קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

)1.1.21- (התפרסם במוסף "תרבות וספרות" של "הארץ" ב | נתן רון

עם לא מדומיין בעקבות ספרו של שלמה זנד, "גזע מדומיין: היסטוריה קצרה של היודופוביה"

ה היסטוריון שלמה זנד מציע להחליף את המונח אנטישמיות בתאומו הלא-זהה יודופוביה. הנימוק הוא זה: "היות שלא קיים גזע שמי, וכמובן גם לא גזע ארי, שורשיה של המילה 'אנטישמיות' נעוצים בהטעיה מהותנית זדונית, בעיקר מצד פוליטיקאים פופוליסטים שביקשו להעניק מוצקות 'מדעית' .)12 ' לשנאה ותיקה" (עמ כידוע, "אנטישמיות" הייתה חידוש לשוני, אך גם אידאולוגי, שנועד לציין אנטי-יהודיות הנושאת מטען גזעי, בשונה משנאת יהודים דתית. המחדש היה הסופר והפובליציסט הגרמני וילהלם מאר, בספרו "הדרך לניצחון הגרמניות על היהדות" .)1879( המונח "יודופוביה" הגיח לעולם בחיבור "אוטואמנציפציה" ), שחיבר רופא יהודי-רוסי, לאון פינסקר, ובו קרא 1882( )1896( " להקמת מדינה יהודית, עוד קודם ל"מדינת היהודים של הרצל. על פי זנד, אין בנמצא גזע שמי אלא שפות שמיות, ומחקרים גנטיים המוכיחים לכאורה קיומו של גזע יהודי אין בהם ממש ). זוהי אכן הדעה המקובלת, אלא שזנד גם טוען כי 106-99 ' (עמ "עם יהודי" אינו אלא בדיה שמקורה במיתוס נוצרי עוין על פיו היהודים הם עם שהוגלה מאדמתו ונדד על פני תבל. בתודעתם ובהטפותיהם הפכו הנוצרים את היהודים לעם מקולל שגורש מארצו, ופוזר כעדות לחטאיו ולעיוורונו, גולה ושרוי בעונש

נצחי - על אי הכרתו בישוע המשיח ועל צליבתו. הציונות אימצה את השקפת העולם הגזענית של הרודפים, ואבותיה רקחו לאום יהודי: העם שהוגלה מארצו והגיעה שעתו לחזור ), פינסקר, 1862( " אליה. הרצל, משה הס מחבר "רומא וירושלים ) – כולם, ברמה זו או אחרת, עשו 93-91 ' ונתן בירנבאום (עמ שימוש בגזע כדי לרקוח את תבשיל הלאום היהודי. "בייחודו של הגזע טמון ייחודו של העם. בהבדלי הגזע מקורו של ריבוי הגוונים הלאומיים. את העמים לא יוצרת התרבות ולא השפה אלא המוצא הגזעי" מצטט זנד את בירנבאום (עמ' ). גם למקס נורדאו, זאב ז'בוטינסקי, מרטין בובר וארתור 93-92 1904- ). כבר ב 98-95 ' רופין שמור מקום ברשימת הגזענים (עמ היה ז'בוטינסקי משוכנע כי: [...] לא בחינוך האדם יש לחפש את מקור הרגש הלאומי אלא [...] בדמו של האדם, בטיפוס הגופני-הגזעי שלו, ורק בו בלבד [...] משום כך אין אנו מאמינים בטמיעה רוחנית. מן הנמנע הוא מבחינה פיסית, כי יהודי אשר נולד לכמה דורות בעלי דם יהודי טהור מכל תערובת, יסגל לעצמו את הלך-נפשו של גרמני או צרפתי, ממש כמו שמן .)95-94( ". הנמנע הוא בשביל כושי – לחדול מלהיות כושי זנד סוקר את הצמתים המרכזיים בהיסטוריה של שנאת היהודים ומצביע - בדין - על קיומם של יסודות גזעיים מובהקים בגילויי השנאה כלפי היהודים, כבר בסוף ימי הביניים ובתחילת העת החדשה. כך, למשל, סוקר זנד בחטף את שנאת היהודים של

56

Made with FlippingBook Publishing Software