ארגון המורים - לוח שנה תשע"ט 2018-2019

2018 ספטמבר אלול תשע״ח - תשרי תשע״ט שבת שישי חמישי

בניית פנסיה מקיפה למורים

ראשון

שני

שלישי

רביעי

כא 1 כי תבוא

כב 2 פתיחת שנת הלימודים

3

4

5

6

7

8 נצבים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

1

כט 9 ערב ראש השנה

א תשרי 10 ראש השנה חג נביא סבלאן (דרו׳)

ב 11 ראש השנה מוחרם (ראש השנה ההאג׳רית ( מוס׳) 1440

ג 12 צום גדליה

13

14

15 וילך

ד

ה

ו

16

17

ט 18 ערב יום כיפור

י 19 יום כיפור

20

21

22 האזינו

ז

ח

יא

יב

יג

23 ערב סוכות

24 סוכות

25 א חוה״מ

יז 26 ב חוה״מ

יח 27 ג חוה״מ

28 ד חוה״מ

כ 29 ה חוה״מ

יד

טו

טז

יט

כא 30 הושענא רבה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker