קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

במורים, בייחוד מורים למדעים. אבל במקרה זה הם אמורים להקפיד שלמורים שקיבלו יהיה לפחות תואר מהאוניברסיטה, וכמובן, שהעסקה הזו היא זמנית. כי לא ניתן לאורך זמן ללמד ללא תעודת הוראה. בחטיבת הביניים מעסיקים גם מורים שלמדו לתעודת הוראה B.Ed משולבת עם תחום הדעת במכללות. מדובר בלימודי יסודיים שנלמדים במשך שלוש-ארבע שנים. במכללות להוראה רוב המרצים הם בעלי תואר שלישי, והם לא נופלים מהמרצים באוניברסיטה ובוודאי טובים לא פחות בדרכי ההוראה שלהם. במכללות מתקיימים סיורים ופעילויות בתחום הדעת שלא מתקיימים בדרך כלל באוניברסיטה. אני כותבת זאת כמי שעבדה בתחום הכשרת מורים גם באוניברסיטאות וגם במכללה. אם כך, מהיכן התעוזה לקבוע כי "המורים המגיעים היום למערכת מקבלים הכשרה דלה ושטחית... הם עצמם לא בקיאים בחומר אותו הם אמורים ללמד"? הבעיה העיקרית היא באמת במחסור חמור במורים. ולכן מנהלים מתפשרים על מורים פחות טובים ואפילו ללא תעודת הוראה. רם כהן מתלונן על המחסור במורים ובזה הוא צודק. רבות דובר על נושא זה. בימים אלו מתגבש הסכם בין מורי היסודי וחטיבות הביניים למשרד החינוך אבל עדיין לא התגבש הסכם למורי החטיבה העליונה. אני מסכימה עם דבריו ש"אנחנו בוגדים בילדים שלנו" כאשר החינוך נמצא בסדר עדיפות נמוך מאוד ברמה לאומית.

הבעיה העיקרית היא באמת במחסור חמור במורים; ולכן מנהלים מתפשרים על מורים פחות טובים ואפילו ללא תעודת הוראה; אבל תפקידו של מנהל להעצים את המורים שמוכנים בכל זאת להשקיע מאמץ בהוראה בתנאי השכר והתנאים הנמוכים ולתת להם הרגשה שהמערכת מאחוריהם אבל תפקידו של מנהל להעצים את המורים שמוכנים בכל זאת להשקיע מאמץ בהוראה בתנאי השכר והתנאים הנמוכים ולתת להם הרגשה שהמערכת מאחוריהם. רם כהן רוצה "להצמיח ילדים שיתרמו לחברה, שיהפכו אותה לחומלת, לשוחרת שלום וצדק". כל זה יפה וטוב. אבל לא תוכל לחנך תלמידים לערכים הנעלים האלו אם לא תיתן דוגמה אישית ביחס שלך למורים בבית ספרך כדי להצמיח גם את המורים שיתרמו לחברת הילדים. בית הספר שבו דובר בתחילת המאמר היה רחוק מאוד מביתי, והאוכלוסייה בו, כמו שהזכרתי, לא הייתה קלה, אבל המשכתי ללמד שם שנה נוספת - כי הרגשתי בבית. שנים רבות לימדתי תלמידים, במקביל להכשרת מורים במוסדות אקדמיים. אבל היחס החם שקיבלתי בתחילת דרכי הוא שנתן לי את הדחיפה והעידוד להמשיך בהוראה.

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker