ארגון המורים - לוח שנה תשע"ט 2018-2019

הישגי הארגון מאז ועד היום

הכרה במורי החינוך העל יסודי כסקטור חינוכי נפרד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker