קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

הצטרפו למנהיגי העתיד בחינוך! M . Ed . התקדמו לתואר שני

בהוראה, למידה והדרכה M.Ed. נתיבים ייחודיים: הדרכה לגיל הרך, הוראת השואה בניהול וארגון מערכות חינוך M.Ed.

נתיב ייחודי: יזמות בחינוך בחינוך משלב M.Ed. נתיב ייחודי: ניתוח התנהגות בחדשנות בחינוך M.Ed.

בואו להרחיב הסמכה עם תעודת הוראה נוספת!

אנשי חינוך, הזדרזו להרשם לאחד מחוגי הלימוד באקדמית גורדון: תקשורת / חינוך מיוחד / חינוך חברתי קהילתי / ספרות / מקרא / מורשת / הגיל הרך / אנגלית / מתמטיקה / מדעים / לשון

חוג חדש באקדמית גורדון: מידע ונתונים – מקצוע העתיד!

לפרטים וייעוץ:

Made with FlippingBook Publishing Software