קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

במיוחד עכשיו דואגים לחיסכון הפנסיוני בראייה משפחתית!

תקופת הקורונה המחישה לכולנו את חשיבות הביטחון התעסוקתי והצורך ביציבות כלכלית עתידית, בין היתר באמצעות הסדר פנסיוני מירבי לכל אחד מבני המשפחה. מנורה מבטחים מציעה למורים ולבני משפחותיהם מגוון הטבות בחיסכון הפנסיוני ובהשלמות הביטוחיות. עכשיו יותר מתמיד – חשוב לנצל אותן!

אנו מזמינים אותך לפגישה אישית ללא עלות לבחינת הכיסוי הפנסיוני בראייה משפחתית כוללת, במיוחד אם חל שינוי כלשהוא במצב של אחד מבני המשפחה בעקבות משבר הקורונה.

אתם מוזמנים לפנות לנציג הייעודי באזור מגוריכם:

חיפה והצפון

גילעד חיון 050-4049467

דן והשרון

050-4049271

גיל שחף

מרכז

קרן פתיה 050-4049420

ירושלים 050-4049365 ב"ש והדרום בת אל מינס 050-4049304 מרכז עסקים מורן רוזן 050-3179508 כרמית לוי

הטבות לבני משפחה (מדרגה ראשונה), יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

Made with FlippingBook Publishing Software