קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

דבר העורכת

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, חברי המערכת: אפרת בר, ד"ר שוש וינטר מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: michala@igm.org.il סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

חברים יקרים, ה יום, או כנהוג לומר: בעת כתיבת שורות אלה, מתחילים, אולי, לראות ניצנים של חזרה לחיים. לפחות קצת. אפילו תלמידי כיתות ז' עד י' חזרו לבתי הספר. אומנם לא לשבוע מלא, אבל גם זה משהו עבור ילדים שבשנה האחרונה לכל התייחסות אליהם הוצמדה מילה מהשורש ש-כ-ח. כך רוב מערכת החינוך יצאה מהזום ושבה אל בתי הספר, ונקווה שמגמה זו של חזרה לחיים תימשך בה וביתר התחומים. מכל מקום נראה שיש סימנים מעודדים לכך, לפי המצב כעת, כשרוב המשק נפתח והתחלואה בירידה. נקווה שאלה הן אכן סנוניות המבשרות את בוא האביב. לכבוד האביב וחג הפסח שבפתחנו, לפניכם גיליון מורחב ומגוון ואני מקווה שתמצאו בו עניין. ואסיים בברכת חג שמח לכולכם, פסח כשר, ושיהיה לכם הרבה אביב.

קרן שקד עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

w w w . i g m . o r g . i l

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

למידה חברתית רגשית ופדגוגיה מתבוננת 42 יוסי בן אשר

להיות תלמידה במגמה טכנולוגית 30 רחלי בסון

מעורבות הורים בלמידה מרחוק "תלמידורים"

36

ד״ר רותי ברדנשטיין, קרן שוקר אורן

2 0 2 1 ת ש פ " א

|

א ד ר - נ י ס ן , מ ר ץ - א פ ר י ל

| 3 0 2 ג י ל י ו ן

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

9

Made with FlippingBook Publishing Software