קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

במשך שבע שנים הקפדתי לשלוח את הוואטסאפ השבועי; לאחר כמעט עשור של כתיבה הצטבר אצלי חומר רב, ולקראת יום הולדתי החמישים החלטתי להגשים חלום והענקתי לעצמי מתנה – הוצאה לאור של הדברים שכתבתי במהלך השנים והדפסתם כספר

כתוב בכריכת הספר ש"הטקסט מתאים... לדתיים וחילוניים, יהודים ושאינם יהודים..." – אנא הסבר. מאחר שאני איש חינוך, והבמה הזאת היא במה חינוכית, אתן דוגמה הממחישה את העובדה כי התובנות אותן ניתן להפיק מהטקסט המקראי הן אוניברסליות ומתאימות לכולם.

ברור כי עבודת החינוך אינה ייחודית רק לעם היהודי. כל איש חינוך, מכל דת, מכל סוג ומכל מקום בעולם, יכול להשתמש ברעיונות שניתן למצוא בספר. האם יש קו משיק בין תוכן הספר לעבודתך כמדריך לשל"ח? אין ספק כי העיסוק שלי בחינוך

בפרשת בהעלותך, בספר במדבר, מופיע הציווי להדליק את מנורת שבעת הקנים הנמצאת במשכן (מעין מקדש נייד בתקופת הנדודים במדבר). יצירתה של המנורה הייתה כמקשה אחת. הווה אומר, לקחו גוש זהב וממנו חקקו ויצרו את המנורה ללא הדבקות וללא חיבורים. לוקחים את חומר הגלם וממנו חושפים לאט לאט את התוצר הסופי, המנורה. רק במנורה כזאת ניתן להדליק את הנרות. כך גם בחינוך. העוסקים בחינוך, תפקידם לקחת את חומר הגלם, הילדים והנוער, ולאט לאט לחשוף את היצירה המופלאה הטמונה בכל אחד ואחת. ללא תוספות זרות וללא הדבקה של השפעה חיצונית, זרה לאופי ולאישיות הנער והנערה. לאחר חשיפת היצירה מתוך חומר הגלם, יוכל הילד לדלוק ולהאיר את העולם מכישוריו, כישרונותיו ויכולותיו. זוהי עבודת החינוך, זוהי משימת המחנך.

בתחום של"ח משפיע עליי רבות. ראשית, תחום החינוך – איש ר ֵ חינוך נמצא במצב קבוע של רצון להשפיע, רצון להעניק לאח מחוכמתו, מידיעותיו ומניסיונו. שנית, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, בשל"ח אנו מקדישים נתח נכבד לחינוך לערכים. ערכים לאומיים לצד ערכים אישיים ואישיותיים. לאור כל זאת, הוצאת ספר הייתה רק עניין של זמן. ספר המשך? בספר הנוכחי נכנסו שלושה מאמרים על פרשות השבוע ועל חגי ישראל. ואולם, לאחר שנות הכתיבה הרבות, ניתן להבין כי ברשותי עוד חומרים שאוכל להכניס לספרי הבא. יש גם תכנון לספר נוסף שיכלול מאמרים ורעיונות הקשורים לטיולים ולשהות בשדה ומבוססים גם הם על פרשת השבוע. לסיום, הספר מתאים מאוד לשמש מתנה לחדרי מורים, לצוותי

עבודה ועוד. אני מגדיר אותו ספר הדרכה לחיים. arielwi@gmail.com - ניתן להשיג אותו אצלי

60

Made with FlippingBook Publishing Software