קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

קשר עין חרבות ברזל

הילה רומש, מנהלת התיכון, ליד קיר הזיכרון בבית הספר

יש תכנית ליום שאחרי? הילה: אנחנו ביום שעכשיו והיום גדול, קשה מנשוא והמלאכה מרובה. הלמידה היברידית. אנחנו בודקים מי נכנס לזום, מי פותח מצלמה ומי אינו נכנס. ילדים אינם ישנים בלילות ואינם מסוגלים לתפקד במהלך הימים. מהשבוע הזה נכניס אותם יותר למסלול, נחייב נוכחות, נחייב לפתוח מצלמות. נוכחנו שרוב התלמידים אינם מעוניינים לשבת בזום אבל ללימודים בבית הספר הם מגיעים. יש אחוזי נוכחות גבוהים, הרבה מעבר לשגרה. תופעה זו מעידה על הצורך של בני הנוער בקשר חברתי, בקשר עין חי ובלתי אמצעי ובקשר עם המורים שמהווים דמויות מובילות. לקחנו את המתחם של הצופים, פתחנו מרחבים נוספים, כדי שיהיו מקלטים. ההורים רוצים מקלטים. עומר (דוברות עיריית רמת גן): אחוזי הגיוס של בליך לשירות משמעותי ולשירות קרבי מאוד גבוהים, כולל של הבנות, ובכלל, אחוזים גבוהים של גיוס. נוכחנו שרוב התלמידים אינם מעוניינים לשבת בזום אבל ללימודים בבית הספר הם מגיעים. יש אחוזי נוכחות גבוהים. תופעה זו מעידה על הצורך של בני הנוער בקשר חברתי, בקשר עין חי ובלתי אמצעי ובקשר עם המורים שמהווים דמויות מובילות

לשיטתה של הילה, כל מורה הוא מחנך, ולכן הפעילויות הועברו ע"י כל המורים ולאו דווקא בשיעורי חינוך. הילה ממשיכה: הייתי בהלוויות קשות של הבוגרים ועכשיו ראשי נתון לביקורי תנחומים. האם הכשרתם את המורים לקיים דיון עם התלמידים, לתווך את הזוועות? הילה: יש לנו פסיכולוגית ויועצות. גם המורים בני אדם. יש לנו תלמידים שהסבים והסבתות, דודות ודודים שלהם נרצחו. ברגע שהתחלנו להבין את גודל האירוע – אני עצמי כתבתי 7 למורים. התחלנו בשיח של המחנכים. ממוצאי שבת של ה באוקטובר מחנכים התחילו להיות בקשר עם התלמידים. שעות של המחנכים עם התלמידים, 3 התקיים מפגש של מלווים בצוות הייעודי. קיבלנו סיוע מהשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) העירוני וגם ממשרד החינוך. תלמידים בשכבות י' – י"א שפונו משדרות ואשקלון 5 קלטנו אילו דרכי פעולה בית הספר נוקט כדי לצמצם נזקים אצל התלמידים לנוכח חשיפתם לזוועות המצולמות? יש תלמידים שנחשפים לחומרים במדיה שהם קשים ביותר לצפייה ולעיכול עבורם. הצוות החינוכי מקיים שיח מתמשך

עם התלמידים על מנת למזער נזקים. עשיתם מיפוי של ילדים שראו סרטונים?

הילה: התלמידים בשיח עם המחנכים העידו על קושי רגשי בעקבות צפייה בסרטונים. יש ילדים שמועדים למשבר בהיותם חשופים לאסון.

32

Made with FlippingBook Ebook Creator