קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03 - 7106755 טל׳ המחלקה: | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

מורים המבוטחים בקרנות פנסיה חדשות אחרות (מיטב ד"ש, הראל, מגדל, ביטוח מנהלים ועוד) עליהם לפנות ישירות לסוכן של אותה הקרן ולהמציא עבור משרד החינוך דוח ערכי פדיון .)14.9.23 עדכני (ליום מורה שפורש לפנסיה מוקדמת ומבוטח בקרן > פנסיה חדשה, מומלץ וכדאי לו להמשיך לחסוך להגדיל בקרן החדשה בה חסך עד כה - גם כדי לשמור על ביטוח אובדן כושר וגם כדי צבירה עבודה ופנסיית שאירים. לפרטים כדאי לפנות לנציג הקרן או למזכיר הסניף או למחלקת הפנסיה. מעברים בין בתי ספר – והפקדות לפנסיה מורים שעברו מבעלות לבעלות, מורים שזו שנתם הראשונה בהוראה והגיעו מסקטורים אחרים ושונים, מתבקשים לבדוק את נושא הפנסיה והמשכיות החיסכון. ניתן להיעזר במזכירי הסניפים. כמו כן מורים המבוטחים בקרנות חדשות יכולים להיעזר העומדים "מנורה מבטחים" באנשי קשר של לרשותנו בפריסה ארצית. לקבלת שם נציג מנורה ניתן להיעזר במזכירי הסניפים ובפקידות. מורות המאריכות חופשת לידה, מורות ומורים שיצאו לחל"ת ולא לצורך שבתון, מתבקשים לבדוק את המשך ההפקדות בקרן הפנסיה. לידיעתכם, הפסקת הפקדות לקרן חדשה במשך חודשים גורמת לאובדן רצף בביטוח 5 למעלה מ אובדן כושר עבודה ובביטוח שאירים. לכן מורה שהפסיק לעבוד או מפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא (למעט שבתון), חייב לדאוג לפגישה עם נציג מהקרן אליה הוא שייך לצורך בדיקת המשך החיסכון הפנסיוני. מורות בחופשת לידה, מורים בחל"ת (שלא לצורך שבתון)

סדנאות לפרישה מר רפי פלג ומר צחי קלנר סדנאות הפרישה עם בוטלו בשל המצב הביטחוני. נעדכן בהמשך במועדים חדשים. עדכון דמי חבר לפורשים מורה שפרש לפנסיה ואינו ממשיך לעבוד בהוראה, זכאי להפחתת דמי חבר. יש לפנות לפקידת הסניף ולהסדיר הנושא. מורים שאושרה פרישתם המוקדמת וטרם הסדירו את מילוי הטפסים והחזרתם ל"עמיתים" (מבטחים הוותיקה), מתבקשים לעשות זאת בדחיפות כדי לקבל את הפנסיה בהקדם. מורה שיאחר בהגשת הטפסים עלול למצוא עצמו במצב של ביטול הפנסיה המוקדמת. מורה הפורש פרישה מוקדמת רשאי להזכירכם, משרה בשנתיים הראשונות ורצוי 1/3 לעבוד עד לא אצל אותו מעסיק כדי שלא לפגוע בתשלום פדיון ימי המחלה. המשך עבודה ברצף אצל אותו מעסיק בפנסיה מוקדמת גורר בדרך כלל מס גבוה בפדיון ימי המחלה (חייבים מספר חודשים של ניתוק). פרישה מוקדמת: הקרנות החדשות מורים שקיבלו אישור לפרישה לפנסיה מוקדמת ומבוטחים בקרנות חדשות, יקבלו את הקצבה ממינהלת הגמלאות באמצעות הבעלות האחרונה בה עבדו. זאת בתנאי שהעבירו למשרד החינוך .14.9.2023 מעודכן ליום ערכי פדיון דף מורים שפורשים פרישה מוקדמת להזכירכם, טיפלה ב"מנורה מבטחים", ג'ני ומבוטחים ומטפלת בדף ערכי הפדיון שלהם באופן מרוכז (ובלבד שהעבירו ייפוי כוח לג'ני). פרישה מוקדמת: "עמיתים" – מבטחים הוותיקה

14

Made with FlippingBook Ebook Creator