אביב פורח וחג פסח שמח לכולכן.ם

15

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03-7106755 : טל׳ המחלקה | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

הצוברות החדשות, עליהם להיות מודעים לכך שישנם מסלולים שונים בפרישה. על המורה לבחור את המסלול הרצוי והנכון לו לפרישה. מורים השייכים למנורה מבטחים ופורשים פרישת גיל, יכולים להיעזר במתכנן פנסיוני מטעם מנורה מבטחים (ללא תשלום). יש לפנות למר עיוש פרץ במייל: .AYOUSHP@MENORAMIVT.CO.IL מורים בפנסיה תקציבית הפורשים פרישת גיל, עליהם למלא טפסים מקוונים בפורטל משרד החינוך. * מורים ומורות שהיו בפנסיה מוקדמת מהקרנות הצוברות החדשות, ומקבלים את הפנסיה דרך הבעלות האחרונה בה עבדו, מקבלים את הפנסיה עד עליהם 67- . שלושה חודשים לפני הגיעם ל 67 גיל למלא טפסים לפרישת גיל מהקרן אליה הם שייכים. מורה בשבתון, או מורה השייך למשרד העבודה, אינו יכול למלא את הטפסים לפרישה באמצעות הפורטל. עליו לפנות אל ג'ני, רכזת המחלקה 03-7106755 : לפנסיה בארגון המורים, בטלפון . יש למלא את genieh@igm.org.il או במייל: הטפסים ידנית ולהחזירם לארגון לצורך בדיקתם והעברתם לוועדה במשרד החינוך. מורים בחל"ת/שבתון מורה בחל"ת אינו יכול לפרוש פרישה מוקדמת. עליו לחזור וללמד שנה נוספת ואז לנסות ולהגיש בקשה לפרישה. מורה בחל"ת לצורך שבתון יכול להגיש בקשה לפנסיה מוקדמת. מורים בשבתון ומורים השייכים למשרד העבודה

2021 פרישה מוקדמת מבעלות – אוגוסט מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת מבעלויות, הן מקרן פנסיה צוברת ותיקה הן ואילך - מתבקשים 50 מקרן צוברת חדשה, מגיל למלא טפסים באופן מקוון באתר משרד החינוך . כתובת הדף באתר: פורטל 31.5.2021 עד יום פנסיה והפסקת > מרחב מנהלי > עובדי הוראה פרישה מוקדמת מבעלות. קישור לדף: - > עבודה .http://bit.ly/2HY0Mdm יש לקרוא את ההנחיות היטב ובעיון לפני מילוי הטפסים. לטופס הבקשה המקוון יש לצרף את המסמכים האלה, בקבצים סרוקים: 2021 • תלוש שכר לשנת • דוח רבעוני/שנתי מכל קרן (ספטמבר – דצמבר )2020 • טופס ייפוי כוח מקרן ותיקה/חדשה • אישור על רצף זכויות/הקפאה (אם יש). מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת ומעלה, ולהם קרן פנסיה 50 ממשרד החינוך מגיל תקציבית או צוברת (ותיקה או חדשה), מתבקשים למלא בדחיפות בקשה בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך. כמו כן יש ליידע בכתב את מזכיר/ת הסניף בארגון המורים על הרצון לפרוש, במכתב או במייל, ולציין את הפרטים האלה: גיל, שם בית ספר, מחוז, הנימוק לבקשה לפרישה ופרטים נוספים חשובים ורלוונטיים לפרישה. זאת כדי לאפשר למזכיר/ת הסניף לפעול לקידום אישור הפרישה. 2021 פרישת גיל – אוגוסט מורים בגיל פרישה המעוניינים לפרוש בסוף שנה , מתבקשים לפנות ישירות אל 2021 זו, אוגוסט קרנות הפנסיה לקבלת טפסים הדרושים לפרישה או להוריד טפסים ישירות באתר האינטרנט ולמלא אותם. רצוי למסור את הטפסים לקרן הפנסיה כשלושה חודשים לפני תום שנת הלימודים. מורים הפורשים פרישת גיל* ישירות מהקרנות פרישה מוקדמת ממשרד החינוך 2021 אוגוסט

פנסיה תקציבית – יישום הסכם הפנסיה החדש – מנהל הגמלאות

החל יישום הסכם 2021 בקצבת חודש פברואר הפנסיה החדש, שנחתם בין המדינה לבין .2020 הסתדרות המורים באוגוסט והיו 2007 מורים שפרשו החל מחודש ספטמבר באחת או יותר מהרפורמות (לפני פרישתם), נעשה להם חישוב חדש.

16

מורה שהחישוב היטיב עימו קיבל את עדכון הפנסיה החדשה כולל הפרשים בגין חודש ינואר .2021 תשלח המדינה 2021 עם קבלת משכורת יוני מידע בדבר ההפרשים המגיעים למורה על סך התקופה מאז פרישתו, וכן מידע בדבר פריסת התשלומים העתידיים. שנים ומעלה בקרנות ותיקות 35 צבירה של הינני חוזרת ומזכירה שחשוב והכרחי שמורים שנים ויותר, ומפקידים לקרן צוברת 35 העובדים ותיקה, יבדקו את המשך כדאיות הצבירה בקרן הוותיקה. לכן חשוב להתייעץ עם יועץ פנסיוני חיצוני*.

ייעוץ פנסיוני למורים המבוטחים בפנסיות מקבילות

היננו ממליצים למורים המבוטחים בו זמנית הן בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה לבדוק את נושא תחשיבי הפנסיה בעזרת יועץ פנסיוני חיצוני**. אנו ממליצים על כך בעיקר נהל הגמלאות, משמע האוצר, ִ לאור העובדה שמ מחשב פנסיות מקבילות באופן שונה מזה שהיה נהוג בעבר, ומבצע הפחתה של הפנסיה. ** לקבלת החלטות מושכלות מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני חיצוני המסובסד ע"י ארגון המורים. (כוללמסלקה). למעוניינים, ₪418 : העלותלמורה יש לפנות אל המחלקה לפנסיה בארגון המורים, במייל או בטלפון, לקבלת ההפניה.

קשר הודעות הארגון

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל’ המחלקה

מערכת מקוונת להגשת בקשות ליציאה לשנת שבתון באתר קרנות ההשתלמות

ולהגיש את בקשתם www.kereni.co.il בהתאם להנחיות המפורטות. גם השנה עומדת לרשותכם המערכת המקוונת להגשת אישור תוכנית הלימודים.

עמיתים יקרים,

המערכת המקוונת לבדיקת זכאות והגשת בקשה ליציאה לשנת שבתון לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחה! עמיתים הזכאים ומעוניינים לצאת לשנת שבתון לצורך השתלמות, מוזמנים להיכנס לאתר "עגור"

אנו מאחלים לכם שנת השתלמות פורייה ומהנה

חג פסח שמח

17

אבי פסקל | המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו״ר המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר הודעות הארגון

: השאיפה למשחק המלא 8 שיעור 29.4.21 ' יום ה & הקלטה) 18:00(

קורס ברידג' בזום במחיר מסובסד לחברי ארגון המורים אנו פותחים קורס לימוד ברידג' במחיר מסובסד לחברי ארגון המורים. ויתקיים בימי ראשון, 4.4.2021- הקורס יתחיל ב מפגשים. 8 שלישי וחמישי בשעות הערב - סה"כ באתר הארגון יש כל הפרטים על הקורס שייפתח וכמובן קישור להרשמה. הקורס בהנחיית גלעד אופיר. חברי ארגון המורים זכאים להשתתף בקורס ש"ח במקום 120 המתחילים במחיר מוזל של ש"ח. 240 הרישום ייעשה באתר ארגון המורים. להלן מועדי השיעורים והמפגשים להרצאות אונליין (כל השיעורים מוקלטים וזמינים לצפייה חוזרת במהלך החודש): : הקלפים הזוכים בלקיחות 1 שיעור 4.4.21 ' יום א & הקלטה) 18:00( והעמדה המנצחת : הספירה והובלה מרצף 2 שיעור 6.4.21 ' יום ג & הקלטה) 18:00( : הובלה בקלף קטן ובחירת 3 שיעור 11.4.21 ' יום א & הקלטה) 18:00( סדרת ההובלה : שיתוף הפעולה, משחק 4 שיעור 13.4.21 ' יום ג & הקלטה) 16:00( עם שליט : הובלה נגד, משחק עם 5 שיעור 18.4.21 ' יום א & הקלטה) 18:00( שליט GoBridge 20:45 מפגש חברתי 19.4.21 ' יום ב : מבוא למכרז (א'), גובה 6 שיעור 22.4.21 ' יום ה & הקלטה) 18:00( החוזה : מבוא למכרז (ב'), סוג 7 שיעור 25.4.21 ' יום א & הקלטה) 18:00( החוזה

הערות: • משך כל שיעור כשעה. לאחר השיעור יוקדש זמן נוסף למענה על שאלות שטרם ענו עליהן. • לו"ז ותכנים מתוכננים, ייתכנו שינויים. • קישור אחד משמש לכניסה לכל שיעורי החודש – אלא אם מצוין אחרת. חשוב להדגיש, לכל שיעור יש סיכום והקלטה יום שניתן לצפות בה גם אם לא 30- זמינה ל נכחתם בשיעור או אם אתם רוצים לחזור עליו. פעילויות גמלאים גמלאי ארגון המורים חוזרים לאט לשגרה – הסניפים החלו בפעילויות, כולל טיולים, מוזאונים ובתי מלון. פרטים באתר הארגון במדור גמלאים. שי למורה בימים האחרונים הוטען השי למורה בכרטיס "תמורה פלוס" לבעלי כרטיס אשראי תמורה- מקס. לחברי ארגון המורים שאין ברשותם כרטיס אשראי תמורה-מקס יוטען השי בכרטיס החבר .₪ 450- הישן בתנאי שיש בו פחות מ פרטים נוספים באתר הארגון. ביטוחים בזמן הקרוב נרחיב את מצע הביטוחים שלנו בנושא כיסוי לטיפולים פסיכולוגיים לכל חברי הארגון. כמו כן נוסיף הצעה לביטוח שיניים.

18

מרצה במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה | ד״ר נאדיה גאליה מרצה להשתלמויות במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה; מורה בבית ספר יסודי | ד"ר אחלאם דראושה

חשיבות הגברת המוטיבציה לה בקרב עובדי ההוראה יישום תוכנית ההכלה הרגשית

ש ילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות, שאינן של חינוך מיוחד, הוא אתגר רב מערכתי המתעצם במדינות העולם, ובכלל זה בישראל. מדיניות ממשלתית–חינוכית המקדמת שילוב של כלל התלמידים היא ערך חברתי, אזרחי ומוסרי רב מעלה. מדיניות זו מציגה את האידאולוגיה החברתית של המדינה באשר ליחסה כלפי שוויון ההזדמנויות, הצדק החברתי, טיפוח הערכים החברתיים, ורצון של הכלה רגשית שחובקת את כלל התלמידים באשר הם. אם מדינה מעוניינת בפיתוח חברה אוניברסלית, פלורליסטית, אזי היא תכוון את תהליך החינוך ליעד החברתי הראוי. מדינת ישראל, באמצעות מערך מוסדות החינוך והצוותים, מחויבת להכלתם והשתלבותם של תלמידי החינוך המיוחד , שבה אושר 1988 במסגרות ההוראה השונות החל משנת חוק החינוך המיוחד, ועניינו בקידום השתלבותם של תלמידי תוקן החוק 2018 החינוך המיוחד במסגרות החינוך. בשנת לחוק), והתיקון שינה גישה בבסיס עקרונות 11 (תיקון עבודה, לטובת שיפור רמת השירות החינוכי הניתן לקבוצת אוכלוסייה זו. המערכת החינוכית עשתה 'צעדים קדימה' באשר לתובנה הארגונית, החינוכית והאזרחית בדבר החיוניות שבהכלה ובשילוב. חוק ההכלה, או כפי שהוא נקרא על ידי המחוקקים "חוק החינוך המיוחד - ההכלה וההשתלבות", עבר תיקונים ושינויים המותאמים לחידושים הפדגוגיים באותה עת. לאחרונה, כפי שצוין, התייצב החוק עם סעיפים מחודשים המותאמים לרוח התקופה ולנעשה במדינות רבות אחרות. למעט דגשים העוסקים בפיתוח יכולותיו של התלמיד, נתן החוק תוקף לחובה הפורמלית של מקבלי ההחלטות (רשויות, מוסדות חינוך, משרד החינוך) לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים. כלומר, בתחילה תיבדק האפשרות לשילוב במוסד רגיל (בהתאם לבחירת התא

המשפחתי), ולאחר מכן, באין מוצא, תיבדק האפשרות למסגרת מיוחדת. התיקון לחוק התווה גם שינוי מונחים פרופסיונליים, שביטא שינוי פרדיגמה. לדוגמה, המונח 'חינוך מיוחד' משתנה ל'שירותי חינוך מיוחדים'. הדקוּת שבהגדרה המחודשת מכוונת לכך ששירות החינוך המיוחד הוא שירות חינוכי ולא מקום פיזי (מוסד חינוכי). שירותי חינוך מיוחדים (סל השירותים החינוכיים להם זכאי התלמיד עקב מגבלותיו) יינתנו לתלמיד בכל מסגרת חינוכית בה ילמד, ולא רק במוסדות ייעודיים לחינוך מיוחד. דוגמה נוספת היא ההתייחסות למונח המקצועי 'לקות', שהוסב ל'מוגבלות'. דגש ניתן לתיקון בחוק באשר להרכב הוועדות, להגברת השותפות עם ההורים, ולאפשרות הניתנת להם לבחור את סוג המסגרת. כמו כן ניתנת בידם האפשרות למימוש של סל שירותים אישי וגמיש בכיתה בחינוך הרגיל. ביטויי המוטיבציה של עובדי ההוראה להכלה הרגשית-חברתית צוות המוסד החינוכי הוא הגורם המרכזי להצלחת שילובם של התלמידים בעלי הצרכים החינוכיים המיוחדים. העמדות של הצוות באשר לכדאיות השילוב, תוכנית העבודה, הקצאת המשאבים ו"הרוח הניהולית" הם שיחרצו את גורל השילוב - הצלחתו או כישלונו. להרגשתם ולעמדתם יש השפעה ישירה על תוצרי הלמידה של התלמידים וגם על האווירה הכללית השוררת בכיתתם. המוטיבציה של עובדי ההוראה יכולה להימדד לפי שני מרכיבים מרכזיים. האחד הוא עוצמת המוטיבציה, עוצמת הרצון של המורה להשקיע בפעילות ההוראה באופן ממשי, רלוונטי ותכליתי. השני הוא תחושת האוטונומיה, הבאה לידי ביטוי בתהליכי הפדגוגיה שמתבצעת על ידי המורה מבחירה, ובפעילות שהוא מזדהה עם כוונותיה, ונעשית לא מכוח כפייה חיצונית.

20

המערכת מאותגרת למאמץ לאומי חזק ַ באמצעות מנגנון בקרה אשר ית את המוטיבציה של המורים, ולפעולה ללא לאות כדי לדאוג כי לא תישחק; המוטיבציה של המורה אמורה להיות ממוקדת בעשייה, בשיפור התהליכים, בהתמקצעות אישית

במתן דוגמאות תאורטיות, ותעורר בתלמידים ובמורה שלל רגשות (אמפתיה, חמלה, התחשבות) אשר בתנאים 'סטריליים' לא בהכרח היו מופיעים. ניתנת הזדמנות פז לתלמיד ולמורה לאתגר עצמם בהתמודדות אחרת, ובהתלבטויות מול קשיים אובייקטיביים, אמיתיים ועכשוויים (מוגבלות בתנועה, נכות, קושי בהפעלת חושים, קצב שונה בתהליכים חשיבתיים, קשיי שפה, קושי בהנגשה פיזית). משרד החינוך מעמיד לרשות צוותי ההוראה מגוון סדנאות ותוכניות להכשרה של צוותי הוראה, ובהן מלמדים ומכוונים את המורים כיצד להתמודד עם 'סוגיות הכלה', כדוגמת פעילות גופנית המשלבת תלמידים כבדי גוף, בחירת צוות כיתתי המשלב תלמיד עם בעיות קשב וריכוז, צוות חשיבה לטיול שנתי שעליו להביא בחשבון הסברה לתלמיד לקוי שמיעה ו/או ראייה ועוד. האתגר של שיפור היכולות החברתיות–רגשיות צריך להיות בראש סדר העדיפויות של המורה, מתוך ההבנה כי כך הוא בונה את הבסיס הרגשי והחוסן המנטלי של התלמידים הצעירים לקראת התמודדויות בשלבים בוגרים יותר של חייהם. נקודת המוצא שמוצגת במחקרים היא כי כלל המשתתפים, הן במעגל הראשון (תלמידים, צוות) הן במעגל השני (הורים, מנהלה, פיקוח ורשות מקומית), יוצאים נשכרים.

הגברת המוטיבציה בקרב מורים ליישום ההכלה הרגשית–חברתית

תורות ההוראה הקלסיות רואות באור חיובי את ביטוי מוטיבציית המורים ליישום ההכלה הרגשית. נראה כי מימוש רעיונות ההכלה מתבקש באופן טבעי בשילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, ויכול יה של מסרים ָ להוות 'חלום מקצועי ממומש' של כל מורה. הקנ חברתיים המייצגים שיתופיות, סבלנות בתקשורת עם הזולת, סובלנות לאחר ולשונה, שיתוף והכלה של כלל המשתתפים - תיתן בידו תחושה של סיפוק, מימוש עצמי ותמורה להשקעתו. צוות ההוראה יבחן את תועלות השילוב תוך הסתכלות הוליסטית על המרקם החברתי החדש שנוצר מעצם שילוב האוכלוסיות. מסרים ותובנות חברתיות–אזרחיות יגבשו קבוצה הטרוגנית מלוכדת ובוגרת. כלים ומיומנויות חברתיות אלו יופנמו בקרב כלל התלמידים, וייתנו בידם את האפשרות להשתלבות מהירה כאזרחים בוגרים. בעזרתן של מתודות נכונות יכול המורה למנף רעיונות חברתיים אשר בתקופה שקדמה לשילוב הוא לימד אותם ושוחח עליהם עם התלמידים באופן תאורטי בלבד. חוויית הלמידה המשותפת תבוא לעזרו של המורה, תחסוך את הצורך

21

שילוב אינטגרטיבי של גורמים הממנפים מוטיבציה ייתן בידי צוות ההוראה יכולת התמודדות עם אתגרים אובייקטיביים מול תלמידי כיתות השילוב, ותתאפשר תרבות של תרומה והכלה כלל מערכתית. במערכות החינוך בישראל פועלות מאות כיתות שבהן מתקיימת הכלה רגשית–חברתית של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים. צוותי המורים מלאי ניסיון, עצות, ומודלים חדשים שהם מבקשים ליישם. הראשונה לשתף היא נ.ב (בדוי) מבית הספר היסודי אבן-סינא ביישוב עראבה שבגליל התחתון. נ.ב היא מורה בכיתת יסוד משולבת המפעילה תוכנית הכלה רגשית ופדגוגית זה כמה שנים. היא מספרת: "התוכניות מקדמות מערכת יחסים טובה וקרבה הדדית בין המורים לתלמידים, וגם שיתוף פעולה של ההורים בעידוד ילדיהם לביטוי עצמי, ולהצגת יכולות בתחומים שונים כדוגמת ספורט, מוזיקה והבעת יכולת יצירתית. פעילות זו תורמת למוטיבציה גבוהה לכלל המשתתפים". א.ח, מורה בחטיבת הביניים סכנין ומרכזת את פרויקט ההכלה בבית הספר: "כמובילה בית ספרית ובעלת ניסיון רב שנים, לדעתי צריך לעבור מתחום השילוב לראייה של השתלבות". לטענתה, "המוטיבציה של המורה היא דינמית מאוד, ועל המערכת לצמצם את הפער שבין התכנון ליכולת הביצוע על מנת לשמר את המורה". בהתייחסותה לאתגר שימור המוטיבציה, היא מוסיפה: "ההשתלבות אינה רק נחלתם של התלמידים, אלא גם צורך ארגוני-בית ספרי. אנו מחויבים בניהול אורח חיים המחייב עבודה בצוות, באופן הוליסטי, ומקדם את כלל השותפים על התמחויותיו". במהלך הריאיון עם א.ח עלה רעיון לנסות ולמפות, על פי ראות עיניה, את התהליך כך שיוביל שקיפות ושיתוף הצוות. הרעיון הוא ביצירה של מסלול המבקר בשקיפות ארגונית מלאה את תהליכי העבודה בכיתה, ובכך תורם ונתרם המורה באשר לבחירותיו, ובעיקר התאמה התרבות הארגונית המותווית על ידי משרד החינוך, ונגזרת מכך, התרבות של בית הספר, הן המשפיעות ביותר על מוטיבציית המורה; הגישה המכילה חייבת להביא בחשבון את מקומם של המורים כחלק מרכזי ממשוואת ההצלחה של המיזם החברתי

נכונה של התכנים הלימודיים–חברתיים–רגשיים. כמובן, דרך הפריזמה הבית-ספרית ישתלבו ההורים, ולא יצפו מהצד. המובילה הבית-ספרית מציעה מודל מחודש לתהליך ההכלה [ר' תרשים]. דברים נוספים מה'שטח' נשמעו ממורה בבית ספר יסודי ביישוב אור עקיבא: "תלמידי הכיתה גדלים ומתבגרים עם תלמידים אשר מעט שונים מהם. זה בהחלט מציג בפניהם את הפסיפס החברתי האמיתי, כפי שיפגשו בחייהם הבוגרים. זהו בהחלט אתגר מוטיבציוני לא פשוט עבור כל מורה במערכת". המסקנה המתבקשת היא כי המערכת מאותגרת למאמץ חזק את המוטיבציה ַ לאומי באמצעות מנגנון בקרה אשר ית של המורים, ולפעולה ללא לאות כדי לדאוג כי לא תישחק. המוטיבציה של המורה אמורה להיות ממוקדת בעשייה, בשיפור התהליכים, בהתמקצעות אישית. לכן על המערכת, ועל דרגי מקבלי ההחלטות - הדרג הניהולי, לדאוג כי מרב התנאים והאמצעים יעמדו לרשות המורים. רק כאשר יתקיימו התנאים, תוכל המערכת למצוא בקרב המורים מוטיבציה גבוהה, תכליתית, שמפרה ומעשירה את תוכני ההכלה וחוויותיה בבתי הספר. התרבות הארגונית המותווית על ידי משרד החינוך, ונגזרת מכך, התרבות של בית הספר, הן המשפיעות ביותר על מוטיבציית המורה. הגישה המכילה חייבת להביא בחשבון את מקומם של המורים כחלק מרכזי ממשוואת ההצלחה של המיזם החברתי החשוב כל כך.

תכנון ומיפוי עיצוב אוניברסלי

בחירת התערבויות

למידה מהתהליך

שינוי

ניסוי ולמידה

ממצאים ולקחים

22

ס' מנהל / ממונה חט"ע, תיכון אורט חולון | גלבוע כהן

הקהילה היהודית בנובי-דבור אז והיום

חשוב לא להפסיק לעשות פעולות חינוכיות לשימור זיכרון השואה

ב תור מורה להיסטוריה שעוסק במגוון של נושאים בתקופות שונות, פרק השואה, הטרגי, תופס אצלי מקום נרחב, כמו אצל אחרים. עם כניסתי למערכת החינוך השתתפתי במסע לפולין עם בני , ומאז, בתפקיד מנהל 2010 נוער מתיכון אורט חולון, בשנת משלחות, הוצאתי עוד שישה מסעות כאלה. האחרון שבהם היה המיוחד ביותר, ועליו ארחיב בהמשך. כאן המקום להזכיר את גב' ליאת סלומון, מנהלת מה"ד הנחלת זיכרון השואה נהלת פולין, שמעודדת רבות את נושא שיתוף הפעולה עם ִ במ בתי הספר הפולניים, ובהדרכתה במהלך השנים הצלחנו לקיים קשרים אלו. הסיפור האישי שלי אפתח בסיפור אישי שמלווה אותי זה שנים. אשתי חן, בתו של דוד גור, תמיד ניסתה להבין ולחקור את שורשיו של אביה. מסתבר שמשפחתו של אביה מקורה בעיירה פולנית ושמה נובי-דבור, הנמצאת מרחק של כשעה מעיר הבירה ורשה. אימו של דוד, נחמה (וכך נקראת אשתי בשמה השני), עלתה לארץ ,1937 ישראל באמצעות סרטיפיקט (אישור עלייה) בשנת עם בן דודה, והם התחזו לנשואים. ואולם, למרבה הצער, כל משפחתה של נחמה נשארה מאחור, בנובי-דבור, והסוף של כולם שם היה טרגי ביותר. הרבה מאוד שנים סיפר לנו דוד גור שכל השיכון שבו הם גרו נקרא שיכון נובי-דבור ובו גרים ניצולי שואה ששרדו את

המלחמה ואת התקופה הקשה. הוא גם נתן לי לקריאה ספר שנקרא "פנקס נובי-דבור" ובו מידע רב שהניצולים סיפקו על חיי הקהילה היהודית שם בעיירה, לפני המלחמה ובמהלכה. התיאורים מציגים חיי קהילה יהודית תוססים, בתחומי התרבות, הספורט, החינוך והכלכלה, לצד תיאורים נוראים על שהתרחש במקום מרגע שהוקם בו הגטו ועד שנהרס ותושבי המקום נשלחו למחנה ההשמדה אושוויץ. לפני שלוש שנים החלטתי לעשות מעשה, ואמרתי לאשתי שזה הרגע המתאים לטוס לפולין ולבקר במקום שבו חיה משפחתו של אביה. "בואי ננסה להבין," אמרתי לה. הצטרפנו לקבוצת פייסבוק ושמה "נובי-דבור, העיירה על שני הנהרות", קראנו הרבה על מה שפורסם בה, ויצרתי קשר עם ישראלי ושמו צביקה פלצ'ינסקי, ששורשי משפחתו גם כן מנובי-דבור. צביקה קישר אותנו לאישה פולנייה ושמה קאשה, המתגוררת בנובי-דבור. וכשהגענו לשם ברכבת, היא חיכתה לנו בתחנה בחיוך גדול. "ברוכים הבאים לנובי-דבור," היא אמרה, והצטרפנו אליה. קאשה לקחה אותנו לסיור בעיר, ומשם אל בית הקברות ‌ היהודי. מדובר בגבעה גדולה, ריקה ממצבות, פשוט קירחת. היא סיפרה שבזכות תרומה כספית של יהודי יקר ששמו זאב שקד (אשר מסייע עד היום, באמצעות תורמים נוספים, שכן תחזוקת המקום עולה כסף), גידרו את בית הקברות ותחמו אותו, דבר שלא היה כלל קודם לכן. בכניסה לבית הקברות ניצב קיר גדול, ועליו מצבות. המצבות נמצאו בעיר עם השנים,

24

שלומי גנון, מנהל ביה"ס: "חשוב לנו לשמור על הזיכרון, לא לשכוח, לקרוא, לחקור, להבין שתקופה איומה שכזו אסור שתתרחש עוד; הלקח הוא רב, הן מן ההיבט היהודי הן מן ההיבט המוסרי"

קיר המצבות בנובי-דבור

ונתלו על הקיר. קאשה עצמה מצאה לפני מספר שנים את אחת המצבות שעל הקיר. אחת המצבות היא של משפחת גרשון, משפחתו של חמי, דוד גור, ושם הדליקה אשתי נר לזכרם. הגרמנים הם שאחראים לעקירת המצבות בזמן מלחמת העולם השנייה, לטובת ריצוף דרכים, וזריעת הרס רב ככל שניתן לדת ולתרבות היהודית, כפי שהתרחש במקומות רבים. לפני שנה וחצי נעשו בנובי-דבור עבודות עפר לטובת הרחבת כביש ושיפור תשתיות. במהלכן נמצאה מצבה, ואז עוד מצבה. השמועה על כך הגיעה אל זאב שקד ואל צביקה פלצ'ינסקי. זאב יצר קשר עם הרשויות, וביקש שהעבודות יופסקו. הוא הסביר שיממן את עצירת העבודות באמצעות תרומות שישיג, וביקש שהחפירות יתמקדו במציאת המצבות. בסופו של דבר נמצאו עשרות מצבות נוספות ברחבי העיר, ובשנה שעברה נבנה קיר נוסף בכניסה לבית הקברות ועליו נתלו המצבות שנמצאו. מפגש מרגש עם נוער פולני במסע לפולין כאשר סיימתי את הביקור, החלטתי שחובה עליי לדאוג ששמה של הקהילה היהודית מנובי-דבור ייזכר, יוזכר, יישמע, כפי שהדבר נעשה בנוגע לקהילות גדולות אחרות בפולין. הבטחתי לקאשה ולצביקה שעוד אחזור, וקיימתי את הבטחתי. תלמידי תיכון. נפגשנו 100 שנה לאחר מכן הגעתי למקום עם עם הנוער הפולני, ומשם נסענו לטקס בבית הקברות. הנוער הפולני, בצעד יוצא דופן, הלך שלושה קילומטרים מבית הספר, בקור של חודש פברואר, בלי שיחייבו אותו לכך, והשתתף עימנו בטקס במקום. אירוע זה היה לגולת הכותרת בעיניי במסע, מסיבה כפולה: גם כי הצלחנו להביא תלמידים במהלך מסע לפולין לעיר זו, להקשיב לסיפור של הקהילה היהודית בה, וגם כי המפגש עם הנוער הפולני היה נפלא.

קאשה היקרה, שאיתה שמרתי על קשר כל העת, הגיעה לראשונה בחייה למדינת ישראל כעבור כשנה, לביקור עם משפחתה. הקשר הזה נמשך עד היום. פשוט נהדר לדעת שיש אנשים כמו קאשה שהזיכרון חשוב להם כמו לנו. פעילות לתלמידים לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה לצערנו, נגיף הקורונה שיבש את החיים לכל העולם, וזה כשנה אנחנו בשגרה של אי ודאות, השמיים נסגרו, וגם המסעות לפולין נעצרו. לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, שיתפתי את מנהל בית הספר, שלומי גנון, ברצוני להכין לתלמידי השכבה העליונה פעילות, והוא אמר לי: "שלך, צא לדרך". במשך זמן רב קראתי, חקרתי, בדקתי ואספתי נתונים כדי להציג לתלמידים את התמונה הברורה ביותר על מה שאירע בנובי-דבור. בנקודה זו ראוי להזכיר את גב' נטע פאר, שאחראית מטעם "אורט ישראל" לתוכניות חינוכיות רבות, ובין היתר ליוזמה שנקראת: "זיכרון מבעד לעדשה", שבמסגרתה תלמידי כיתת בתיכון אורט חולון נפגשים עם ניצולי שואה, 1 החינוך שלי י"ב בזום (לצערם של כולם), כדי להקשיב ואף לייצר כרזות שנועדו להנציח את הסיפורים. נטע נתנה לי הרבה כלים ורעיונות למינוף הפעילות של יום חשוב זה. , ציינו את יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה. 27/1 , ביום רביעי תלמידי החטיבה העליונה שמעו במפגש עימי על 800- יותר מ חשיבותו של יום זה, על מחנה אושוויץ-בירקנאו, ובעיקר, על סיפורה של הקהילה היהודית בנובי-דבור. לסדרת המפגשים הוזמנו ד''ר אורנה כץ אתר - מפמ"רית

25

בזכות שוש דומינסקי התלמידים שותפים להחייאת שפת היידיש, שפה של תרבות ענפה שנכחדה בתקופת השואה; היה חשוב לנו לתת מקום לשפה זו, והיא אכן קיבלה ייצוג ואף שיקפה לכולם את חיי התרבות שהתקיימו בנובי-דבור

גלבוע, צביקה וקאשה בנובי-דבור

מספר האנשים בקטגוריה זו לאלפים רבים, יותר מכל מדינה אחרת. המפגש עם הנוער הפולני היה מעניין. הסברתי כי גם להם יש מקום בזיכרון, והדגשתי את השותפות שבינינו כגשר בין שני העמים. אגב, ביום שלמוחרת התפרסמה הידיעה בעיתונות המקומית בנובי-דבור על דבר המפגש המשותף. זו ראיה לכך שהנושא חשוב גם לפולנים, זוכה לאזכור, ואני מקווה שאצליח בהמשך לייצר עוד ועוד שיתופי פעולה כאלה - כי זו הדרך היחידה, דרך הדיאלוג המשותף. אני מצטרף לדבריו של מנהל בית הספר, שלומי גנון, שאמר: "חשוב לנו לשמור על הזיכרון, לא לשכוח, לקרוא, לחקור, להבין שתקופה איומה שכזו אסור שתתרחש עוד. הלקח הוא רב, הן מן ההיבט היהודי הן מן ההיבט המוסרי". אני יודע עד כמה המורים של מקצוע ההיסטוריה בישראל, ובאורט חולון בפרט, מדברים, משתפים ומלמדים את נושא השואה במגוון של דרכים, מתוך חשיבות רבה. אני מקווה, שלצד שימור הזיכרון, את הסיפור של הקהילה היהודית מנובי-דבור אמשיך להעביר, וכשיתחדשו המסעות, התלמידים יוכלו להכיר מקרוב את המקום, את הקהילה ואת הנוער הפולני. ניתן לעשות פעולות רבות למען זיכרון זה, והן נעשות, אך החשוב מכול הוא לא להפסיק בהן. רק הכרה וידיעה על מה שהתרחש בתקופה נוראה זו יוכלו לגרום לנו לנסות ולהבין (ולא בטוח שאפשר) את הטרגדיה הנוראה שהתרחשה לעם היהודי. פעולות אלו הן שיבטיחו שלושה דברים: שנזכור את מה שאירע, שנזכור את הניצולים המתמעטים וסיפור משפחותיהם, ושהדבר לא יקרה שנית.

היסטוריה, דודי שוקף - מנהל מה"ד מסעות בני נוער לפולין, וגב' מיה בר אילן - בתה של ניצולת שואה ששרדה הודות למעשה הצלה של בני משפחה שגרו ביישוב ליד נובי-דבור, ועל כך קיבלו הכרה כחסידי אומות העולם ממוסד "יד ושם". לא אשקר, הייתי במתח ובלחץ בבוקר זה. הרגשתי את המעמסה והאחריות הרבה. ברגע מסוים נחנקתי - אך המשכתי. האסימון נופל מהר ובמשקל כבד כשמתחילים לדבר על אנשים, כי השואה זה לא מספרים, השואה זה אנשים שחיו, בשר ודם. זה המקום להזכיר גם את ד"ר שוש דומינסקי, רכזת מגמת יידיש בבית ספרנו, שלקחה חלק בכל המפגשים. שוש היא שותפה, גם לה סיפור אישי וכואב, דבר שמקשה עליה לספר אותו ברבים. היא מלווה את התלמידים בבית הספר זה שנים, וגם אותי. בזכות שוש, תלמידי בית הספר לא רק לומדים שפה, הם גם שותפים להחייאת שפת היידיש, שפה של תרבות ענפה שנכחדה בתקופת השואה. היה חשוב לנו לתת מקום לשפה זו, והיא אכן קיבלה ייצוג ואף שיקפה לכולם את חיי התרבות שהתקיימו בנובי-דבור. לאחר שלוש שעות של מפגשים עם השכבות השונות בתיכון בני נוער מפולין 30- אורט חולון, התחלתי במפגש עם כ מתיכון אורט 8 והמחנכת אוולין מנובי-דבור, תלמידי כיתה י"א חולון ומחנכת הכיתה סימה אדרי, ד''ר שוש דומינסקי, קאשה וצביקה היקרים. במפגש זה, אשר התנהל בשפה האנגלית, סיפרתי לתלמידים את סיפור הקהילה, הדגשתי עד כמה חשוב לנו בישראל לזכור ולא לשכוח, וציינתי את העובדה שמדינת ישראל, באמצעות מוסד "יד ושם", הכירה עד היום ביותר בני אדם כחסידי אומות העולם - ומפולין מגיע 27,000- מ

26

הצטרפו למנהיגי העתיד בחינוך! M . Ed . התקדמו לתואר שני

בהוראה, למידה והדרכה M.Ed. נתיבים ייחודיים: הדרכה לגיל הרך, הוראת השואה בניהול וארגון מערכות חינוך M.Ed.

נתיב ייחודי: יזמות בחינוך בחינוך משלב M.Ed. נתיב ייחודי: ניתוח התנהגות בחדשנות בחינוך M.Ed.

בואו להרחיב הסמכה עם תעודת הוראה נוספת!

אנשי חינוך, הזדרזו להרשם לאחד מחוגי הלימוד באקדמית גורדון: תקשורת / חינוך מיוחד / חינוך חברתי קהילתי / ספרות / מקרא / מורשת / הגיל הרך / אנגלית / מתמטיקה / מדעים / לשון

חוג חדש באקדמית גורדון: מידע ונתונים – מקצוע העתיד!

לפרטים וייעוץ:

סגנית מנהלת תיכון ברנר פתח תקווה | אורית מסינגר

קריאת כיוון על ספריית תיכון ברנר בפתח תקווה

"הקריאה מרחיקה אותנו מן העולם כדי למצוא לו משמעות." (דניאל פנק, "כמו רומן") כ בר נאמר כי מה שבית הספר חושב על הספרייה שלו הוא המדד למה שבית הספר חושב על חינוך. במקרה שלנו מדובר בחינוך לקריאה ולאוריינות כתובה. אם כך, מה חושב תיכון ברנר בפתח תקווה על הספרייה שלו? הספרייה המוארת, המעוצבת, המטופחת, העדכנית של בית הספר היא מרכז לעשייה ולקידום של תרבות אוריינית, ומעל הכול היא מקום לעידוד קריאה והרחבת השכלה. הספרייה מאובזרת בציוד אורקולי, במחשבים המחוברים לאינטרנט, ויש בה חדר לימוד פנימי, המשרת תלמידים ומורים. ניתן למצוא בה ספרים בתחומים מגוונים: ספרות יפה, ספרי עיון, ספרי לימוד, ספרות אנגלית, מחזות, שירה וכתבי עת. בספרייה אווירה תרבותית, מכבדת ומקצועית. היא בית ללמידה, לכינוסים תרבותיים ולמפגשים ספרותיים. כל תלמיד מתקבל במאור פנים על ידי הספרנית, ואף פעם לא ייענה בשלילה אם יבקש יותר מספר

אחד לסופ"ש חורפי. התלמידים מגיעים לספרייה כיחידים וכקבוצות כדי להכין עבודות ולחפש חומרים לעיון ולקריאה. עם כניסת התלמידים לתיכון, בכיתה י', הם מקבלים שיעור בספרייה מפי הספרנית, קלרה קפלון. תחילה ניתנת להם סקירה על ההיסטוריה של הספריות ועל חשיבותן לעידוד ההשכלה. התלמידים נחשפים לתמונות של ספריות מרהיבות במקומות שונים בעולם. כמו כן מוסברת להם שיטת סידור הספרים בספרייה כדי להקל עליהם את ההתמצאות בה. לאחר מכן הספרנית מדברת על הפעילות בספריית בית הספר, על ההיצע הרחב המוצע לתלמידים, על כללי השימוש בהיצע, על "מצעד הספרים" ועל פרויקטים ייחודיים. כל זאת במאור פנים, מתוך כוונת אמת לתת לתלמידים תחושה שהם מוזמנים להשתמש במגוון הרחב. כל שנה מוזמנים תלמידים ומורים להציע ספרים חדשים שראוי שיהיו בספרייה. כך נרכשים לספרייה ספרים חדשים מתוך המגוון שיוצא לאור, ואין תלמיד שלא ימצא ספרי קריאה בנושא שמעניין אותו. הספרייה עדכנית וניתן למצוא בה כותרים חדשים מייד עם פרסומם. מהו המקום הטבעי ביותר לפגוש אורחים מתחום הספרות? הספרייה, כמובן. לקראת פגישה עם יוצרים אורחים קלרה מכינה פינה עם ספרי היוצר, עם תמונותיו ועם מידע על אודותיו. בין היוצרים שפגשו תלמידים בספרייה נציין את רפי וייכרט, גיורא פישר, חמוטל בר-יוסף, אלון אלטרס, אפרת מישורי, סמי ברדוגו, אשר קרביץ, אילן שיינפלד, טוביה עם פרתום, והיו עוד אחרים. ֹ סולמי, נ מיזמים לעידוד קריאה כל שנה מתקיים באדיקות "מצעד הספרים". התלמידים לוקחים בו חלק פעיל, מכינים עבודה לפחות על ספר אחד שקראו ומעשירים בעבודה יצירתית. בסיום המצעד

28

השנתי מוכרזים שלושת הספרים הנקראים ביותר, ובמקביל מוצגת תערוכה מתוצרי התלמידים. מיזם נוסף, ייחודי לבית ספרנו, נקרא "הספרייה באה אליכם". כשמגיעים ספרי קריאה חדשים או עם ההכרזה על פתיחת המצעד, הספרנית מגייסת את "נאמני הספרייה", תלמידים שמסייעים לה לאורך השנה ותורמים לאווירה המיוחדת בה. יחד הם מקימים מעין יריד במבואה של בית הספר כדי לקרב את הספרים גם אל התלמידים שמגיעים פחות אל הספרייה. זהו הפנינג תרבותי המקבץ בהפסקה מורים ותלמידים. כך בית הספר גורם לתלמידים נוספים להתלהב מהאירוע ולקחת ספרים בתוספת שי צנוע – סימנייה. לא פעם קלרה שולחת הודעות לתלמידים בנוסח: "ספרים רבותיי, ספרים! שלום לכולם! מה שלומכם? לפי התחזית, יהיה קריר בסוף השבוע. אין תענוג גדול יותר מלשבת עם כוס תה חם וספר מרתק. אז בואו לספרייה. קיבלתי ספרים חדשים". הספרייה מגויסת למשימות לימודיות בעידוד המורים. כך, למשל, פרויקט בספרות בכותרת "לחיות בארץ ישראל" – לתלמידים מחכה פינה מתחלפת בספרייה ובה יצירות ספרות בז'אנרים שונים ומאמרים בנושא הנלמד. כך קל לתלמידים להתרשם מן ההיצע בנושא ולבחור את מה שמעניין אותם, וכך גם מתקיים קשר הדוק בין מקצועות הלימוד ובין הספרייה. באותו אופן מוצגים ספרים באנגלית לפי רמות ולפי נושאים לקראת מטלת "יומני הקריאה". שיטת "הפינות המתחלפות"

כל תלמיד מתקבל במאור פנים על ידי הספרנית, ואף פעם לא ייענה בשלילה אם יבקש יותר מספר אחד לסופ"ש חורפי; התלמידים מגיעים לספרייה כיחידים וכקבוצות כדי להכין עבודות ולחפש חומרים לעיון ולקריאה

מסייעת לתלמידים ולמורים והופכת את הספרייה למקום דינמי בשירות המקצועות השונים. כששואלים את קלרה מה היא הכי אוהבת בספרייה היא עונה ללא היסוס: "את הקשר עם התלמידים והמורים, את האפשרות לעזור לכל דורש ומעל כל אלה - את התנועה בספרייה. ספרייה תפוסה היא ספרייה פעילה. אני לא אוהבת לשבת לבד בספרייה." הספרייה היא אכן מקום פעיל. אין בה "שעות מתות". מתקיימים בה שיעורים, מפגשים מסוגים שונים, והתנועה בה ערה. היא מנוהלת במקצועיות תוך תמיכה פדגוגית ותקציבית של הנהלת בית הספר. ללא ספק, תיכון ברנר מציע לתלמידים אלטרנטיבה למסכים.

29

תלמידה ומורה בחינוך הטכנולוגי, מפתחת תוכניות לימוד, בעלת האתר הדרך להדרכה שלך | רחלי בסון

להיות תלמידה במגמה טכנולוגית

למידה חווייתית של בנות לצד בנים במגמת הנדסת מכונות

א ם נצא לסיור יחד במגמות הטכנולוגיות, יהיו לא מעט כיתות שבהן נצפה במיעוט של בנות ביחס לכמות הבנים. לפני שבעה עשורים הייתה חלוקה מסורתית למקצועות לימוד לפי השתייכות למגדר (בנות למדו "מלאכת יד" מתוך מניע פרקטי, לימוד לצורך מילוי תפקיד המתאים לאישה, ובנים למדו בוטניקה, ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה). עם חלוף השנים, וההתקדמות התרבותית, יותר ויותר בנות החלו לבחור במקצועות מדעיים וטכנולוגיים. אך על אף השנים הרבות שחלפו, אחד היעדים שנשמרים עד היום בחינוך הטכנולוגי הוא, עדיין, עידוד בנות לבחור במגמות טכנולוגיות. אחת מהן היא מגמה הטומנת בחובה מגוון אפשרויות: מגמת הנדסת מכונות. במגמה זו מתאפשרות התמחויות רבות שעוסקות בחשיבה בין תחומית של מערכות, ובהן מערכות מכטרוניקה, מערכות תעופה, מערכות תכנון וייצור באמצעות מחשב ועוד. להערכתי, ככל שבנות רבות יותר הלומדות מקצועות טכנולוגיים ישמיעו תפו בהנאה הצרופה שהיא חלק מהלימוד, הכולל ַ קולן ויש למידה התנסותית לצד למידה תאורטית, כך עוד ועוד בנות יסירו מחסומים הנוגעים למגדר ופשוט יבואו לחוות למידה משמעותית מסוג זה. שוחחתי עם מספר תלמידות מדהימות שראו במגמה הזדמנות ללמידה חווייתית אמיתית תוך כדי נטרול "רעשי רקע" הנוגעים למגדר. גאה בהן!

"להיות תלמידה במגמה טכנולוגית בין רוב של בנים זה לא משהו פשוט, אפילו מאתגר. בחרתי ללמוד במגמת הנדסת מכונות בהתמחות מכטרוניקה כי ממש עניין אותי החומר הלימודי, ובפרט פיתוח יכולת ליצור פרויקט של מערכת הנדסית שתשרת את האדם. בהתחלה יש פחד שהבנות במגמה יצטרכו להוכיח את עצמן יותר בכל הקשור למקצוע. אני מאמינה שלתלמידות יש מקום שווה במגמת מכטרוניקה, ועם הזמן חברויות נוצרות בין התלמידים והתלמידות ואיתן גם הרצון לעבוד בצוותים מעורבים. הלימודים במגמה פותחים לפני התלמידים אפשרויות רבות, גם בצבא ובעתודה וגם במקצועות ריאליים נוספים. אני ממליצה לתלמידות לבחור במגמה זו, מתוך ניסיון אישי, רצוף בלמידה משמעותית, עבודת צוות ושיתוף פעולה, והנאה ליצור פרויקטים לצד הלימודים העיוניים. הפרויקט שבחרנו לעשות השנה, בשנת י"ב המאתגרת בהיותה בצל הקורונה, הוא פרויקט של רובוט המגיש ציוד רפואי באמבולנס. הרעיון לפרויקט נולד מתוך התנסות אישית שלי באחת המשמרות כמתנדבת במגן דוד אדום. מאחר שגם אמה-לי היא מתנדבת במגן דוד אדום, מייד התחברנו לרעיון כקבוצה. מטרת הרובוט להקל על איש הצוות המטפל בפציינט בכך שהוא חוסך זמן של הוצאת הציוד המתאים לטיפול בזמן אמת".

, תלמידת י"ב במגמת הנדסת מכונות בהתמחות אמה-לי לוין מערכות מכטרוניקה, בבית הספר הרב תחומי עמל עמק חרוד:

, תלמידת י"ב במגמת הנדסת מכונות בהתמחות תמר פרמן מערכות מכטרוניקה, בבית הספר הרב תחומי עמל עמק חרוד:

30

Made with FlippingBook Publishing Software