קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

פנינה הרוש | המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

יו״ר המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

רפורמות עוז לתמורה ואופק חדש למורים בפועל ובשבתון

הקלות למשרתים ולמשרתות במילואים בימים קשים ומורכבים אלו, במציאות של מלחמה בכמה חזיתות, תוך תקווה לשובם בשלום של חיילינו וחטופינו מעזה, צוות המחלקה של ההשתלמויות והפיתוח המקצועי שוקד ללא הרף על מציאת דרכים להקל על מורים ומורות הנמצאים בשירות מילואים, ומחמיצים בשל כך חלק מההשתלמויות. אנו פונים שוב למורים ולמורות המשתלמים ומשרתים במילואים, ולאלה ששוחררו בתקופה האחרונה, ונרשמו לקורסים פרונטליים, ליצור איתנו קשר למציאת פתרונות השלמה של ההשתלמויות במחלקה שלנו. נוכל לסייע באמצעות שיבוץ/שילוב בקורסים חלופיים או השלמת מפגשים באופן מקוון או בזום. אנו שבים ומדגישים שמורה במילואים, על פי היעדרות 45%- נוהלי משרד החינוך, זכאי כעת ל למורה רגיל. מעבר לכך, אנו נדאג 20% במקום להשלמה ברמה הפרטנית, ככל יכולתנו, כדי לסייע למורים ולמורות המשרתים במילואים להשלים את הנדרש בדרכים שונות ומגוונות. אנו מכירים ומוקירים את תרומתכם ותרומתכן הרבה למלחמה, ומאחלים לכם ולכן שתשובו שלמים ובריאים לחיק משפחותיכם ולשגרה המבורכת. אנו שמחים לבשר שהנהלת ארגון המורים הגיעה להסכם מול האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך והעומדת בראשו, גב' עינת רום, כי מורים המשתלמים במחלקת ההשתלמויות של ארגון לא יידרשו להירשם לקורסים במערכת המורים של משרד החינוך עקב הקשיים האמורים. מצפן כל הרשימות של המורים עם הנוכחות, הציונים והעבודות יימסרו בצורה מסודרת באמצעות רכזי המחלקה למשרד החינוך, להזנה ודיווח בפורטל עובדי הוראה. שלחנו מייל לכלל המורים בנושא. מערכת מצפן – פיתוח מקצועי - משרד החינוך

יכול, אומנם, לצבור מורה בפועל בעוז לתמורה גמולים במהלך עבודתו כפי רצונו ויכולתו, אך יוכר לו בכל שנה ע"י כוח אדם גמול אחד רק בהוראה. לכן קיים המושג "גמולים בפריסה". המקסימלי בעוז 19- זאת עד להגעה לגמול ה לתמורה. בטופס נתוני העסקה רשום מספר הגמולים שצבר וכמה ממתינים בפריסה. יכול מורה לצבור בשנת שבתון או חצי שבתון בשנה אחת גמולים ללא הגבלה, שייחשבו לו בשכר מייד עם שובו לשנת העבודה, לאחר שהוזנו לו ב"קורסים שלי" בפורטל עו"ה. יש להנפיק אישור נתוני העסקה בפורטל בתום כל שנה, ואם מורה מועסק דרך בעלות, יש להביא אליהם את האישור לצורך עדכון השכר. מדובר על צבירת שעות ברפורמת "אופק חדש" פיתוח מקצועי ושנות שהייה בכל דרגה באופן הבא: חודשים (שנתיים 30- שעות ב 120 :3 – 1 דרגות וחצי). קידום לאחר הערכת מנהל שתוזן למערכת. שנים). 3( חודשים 36- שעות ב 180 : 6 – 4 דרגות קידום לאחר הערכת מנהל שתוזן למערכת. שנים). 4( חודשים 48- שעות ב 210 :9 – 7 דרגות קידום לאחר הערכת מנהל שתוזן למערכת. שעות לדרגה הבאה 60 המורה יכול לגרור רק כמורה בפועל. 4 בדרגות הביניים בשנת שבתון או חצי שבתון שעות לדרגה הבאה, ובדרגות 90 ניתן לגרור 6 – שעות לדרגה הבאה. 105 הגבוהות – יש לשים לב שמורים חדשים המשתלמים בשנת הסטאז' הראשונה שלהם לא יכולים לצבור שעות לקידום לדרגה, אלא רק אם הם לומדים בשנה זו בתיאום עם השתלמות בית ספרית מנהל ביה"ס. בשנת הסטאז' השנייה – לאחר שנת ההתמחות, 30 לומדים סדנת מורה מתחיל/חדש בהיקף של שעות 16 שעות שמוכר לצבירה לדרגה (מתוכן ליווי וחונכות אישית).

20

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker