קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

לחיה מזן אחר. קבוצות הוואטסאפ של ההורים מתמלאות בהודעות "תלמידורים", לעיתים על טון הדיבור, השעמום או העניין בשיעור, איכות ניצול הזמן, חומר הלימוד ועוד כהנה וכהנה. לכותל במקרה זה לא רק אוזניים אלא גם זוג עיניים (במקרה הטוב) ויד קלה על הדק המקלדת. בואו לא נתבלבל, עוד לפני תקופת הקורונה ושיעורי הזום הייתה מעורבות ההורים על סדר יומו של משרד החינוך. מחקרים מעידים כי בעשורים האחרונים מעורבות ההורים גברה יותר ויותר. היו מספר מודלים בהם בתי ספר "הסכימו" להכניס את הורי התלמידים לבית הספר: הורים כצופים, הורים כספקי שירות, ועדי הורים ומודל הדיאלוג. נראה כי תקופת הלמידה מרחוק הכניסה את ההורים לתוך הכיתה ואף לתוך ביתו של המורה המלמד. נראה כי הגבולות, במהלך תקופה זו, היטשטשו מאוד, דבר אשר גרם גם לגבולות של מעורבות ההורים להיטשטש אף יותר. הורים (ואנו לא באות לפענח את כוונותיהם או מניעיהם - זהו נושא למחקר בפני עצמו) חשים שלגיטימי מצידם להעיר הערות ולתת משוב מקדם (או לא) למורה המלמד בסוף השיעור. בר ֵ וכיצד חשים התלמידים לנוכח שותפיהם החדשים – מע לקשיים הרבים שהם חשים לנוכח בידוד חברתי, חוסר תנועה וּויטמין די, דרישות אקדמיות שלא היו מורגלים בהן, שהייתם בקרב המשפחה לאורך היום כולו ועוד אתגרים שהזדמנו לפתחנו? התלמידים נאלצים לשתף את אבא או את אימא בשיעור, לשמוע את ההערות שלהם על השיעור והמורה, את הלחישות מה התשובה לשאלה ואת ההערות כגון "למה אתה

לא משתתף יותר?" "נו... את זה אתה בטוח יודע..." ועוד. כל אלה עלולים ליצור מתחים בין התלמידים להוריהם, שעושים זאת מתוך כוונה טובה ודאגה לילדם.. יש לציין כי גם יתרונות רבים טמונים בחובה של הלמידה מרחוק: לעניות דעתנו, דור הלמידה מרחוק יהיה דור של בוגרים אשר יודעים להתמודד טוב יותר עם דרישות העולם הבוגר - הלמידה מרחוק דרשה מהם לקבל אחריות רבה יותר ללמידה שלהם, ללמוד לנהל את הזמן טוב יותר, לסנגר על עצמם, לשמר קשרים חברתיים ולהיות ללומדים עצמאיים שנות 12 וסקרנים יותר. הרי כולנו רוצים שבוגר אשר מסיים דע לעשות את כל אלה ואף יותר, זוהי תעודת הבגרות ֵ לימוד י הטובה ביותר שאנו יכולים לאחל לבוגרינו. ומה טומן בחובו העתיד? האם בעתיד הלמידה מרחוק תערב את ההורים באופן גלוי? אין לדעת. אך בסופו של יום רווי למידה מרחוק כולנו משוועים ללמידה מקרוב, מורים ותלמידים (וגם התלמידורים) כאחד, ועל כך אין ויכוח. נראה כי תקופת הלמידה מרחוק הכניסה את ההורים לתוך הכיתה ואף לתוך ביתו של המורה המלמד וכי הגבולות היטשטשו מאוד; הורים חשים שלגיטימי מצידם להעיר הערות ולתת משוב מקדם (או לא) למורה המלמד בסוף השיעור

37

Made with FlippingBook Publishing Software