קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

שילוב אינטגרטיבי של גורמים הממנפים מוטיבציה ייתן בידי צוות ההוראה יכולת התמודדות עם אתגרים אובייקטיביים מול תלמידי כיתות השילוב, ותתאפשר תרבות של תרומה והכלה כלל מערכתית. במערכות החינוך בישראל פועלות מאות כיתות שבהן מתקיימת הכלה רגשית–חברתית של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים. צוותי המורים מלאי ניסיון, עצות, ומודלים חדשים שהם מבקשים ליישם. הראשונה לשתף היא נ.ב (בדוי) מבית הספר היסודי אבן-סינא ביישוב עראבה שבגליל התחתון. נ.ב היא מורה בכיתת יסוד משולבת המפעילה תוכנית הכלה רגשית ופדגוגית זה כמה שנים. היא מספרת: "התוכניות מקדמות מערכת יחסים טובה וקרבה הדדית בין המורים לתלמידים, וגם שיתוף פעולה של ההורים בעידוד ילדיהם לביטוי עצמי, ולהצגת יכולות בתחומים שונים כדוגמת ספורט, מוזיקה והבעת יכולת יצירתית. פעילות זו תורמת למוטיבציה גבוהה לכלל המשתתפים". א.ח, מורה בחטיבת הביניים סכנין ומרכזת את פרויקט ההכלה בבית הספר: "כמובילה בית ספרית ובעלת ניסיון רב שנים, לדעתי צריך לעבור מתחום השילוב לראייה של השתלבות". לטענתה, "המוטיבציה של המורה היא דינמית מאוד, ועל המערכת לצמצם את הפער שבין התכנון ליכולת הביצוע על מנת לשמר את המורה". בהתייחסותה לאתגר שימור המוטיבציה, היא מוסיפה: "ההשתלבות אינה רק נחלתם של התלמידים, אלא גם צורך ארגוני-בית ספרי. אנו מחויבים בניהול אורח חיים המחייב עבודה בצוות, באופן הוליסטי, ומקדם את כלל השותפים על התמחויותיו". במהלך הריאיון עם א.ח עלה רעיון לנסות ולמפות, על פי ראות עיניה, את התהליך כך שיוביל שקיפות ושיתוף הצוות. הרעיון הוא ביצירה של מסלול המבקר בשקיפות ארגונית מלאה את תהליכי העבודה בכיתה, ובכך תורם ונתרם המורה באשר לבחירותיו, ובעיקר התאמה התרבות הארגונית המותווית על ידי משרד החינוך, ונגזרת מכך, התרבות של בית הספר, הן המשפיעות ביותר על מוטיבציית המורה; הגישה המכילה חייבת להביא בחשבון את מקומם של המורים כחלק מרכזי ממשוואת ההצלחה של המיזם החברתי

נכונה של התכנים הלימודיים–חברתיים–רגשיים. כמובן, דרך הפריזמה הבית-ספרית ישתלבו ההורים, ולא יצפו מהצד. המובילה הבית-ספרית מציעה מודל מחודש לתהליך ההכלה [ר' תרשים]. דברים נוספים מה'שטח' נשמעו ממורה בבית ספר יסודי ביישוב אור עקיבא: "תלמידי הכיתה גדלים ומתבגרים עם תלמידים אשר מעט שונים מהם. זה בהחלט מציג בפניהם את הפסיפס החברתי האמיתי, כפי שיפגשו בחייהם הבוגרים. זהו בהחלט אתגר מוטיבציוני לא פשוט עבור כל מורה במערכת". המסקנה המתבקשת היא כי המערכת מאותגרת למאמץ חזק את המוטיבציה ַ לאומי באמצעות מנגנון בקרה אשר ית של המורים, ולפעולה ללא לאות כדי לדאוג כי לא תישחק. המוטיבציה של המורה אמורה להיות ממוקדת בעשייה, בשיפור התהליכים, בהתמקצעות אישית. לכן על המערכת, ועל דרגי מקבלי ההחלטות - הדרג הניהולי, לדאוג כי מרב התנאים והאמצעים יעמדו לרשות המורים. רק כאשר יתקיימו התנאים, תוכל המערכת למצוא בקרב המורים מוטיבציה גבוהה, תכליתית, שמפרה ומעשירה את תוכני ההכלה וחוויותיה בבתי הספר. התרבות הארגונית המותווית על ידי משרד החינוך, ונגזרת מכך, התרבות של בית הספר, הן המשפיעות ביותר על מוטיבציית המורה. הגישה המכילה חייבת להביא בחשבון את מקומם של המורים כחלק מרכזי ממשוואת ההצלחה של המיזם החברתי החשוב כל כך.

תכנון ומיפוי עיצוב אוניברסלי

בחירת התערבויות

למידה מהתהליך

שינוי

ניסוי ולמידה

ממצאים ולקחים

22

Made with FlippingBook Publishing Software