קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

תואר שני באחוה

M.Ed. תואר שני ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה חינוך מיוחד w מינהל מערכות חינוך w

מסלול מחקרי עם תזה מסלול יישומי ללא תזה מסלול בדגש על קורסים לגיל הרך ללא תזה חינוך מתמטי לבית הספר היסודי w

M.A. תואר שני תרבות עם ישראל w פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות* תכנית ייחודית מסוגה בארץ w ייעוץ חינוכי* w M.Teach תואר שני מדעים w ספרות w לשון w היסטוריה w *הענקת התואר מותנית באישור מל"ג

באיכות ההוראה 2

אחוה המכללה האקדמית

למידע ופרטים נוספים *3622 new.achva.ac.il

Made with FlippingBook Publishing Software