ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

העמותה הפדגוגית

>>>

פעילות העמותה: קידום דרכי למידה, הוראה ופיתוח תוכניות לימודים > >

העמותה הפדגוגית מסייעת למורים במגוון עניינים תרבותיים, העצמה > > מקצועית פדגוגית, קיום פעולות תרבות וחברה וגיבוש חברתי בחדרי מורים ההצטרפות לעמותה היא לא אוטומטית – הדרך הקלה ביותר היא למלא >> טפסים > העמותה הפדגוגית > טופס הצטרפות מקוון באתר ארגון המורים ההצטרפות לעמותה היא ללא עלות > > העמותה משתתפת בסבסוד פעילויות שיזמו ועדי המורים, בהתאם למספר > > חברי העמותה בכל בית ספר. ככל שמספר החברים בעמותה גדל, כך הסכום העומד לרשות הוועדים גדל.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

28

Made with FlippingBook Annual report