קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

במהלך השנים שילבתי, במסגרת שיחותיי עם תלמידים ועוד, תובנות מעניינות שהפקתי מפרשות השבוע; ראיתי כי התובנות הללו דיברו אל קהל השומעים, והבנתי כי הטקסט המקראי רלוונטי יותר מתמיד ומדבר לכולם; כל מה שצריך הוא להנגישו

שם. מהי אפוא משמעות הביטוי? אדם, כל אדם, הוא מיוחד, הוא עולם ומלואו. ככה צריך האדם לראות עצמו. ואולם כל אחד צריך גם לזכור כי הוא חלק ממשהו גדול יותר, חלק מקבוצה הנקראת עם ישראל. לכאורה, זהו דיסוננס, אך למעשה זוהי מורכבות

בקלקיליה או בגבול הצפון, במסגרת מסע ישראלי עם תלמידיי או במהלך טיול בצפון איטליה או רומניה, הקפדתי לשלוח את הוואטסאפ השבועי. לאחר כמעט עשור של כתיבה הצטבר אצלי חומר רב, מספיק לספר. לקראת יום הולדתי החמישים החלטתי להגשים

שכל אחד ואחת צריכים לזכור אותה. יש לי שם משלי - אני מיוחד וחשוב. אבל במקביל אני מספר – חלק ממשהו גדול יותר ממני. אם כן, ניתן לראות כי התובנות והרעיונות בספר שווים לכל נפש, יכולים להתאים לדתיים ולחילונים וגם לאנשים שאינם יהודים. איך ולמה עלה על דעתך הרעיון של הפיכת הודעות וואטסאפ לספר? במשך שבע שנים, בכל שלל עיסוקיי – בתעסוקה מבצעית

חלום, והענקתי לעצמי מתנה – הוצאה לאור של הדברים שכתבתי במהלך השנים והדפסתם כספר. לספר קראתי 'פרשת דרכים', שילוב המייצג את פרשת השבוע והתוויית דרך. אילו תגובות קיבלת? התגובות היו נהדרות ומפרגנות. בתחילת התהליך חששתי כי יהיו אנשים שיראו בזה מעין הדתה או כפייה וכד'. לשמחתי, החברים הבינו את כוונתי להנגיש את המקורות היהודיים ולגלות את העושר העצום הטמון בארון הספרים היהודי. אני חושב ומאמין שהצלחתי בכך.

59

Made with FlippingBook Publishing Software