קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

תואר שני בשכטר תואר שני למורים בשכטר יום פתוח מקוון 17:00-15:00 | 4.4.2021 יום ראשון

הסבר על מסלולי הלימוד המותאמים למורים ואנשי חינוך מפגש עם סטודנטים ובוגרים על יתרונות הלימודים במכון שכטר והשפעתם על העשייה החינוכית חווית הלימוד בשכטר - שיעור פתוח

בתוכנית

ע ר כ י . מ ש מ ע ו ת י . א י כ ו ת י תואר שני בשכטר

החזר שכר לימוד בכפוף לתקנון | הקורסים מוכרים לגמול השתלמות | יום לימודים אחד בשבוע | במדעי היהדות M.A. לבוגרים יוענק תואר | התואר מוכר מטעם המל"ג | משרד החינוך חיבור אקטואלי בין ארון הספרים היהודי לחברה הישראלית

מגוון תחומי התמחות המתאימים לאנשי הוראה וחינוך, לבחירתכם:

לימודי ירושלים וארץ ישראל

תולדות עם ישראל

מוזיקה יהודית ועוד

מחשבת ישראל

האומנויות ביהדות

מקרא

> למידע ולהרשמה ליום הפתוח 077-9979545 info@schechter.ac. i l

www.schechter.ac.il , ירושלים ׀ 4 אברהם גרנות

Made with FlippingBook Publishing Software