קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

בשנים האחרונות "המכונות הלומדות" מטמיעות הרגלים ושינויים באופן בו אנו צורכים ומעבדים מידע; נראה שבעתיד, עם כניסת "המכונות הלומדות" לכיתות, יוכלו המורים והמורות, התלמידים והתלמידות לחוות חוויות משמעותיות שונות בחשיבה, במחקר, בחיפוש עובדות ובתהליך חינוכי ולימודי כולל, ביחס לנקודת הזמן הנוכחית

מגיש תשובה שגויה למטלת שיעורי בית, המערכת מעבירה התראה למורה ומעבירה לתלמידים הודעה בהתאמה אישית המציעה רמזים לתשובה הנכונה. מערכת מסוג זה מסייעת לגשר על הפערים בהסבר שיכולים להופיע, ומקדמת תהליך בו התלמידים בונים את אותו בסיס רעיוני. למעשה, התלמידים מקבלים משוב בזמן אמת שעוזר להם להבין את הרעיון וכיצד לעשות זאת בצורה נכונה עד אשר יגיע השיעור הבא. "המכונות הלומדות" יכולות להוות כלי לקידום הלמידה הגלובלית, באמצעותן יהיה אפשר לתרגם שיעורים לשפות שונות, להתאים פעילויות לתלמידים בעלי מוגבלות על ידי הקראה או הקלדה תוך כדי דיבור של המורה באמצעות טכנולוגיות זיהוי קולי ועוד. מההיבט הרגשי, נוכל להשתמש ב”מכונות לומדות” לצורך פתרון קונפליקטים בין תלמידים. לדוגמה, המכונה מציעה למעורבים בעימותים פשרות אפשריות למריבה שלהם ומאפשרת להציג גם פתרונות שמציעים יועצים חיצוניים על בסיס ניסיון העבר. בעת שילוב בינה מלאכותית ו"מכונות לומדות" בחינוך חשוב לנהוג ברגישות רבה. מצד אחד, חשוב שהטכנולוגיה אכן תתרום ערך מוסף ללמידה, ומנגד - שלא תהווה מעמסה, או חמור מכך, תשפיע באופן מוטה על התהליך החינוכי. יישום והטמעה אפקטיבית של מערכות לומדות בחינוך עשוי להיות תהליך מורכב מאוד. בין הסיבות לכך ניתן למנות: קושי במהימנות איסוף הנתונים, היעדר פדגוגיה רלוונטית לטכנולוגיה זו, הצורך בהבטחה של הוגנות (מניעת הגברת אי-השוויון) בקבלת

החלטות המערכת, עמדות הציבור הרחב סביב טכנולוגיה זו, הצורך במניעת פגיעה בפרטיות ועוד. כך או אחרת, ספק אם ביום מן הימים תוכל בינה מלאכותית להחליף אינטראקציה אנושית, לרבות אינטראקציות חברתיות בין ילדים שהן חשובות מאוד להתפתחות. מכאן שחשוב לשמור על איזון בחשיפה ובשימוש במכונות אלו. מכיוון שהתלמידים של היום יצטרכו לעבוד בעתיד בעולם בו תהיה הבינה המלאכותית חלק אינטגרלי מחיי היום-יום, חשוב שמוסדות החינוך יחשפו את התלמידים לטכנולוגיה ולשימוש בה. ככלל, "המכונות הלומדות" משפיעות על המידע שאנו רואים ומוצאים על בסיס היום-יום: מביאות המלצות על בסיס רכישות והתנסויות קודמות, על בסיס מיקום, מאפשרות פענוח דיבור לצרכים אישיים-משימתיים, וכיום מרבית המודעות ברשתות מכוונות לתחומי העניין וההעדפות האישיות והרגשיות שלנו, המשתמשים. מכאן שמערכות אינטליגנטיות מסוג זה ממלאות תפקיד משמעותי באופן שבו אנו מבצעים אינטראקציה עם מידע בחיינו האישיים והמקצועיים, ויכולות לשנות את האופן בו אנו מוצאים מידע ומשתמשים בו גם בבתי ספר. בשנים האחרונות "המכונות הלומדות" מטמיעות הרגלים ושינויים באופן בו אנו צורכים ומעבדים מידע. נראה שבעתיד, עם כניסת "המכונות הלומדות" לכיתות, יוכלו המורים והמורות, התלמידים והתלמידות לחוות חוויות משמעותיות שונות בחשיבה, במחקר, בחיפוש עובדות ובתהליך חינוכי ולימודי כולל, ביחס לנקודת הזמן הנוכחית.

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker