ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

Animated publication

שותפים איתך לדרך

ייעוץ מקצועי // הגנה משפטית // ביטוחים // עוז לתמורה // אופק חדש // הלוואות ומלגות // תרבות פנאי ונופש // השתלמויות וקורסים // ייעוץ פנסיוני // הטבות // קרן השתלמות // גמלאים // מועדון תמורה // עמותה פדגוגית

חדש בחוברת - קישורים לאתר הארגון >>>

מורות ומורים יקרים, לנוחיותכם, פיצ׳ר חדש בחוברת הפרופיל הנוכחית המאפשר הגעה לנקודה הרצויה באתר הארגון מתוך החוברת באמצעות לינקים. כל מיקום בחוברת בו קיים לינק רלוונטי לאתר יסומן באייקונים הבאים:

>>> >>>

בברכה, ארגון המורים העל יסודיים

בחוברות זו מוצגות בפניכם מקצת מהפעילויות כדוגמאות בלבד. www.igm.org.il מגוון עשיר במיוחד בשבילכם נמצא באתר ארגון המורים >>>

מי אנחנו

ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים ובמכללות הוא איגוד מקצועי, עצמאי, 92,000- . חברים בו כ 1958 לא הסתדרותי ובלתי מפלגתי, אשר הוקם בשנת עובדי הוראה בחינוך העל־יסודי (חטיבות ביניים, חטיבות עליונות ומכללות) מכל רחבי הארץ, בכל זרמי החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והערבי ובמכללות. ארגון המורים הוא המומחה לחינוך על־יסודי. כל מורה המצטרף לארגון המורים זכאי ליהנות מכל השירותים שהארגון מעניק, ובכללם טיפול פרופסיונלי, מלגות, הלוואות, שירותי פנאי ונופש, כבר מהיום הראשון פעילויות תרבות, הגנה משפטית, ביטוחים למיניהם ועוד, ההצטרפות לארגון המורים היא וולונטרית. הארגון וללא תקופת אכשרה! מעניק לחבריו ביטחון תעסוקתי וכלכלי. - המעיד על ISO 9001:2015 ארגון המורים נושא בגאווה את תו התקן • איכות הניהול של הארגון ומתן שירות לחברים. התקן הוא בינלאומי, הארגון מתחייב להעניק שירות מקצועי אדיב ואישי לכל מורה בכל פנייה. ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים ובמכללות

4

מטרות הארגון מתן הגנה מקצועית לעובד הוראה במערכת החינוך העל־יסודי ובמכללות. • חתירה לשיפור מעמדו, תנאי עבודתו ושכרו של המורה בביה"ס • העל־יסודי. ביטחון תעסוקתי וכלכלי לחברי הארגון. • העלאת הרמה החינוכית ורמת הלמידה במוסדות החינוך העל • יסודי בארץ. קידום והובלה של תהליכים, רפורמות, יוזמות ואף מאבקים • במקרה הצורך, הכל למען עתיד מערכת החינוך בישראל בכללותה. ניהול מו"מ לחתימה על הסכמים עם הממשלה ועם המעסיקים • האחרים במערכת החינוך העל־יסודי. תרומה להתפתחות תורת החינוך, ההוראה והלמידה באמצעות • קיום כנסים, ימי עיון, תחרויות ולמידה מתמדת של התפתחות מגמות ושינויים בהוראה. ייצוג חבריו בפני מוסדות, אישים וגופים שונים. • הוצאה לאור של ספרים, כתבי עת ועוד. •

5

דבר יו״ר ההנהלה

מורים יקרים, ארגון המורים בבתיה"ס העל־יסודיים ובמכללות מייצג את רוב רובו של ציבור המורים העובדים בחינוך העל־יסודי בישראל, הכולל כיתות ז' עד י"ד. הארגון פועל בשני מישורים מקבילים. האחד הוא הטיפול בהגנה על זכויות המורים, החל ברמת הפרט ורמת ביה"ס וכלה בכלל ציבור המורים, ובתוך כך קידום מעמד המורים מתוך התמודדות תבונית עם מערכת יחסי העבודה במדינת ישראל, שיפור שכרם ותנאי עבודתם - נושאים אשר השגתם היתה כרוכה בדרך כלל במאבקים, שכן אף אחד, מעולם, לא הגיש לנו אותם על מגש של כסף. מכאן גם המוניטין שלנו כארגון חזק הלוחם למען זכויות חבריו. המישור השני הוא פעילות הארגון כאגודה פרופסיונלית, כלומר, פיתוח ההוראה כפרופסיה הבאה לידי ביטוי בהובלה ומעורבות בכל הנושאים של תהליכים חינוכיים, רפורמות בתוכניות לימודים ובבחינות בגרות אשר הונהגו ע"י משרד החינוך במשך השנים ועוד. גולת הכותרת של פעילות הארגון במישור זה היא הרפורמה "עוז לתמורה".

6

במקביל וכפי שתיווכחו להלן, מעניק הארגון לחבריו מגוון רחב של שירותים בתחומים שונים נוספים, כגון פנאי ונופש, תרבות, השתלמויות, ביטוחים וכו׳. שירות נוסף הינו מפעל המלגות לקידום ההשכלה האקדמית לכל התארים ולתעודת הוראה. בעלי התפקידים בארגון נבחרו על ידי ציבור המורים, חברי הארגון, והתחייבו למלא תפקידם במקצועיות ולשרת נאמנה את ציבור בוחריהם. אני מזמין כל מורה אשר עדיין לא הצטרף לארגון המורים, לעשות כן ולהפוך לחלק מהמשפחה הגדולה של ארגון המורים בבתיה"ס העל־יסודיים ובמכללות ולסייע לנו להמשיך להוביל את המורים והחינוך העל־יסודי קדימה ולמעלה. כל בעלי התפקידים בארגון המורים פועלים כתזמורת הרמונית להשגת מטרות הארגון למענכם.

בברכה

רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

ביטוחים בתנאים מרגיעים! המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

>>>

>>>

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות כל המורים חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות, בחברת הפניקס ובמימון מלא של ארגון המורים. ההצטרפות לביטוח זה הינה אוטומטית, אינה כרוכה במילוי טפסים וכאמור ללא עלות כספית - חינם למורה! סכום השיפוי המרבי הינו .₪ 4,000,000

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

8

>>>

ביטוח בריאות קבוצתי

>>>

חברי ארגון המורים זכאים להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי, אשר מכיל כיסויים מיוחדים שהורכבו החברים. לצורכי בהתאם סל השירות הרפואי שמספקות לנו קופות החולים השונות, מהווה פתרון חלקי בלבד לכלל הצרכים הבריאותיים. לשם כך ישנה חשיבות רבה להצטרפות לביטוח הבריאות הקבוצתי. להצטרפות יש לפנות לסוכנות הביטוח שמיים: 077-6704994 * או 9526 : טלפון

ביטוח נסיעות לחו״ל במסגרת הסדר מיוחד עם חברת הביטוח "הראל". ביטוח נסיעות 8 לחו"ל עבור כל חבר ארגון למשך ימים חינם!* לבני משפחה מדרגה ראשונה – בן/בת זוג וילדיהם מחירים אטרקטיביים במיוחד. מילוי הבקשה לביטוח – ידידותי ונוח באמצעות טופס אינטרנטי באתר ארגון המורים / ביטוחים. *לפי תקנון הארגון

>>>

ביטוח אחריות מקצועית

מימון הוצאות משפטיות ע"י ארגון המורים אם וכאשר נעשה לכאורה על ידי המורה מחדל לצורך ביצוע עבודתו כמורה, בשעת צרה כמו חקירה משטרתית, ועדת חקירה, הליך משמעתי, פלילי, אזרחי ומנהלי.

9

המחלקה הפרופסיונלית

>>>

המחלקה הפרופסיונלית מציעה לכם ייעוץ וטיפול שוטף בעניינים מקצועיים: תפקידו של ארגון המורים העל־יסודי להעניק לחבריו ביטחון תעסוקתי וכלכלי האיגוד המקצועי של המורים המחלקה הינה לב ליבו ויסוד קיומו של ארגון המורים שהינו חטיבות הביניים, תיכונים, שש־שנתיים ומכללות. המלמדים בבתי הספר העל־יסודיים: ברחבי הארץ: גולן, צפון, הסניפים 20 המחלקה אחראית על פעילותם ותפקודם של כרמיאל, מירון, כרמיאל, גליל מערבי, חיפה, כרמל, משולש, השרון, איילון, ירושלים דרום, ירושלים צפון, מודיעין, ירקון, תל אביב, מרכז, שפלה, דרום, נגב, באר שבע, בנושאים שבאחריות המחלקה כפי שמפורט בהמשך. כאיגוד מקצועי אנו מטפלים בכל בעיה פרופסיונלית הקשורה בתנאי העבודה של המורים ונובעת מעצם תפקידם בבתי הספר ועיסוקם בהוראה כפרופסיה. ראשי הסניפים ומנהל המחלקה הפרופסיונלית אמונים על מתן מענה מהיר וענייני לכל שאלה ופנייה של מורה. אנו מטפלים במגוון רחב של נושאים ומפאת קוצר היריעה נציין את חלקם בלבד:

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

10

• ועל הנהלים המקובלים במערכת החינוך יישום הסכמי העבודה הקיבוציים שמירה על העל יסודי, והתערבות בכל מקרה שבו המעסיק אינו פועל בהתאם. • באופן לא תקני. שמירה על פגיעה בסטטוס של המורים הקבועים הגנה במקרה של מעמד הקביעות בעבודה וטיפול בכל חריגה מהזכויות הקבועות של המורה. • במערכת, מתן הסבר לגבי הצטרפות לקרנות מורים חדשים צירוף, קליטה וליווי של וקופות הגמל השונות, תנאי העמידה בניסיון, חשיבות רכישת רישיון הוראה והשלמת תעודת הוראה, הכרה בוותק בהוראה, חשיבות צבירת גמולי השתלמות ועוד. • הן במקרה של הפסקת עבודה והן פגיעה במשרת המורה טיפול צמוד במקרה של במקרה של צמצום משרה. ליווי המורה המוזמן לשימוע וטיפול אישי מול המעסיק. • נגד המעסיק בגין פגיעה בתנאי העבודה והמשרה של מורים, הכרזת סכסוך עבודה תוך מיצוי כל הצעדים הארגוניים שהחוק מעמיד לארגון כאיגוד מקצועי, ובכלל זה גם השבתת המערכת. • למורה ע"י עורכי דין מומחים לדיני עבודה. מתן ייעוץ וייצוג משפטי • מול המעסיק במרכז השלטון המקומי ו/או במשרד החינוך, ועדות פריטטיות זימון כחלק מטיפול למציאת פתרון מוסכם. • החייב להיות מעורב ולתת את אישורו והסכמתו בכל פעילות העצמת ועד המורים שנקבעת ע"י הנהלת ביה"ס מעבר לשעות העבודה המקובלות. כגון: ישיבות, אספת הורים וכד'. • ״עוז לתמורה״ מתן מענה וטיפול בכל שאלה ובעיה של מורים העובדים לפי הרפורמות הן באמצעות ראשי הסניפים ומנהל המחלקה הפרופסיונלית והן "אופק חדש", ו באמצעות מנהלת "אופק חדש" בארגון המורים.

11

• הגנה וסיוע במקרה של אלימות מילולית ופיזית כנגד מורים • ביטוח אחריות מקצועית • עריכת חישובי שכר באמצעות חשבי שכר וראשי הסניפים • , השתלמויות שונות וטיפול בפיתוח מקצועי הדרכה וליווי מורים בשאלות הקשורות בקידום דרגה באופק. • טיפול וניהול מו"מ מול המעסיק לגבי מורים שעבודתם הופסקה, השמה והמשך עבודה, קבלת פיצויים מוגדלים, קבלת אישור לפרישה מוקדמת. • למורים שפרשו לפנסיה בהתאם לנהלים. פדיון ימי מחלה טיפול וסיוע בקבלת כספי • והאפשרויות העומדות זכויות הפנסיה מתן הסבר והדרכה ראשונית למורים לגבי בפניהם. • ביקורים שוטפים של ראשי הסניפים והעומד בראש המחלקה הפרופסיונלית בבתי הספר השונים, קיום כנסים תקופתיים, קבלת קהל, מתן מענה טלפוני וטיפול אישי בכל פנייה ובעיה. • המחלקה הפרופסיונלית, על כל בעלי התפקידים בה, עומדת תמיד בשורה של המורים! הביטחון התעסוקתי הראשונה בשמירת

כמורים יש לכם ידע רב בתחום הדעת אותו אתם מלמדים, אך כשמדובר בנושאים פרופסיונליים הקשורים בתנאי העבודה והשכר שלכם, תנו לנו, בעלי הניסיון והמקצועיות, לסייע לכם!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

12

עוז לתמורה

>>>

הנוכחות של המורים טיפול בחישוב בביה"ס בהתאם להיקף משרתם. התערבות במקרה של הארכת יום העבודה מעבר למוסכם. סיוע למורה המבקש לקיים שעה תומכת הוראה לפני תחילת יום הלימודים בשעת אפס וכד'.

ליווי המורים הנכנסים לעבוד לפי תנאי , עריכה של הדמיית שכר ובדיקה הרפורמה של תלושי השכר החדשים, ובמקרה הצורך פנייה למעסיק. בדיקת בסיס המשרה ברפורמה ומערכת השעות תוך הקפדה על שיבוץ שעות הרפורמה במערכת בהתאם לכללי ההסכם. לדוגמה, פסילת מערכת , איסור 6 שעות פרטניות במקום 7 עם המרת שעות תומכות הוראה של המורה לשעות פרטניות או פרונטליות וכד'.

הרפורמה "עוז יישום והפעלה של אשר החל משנה"ל תשע"ז לתמורה" מיושמת בכל בתי הספר העי"ס במדינה, , למורים הסברה ובכלל זה: קיום אספות ולפעילים באשר לעקרונות הרפורמה, משמעות השינוי בחטיבות העליונות מבחינה פדגוגית בניצול המשאב האדיר של שעות פרטניות ושיפור השיח הישיר בין מורה-תלמיד וכפועל יוצא שיפור הישגי התלמידים, שיפור האקלים הבית ספרי, קיום ישיבות שבועיות שתורמות לעבודת הצוות המקצועי.

13

עוז לתמורה

עובדי הוראה זכאים לתוספת ₪ 1,510 שקלית של תוספת שקלית חדשה

>>>

>>>

מבנה השכר ושבוע העבודה

מבנה שבוע העבודה חט"ע הוא שעות: 40 שעות פרונטליות 2 4

>>>

גמולי הכנה לבגרות

שעות פרטניות 6 שעות שהייה 10

עובדי הוראה המכינים לבחינות בגרות זכאים לתשלום נוסף בגין הכנה לבגרות על פי מספר יחידות הבגרות.

מורה אם זכאית לתוספת שכר של . )79% (כפוף להעסקה של 7% זכאים 50 עובדי הוראה מגיל ש"ש פרונטאליות 2 להפחתה של בשבוע. זכאים 55 עובדי הוראה מגיל ש"ש 2 להפחתה נוספת של עוד

אחוזים + תשלום בשעות

מספר יחידות

2% + ש"ש 1 2% + ש"ש 1.5 2% + ש"ש 2 2% + ש"ש 3 2% + ש"ש 3.5

1 2 3 4 5

פרונטאליות. ש"ש. 4 סה"כ

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

14

גמולי תפקיד בחט"ע

קידום בדרגה עוז לתמורה

שעות פרונטליות 3 + 10% – מחנך כיתה 5% - גמול תואר שני 10% - גמול תואר שלישי 3% - 7% – גמול פיצול

עובד הוראה זכאי לצבור נקודות קרדיט בגין מילוי תפקיד לצורך קידום בדרגת עוז לתמורה. נקודות מזכה בדרגת 10 צבירת שמעניקה תוספת שכר בשיעור . עובד הוראה יהיה זכאי 1.67% של דרגות קידום במהלך תקופת 4– ל העסקתו. להלן התפקידים לצבירת נקודות:

6% – רכז בטחון 6% – רכז טיולים 4% - 9% – רכז מקצוע

6% – רכז פדגוגי 6% – רכז תקשוב 6% – רכז בגרות 6% – רכז משמעת 6% – רכז התאמות 6% - רכז הערכה ולמידה 6% – רכז חינוך חברתי 6% - רכז מעורבות חברתית 6% - רכז שכבה

מספר נקודות

תפקיד

2

מחנך

2.5 2.5 2.5

רכז טיולים

בנוסף זכאים רכזי שכבה ורכזי חינוך חברתי לשעות תפקיד כמפורט להלן: שעות פרונטליות עבור 0.5 – רכז שכבה שעות פרטניות עבור כל 0.5 + כל כיתה כיתה. שעות פרונטליות 0.4 – רכז חינוך חברתי כפול מספר הכיתות.

רכז הערכה ומדידה רכז התאמות למידה

3 3 4

רכז מקצוע

רכז חינוך חברתי

רכז שכבה

15

מינהלת "אופק חדש"

>>>

מבנה השכר ושבוע העבודה

תוספת שקלית חדשה

עודכנה 1/9/23 החל מיום התוספת השקלית כמפורט להלן:

מבנה שבוע העבודה בחטיבת שעות שמתוכן 36 ביניים הוא של שעות 4 שעות פרונטליות 23 שעות שהייה. 9- פרטניות ו מורה אם זכאית להפחתה של שעה כך שהיקף השעות 1 שעות 22- הפרונטליות יורד ל .8- והיקף שעת השהייה יורד ל זכאים אף הם 50 מורים מגיל שעות (הפחתה 2 להפחתה של בשעות הפרונטליות) ומורים זכאים להפחתה 55 ותיקים בגיל שעות. 2 נוספת של עוד 2008 *למורים שהחלו לעבוד לפני

ש״ח 1173 1 דרגה ש״ח 1104 1.5 דרגה ש״ח 1036 2 דרגה ש״ח 952 2.5 דרגה ש״ח 870 3 דרגות ש״ח 825 3.5 דרגה ש״ח 781 4 דרגה

ש״ח 687 4.5 דרגה ש״ח 593 5-9 דרגות הסכומים הנ״ל הינם לעובדי הוראה במשרה מלאה.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

16

גמולי תפקיד בחטיבת ביניים

"דרגות אופק"

מחנך כיתה – משכר משולב למשרה מלאה. 10% רכז מקצוע – משכר משולב למשרה מלאה. 8% רכז ביטחון - משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז תקשוב – משכר משולב למשרה מלאה. 8% רכז שכבה – משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז חינוך חברתי – משכר משולב למשרה מלאה. 10% רכז השתלבות - משכר משולב למשרה מלאה. 6% מעריך תפקודי למידה (מת״ל) - משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז טיולים - משכר משולב למשרה מלאה. 6% בנוסף זכאים רכזי השכבה ורכז החינוך החברתי לשעות תפקיד כמפורט להלן: ש"ש פרונטליות 0.5 – רכז שכבה ש"ש פרטנית לכל 0.5 + לכל כיתה כיתה. ש"ש 0.4 - רכז חינוך חברתי מס' הכיתות בחטיבה. X פרונטלית

דרגות 9 במסגרת הרפורמה נקבעו שנות ותק 36- ) מצד אחד ו 9 עד 1( מצד שני (טבלאות השכר יפורסמו באתר האינטרנט של הארגון כמו גם טבלאות שבוע העבודה).

פיתוח מקצועי

נוהל קידום בדרגות 2־ ל 1 מדרגה 3־ ל 2 מדרגה 4־ ל 3 מדרגה 5־ ל 4 מדרגה 6־ ל 5 מדרגה 7־ ל 6 מדרגה 8־ ל 7 מדרגה 9־ ל 8 מדרגה

פז״מ

שעות 120 שעות 120 שעות 180 שעות 180 שעות 180 שעות 210 שעות 210 שעות 210

חודשים 30 חודשים 30 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 48 חודשים 48 חודשים 48

שעות נוספות

עובדי ההוראה בבית הספר שעות 40 זכאים לתשלום של נוספות בשנת לימודים לפעילויות

אספות הכוללות בין היתר הורים, אספות בית ספריות, מסיבות וכו' .

*נדרשת הערכת מנהל/ת במעבר מדרגה לדרגה

17

קרן ידע

>>>

קרן ידע מציעה לכם לשפר את דרגתכם האקדמית וליהנות מ:

מלגות // מלגות השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה ספרייה דיגיטלית // למשתתפים בפרויקטים אקדמיים בשווי אלפי שקלים // באתר ארגון המורים לעיון במחקרי חינוך והוראה ועבודות דוקטורט מלגות אלה הן ללא קשר להחזר שכר לימוד או מענקי לימוד ממשרד החינוך.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

18

>>>

>>>

מחקר והוראה

הסכם מלגות

עבודות דוקטורט המחלקה לקרן ידע של ארגון המורים הקימה ספרייה דיגיטלית שבה נאגרו עבודות דוקטורט שנעשו על ידי חברי הארגון. לחיפוש של עבודות דוקטורט: > קרן ידע > אתר ארגון המורים עבודות דוקטורט.

שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה

>>>

מלגות

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל־יסודיים מעניקה מלגות השתתפות בשכ"ל ללומדים תואר אקדמי או תעודת הוראה בתחום חינוך והוראה. במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים במסגרתם מוענקת מלגה נוספת מאת מוסד הלימודים להשכלה גבוהה. לצורך חיפוש רשימת החוגים במוסדות להשכלה גבוהה שאיתם נחתמו ההסכמים: אתר ארגון הסכמים עם > קרן ידע > המורים מוסדות להשכלה גבוהה.

מלגה בסך - M.A. לתואר ₪ 5,500 B.A. לתואר ₪ 4,500 לתואר ד"ר ₪ 2,500

לעבודת דוקטורט ₪ 2,000 לתעודת הוראה ₪ 3,000

זמני הגשה ובירור קריטריונים לזכאות במלגת לימודים אפשר למצוא כאן: > קרן ידע > אתר ארגון המורים מלגות למורים.

19

פיתוח מקצועי והשתלמויות

>>>

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות של ארגון המורים מציעה לכם מגוון רחב של השתלמויות בתחומי דעת והעשרה שונים ומגוונים. הקורסים המוצעים מותאמים לאתגרים החדשים שמערכת החינוך מציבה בפנינו והם מוכרים לצבירת גמולי השתלמויות וקידום בשכר ברפורמת אופק חדש ובעוז לתמורה. קיים מבחר גדול של השתלמויות כגון: סיורים בארץ, סמינרים, השתלמויות בחו"ל, קורסים בזום, השתלמויות מקוונות א-סינכרוניות, קורסים המקנים הסמכה ותעודה ועוד. השתלמויות 230- סניפי השתלמויות ברחבי הארץ, ומדי שנה אנו פותחים כ 8 למחלקה השתלמויות מקוונות א-סינכרוניות הנלמדות בשלושה סמסטרים. 130- פרונטליות וכ מחלקת ההשתלמויות תלווה אותך במהלך ההשתלמות עד לקבלת אישור לגמול השתלמות ממשרד החינוך וקבלת תוספת השכר המתאימה בתלוש המשכורת. מגוון רחב חדש ועשיר של השתלמויות ללמידה, התפתחות אישית וקידום בגמולים ובשכר

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

20

צוות ההשתלמויות עומד לרשותך בכל שאלה ופנייה בנושא השתלמויות, גמולי השתלמות וקידום בשכר: hodayan@igm.org.il , 03-7106740 , פנינה הרוש, יו"ר מחלקת השתלמויות ופיתוח מקצועי

>>>

>>>

צוות המחלקה

האזור

TovaE@igm.org.il InbalP@igm.org.il karinm@igm.org.il sofia@igm.org.il hodayan@igm.org.il OritB@igm.org.il mirib@igm.org.il Maggys@igm.org.il MazallS@igm.org.il Gabih@igm.org.il lironN@igm.org.il Ortald@igm.org.il mirib@igm.org.il

09-7890604 טובה אגוז, רכזת השתלמויות 09-7890600 ענבל פאר , מזכירת מחלקה 03-7106739 קארין מאור, רכזת השתלמויות 03-7106785 סופי אזולאי, מזכירת מחלקה 03-7106740 הודיה נביא, מזכירת מחלקה 08-9577804 אורית בקרמן, רכזת השתלמויות 08-9577809 מרים בריח, מזכירת מחלקה 08-9764829 מגי שלו, רכזת השתלמויות 08-9764830 מזל שוב, מזכירת מחלקה 04-6493423 גבי הורנונג, רכז השתלמויות 04-6493426 לירון נגר פייביש מזכירת מחלקה 04-6493407 , אורטל דן, מזכירת מחלקה 02-9667587 מרים בריח, מזכירת מחלקה

כפר סבא והשרון

תל אביב והמרכז

אשדוד והדרום

לחצו לקישור לחוברת ההשתלמויות של ארגון המורים >>>

באר שבע והנגב

כרמיאל, עפולה והעמקים

חיפה

ירושלים ומודיעין

04-6084316 מחמוד חוואשנה, רכז השתלמויות MahmodA@igm.org.il

נצרת

21

>>>

>>>

השתלמויות מקוונות • למידה מהבית בזמן ובמקום שנוח לך • שעות גמול לאופק חדש 60 ועוז לתמורה • נושאים רבים ומגוונים הנוגעים לכל מורה

>>>

השתלמויות המקנות תעודה • הוראה מתקנת ומותאמת • פרקטישיונר ומאסטר NLP •גישור • מדריכי יוגה • קואוצ'ינג • הכשרת סגני מנהלים • הנחיית קבוצות

השתלמויות חדשניות וחווייתיות • סיורים ברחבי הארץ • סמינרים באילת, ים המלח ועוד. • השתלמויות בחו"ל • צפייה מודרכת בקולנוע ותיאטרון • מוזיאונים וגלריות • מוסיקה קלאסית ומודרנית • תכנון פיננסי, בינה מלאכותית

לחצו לקישור לחוברת ההשתלמויות של ארגון המורים >>>

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

22

המחלקה לקרנות השתלמות

>>>

המחלקה לקרנות ההשתלמות מציעה לכם שני אפיקי חיסכון משתלמים: קרן השתלמות - מנוהלת עצמאית על ידי "עגור - חברה לניהול קופות גמל מתופעלת על פי הוראות ניהול פיננסיות מוגדרות // וקרנות השתלמות בע"מ״ // יו״ר הדירקטוריון הוא חבר הנהלת באמצעות הבנק הבינלאומי הראשון ארגון המורים, והוא אמון על טיפול שוטף מול העמיתים ומול הבנק והקרן בשנת ההשתלמות.

23

המחלקה לפנסיה

>>>

מחלקת הפנסיה מציעה לכם: הפנסיה היא החיסכון החשוב ביותר של העובד והיא זו שתקבע את רמת חייו של העובד לאחר פרישתו. הנושאים הפנסיוניים הם סבוכים מאוד ודורשים התמחות וידע בהבנתם ולכן מורים שלא מבינים או לא מכירים את הנושא מתעלמים ממנו. כך נוצרות שגיאות שקשה מאוד לתקן מאוחר יותר. כתובת מרגיעה לכל השאלות ולכל התהיות: ייעוץ, הכוונה וסיוע בכל סוגיות הפנסיה ותוכניות הפנסיה הסבוכות: תקציבית, צוברת ותיקה וצוברת חדשה // מידע מלא, ייעוץ אישי, תכנון פנסיוני וחישובי פנסיה // טיפול וייעוץ בפרישה מוקדמת ובפרישת גיל וייצוג בוועדות משרד החינוך // כנסים וסדנאות לקראת פרישה ועוד.

ייעוץ פנסיוני אישי המחלקה לפנסיה מעניקה למורים חברי הארגון מידע, הכוונה וסיוע אישי לשמירת זכויותיהם בכל נושאי הפנסיה, בפרישה מוקדמת ובפרישת גיל. במידת הצורך ניתנת הפניה ליועץ פנסיוני חיצוני בתשלום סמלי.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

24

>>>

>>>

חישובי פנסיה תקציבית ובדיקת תלושי פנסיה תקציבית מורים המבוטחים בפנסיה תקציבית ועומדים לפני פרישה, יכולים לפנות למחלקה בבקשה לחישוב הפנסיה הצפויה להם בעת פרישתם. מורים שפרשו והחלו לקבל קצבת פרישה מהמדינה יכולים לפנות למחלקה בבקשה לבדיקת תלושי הפנסיה שלהם. החישובים והבדיקות ללא עלות למורה.

כנסים וסדנאות לפורשים

ייעוץ משפטי וייצוג משפטי

המחלקה לפנסיה עורכת כנסים וסדנאות למורים העומדים לפני פרישה. בכנסים ניתן מידע רב ערך לפורשים, הן בפרישה מוקדמת והן בפרישת גיל, בכל סוגי הפנסיות: תקציבית, צוברת ותיקה וצוברת חדשה. המידע מועבר על ידי אנשי מקצוע ומרוכז בחוברת ייעודית הניתנת לכל משתתף בכנס. הסדנאות לפורשים עוסקות בעיבוד תהליך הפרישה בבחינת ״פנסיה זה לא הסוף - זו רק ההתחלה״.

מורים חברי הארגון שבמהלך פרישתם לפנסיה נפגעו זכויותיהם, מופנים לקבלת ייעוץ משפטי חינם. בהינתן המלצת היועצים המשפטיים להגשת תביעה פרטנית, זכאים המורים הזקוקים לכך, לייצוג משפטי במימון הארגון ובהשתתפות כספית של המורה.

>>>

קרן הפנסיה החדשה ״מנורה-מבטחים״

מנורה-מבטחים מלווה את חברי ארגון המורים ומעניקה להם ולבני משפחותיהם הטבות ייחודיות ואפשרויות בחירה בין חלופות. עם sms * או שלחו 5684 לתיאום פגישה התקשרו למוקד מורים בטלפון .050-8085700- המילה חינוך ל

25

גמלאים

>>>

כגמלאי ארגון המורים בעלי כרטיס "תמורה" תוכלו להמשיך ולהתענג ממגוון פעילויות תרבות ונופש במחירים מסובסדים וליהנות מהחיים כמפורט באתר ארגון המורים, תרבות פנאי ונופש! מועדוני גמלאים ברחבי הארץ. לכל מועדון רכז גמלאים אזורי. 7 קיימים הרכזים עומדים לרשותכם בכל שאלה ונכונים לסייע לכם בתחומים שונים. מועדוני הגמלאים מציעים מגוון פעילויות רחב (טיולים, הרצאות ועוד) במחירים מסובסדים. פרטים אודות הפעילויות השונות ניתן למצוא באתר ארגון המורים/גמלאים. סרטים, הצגות, מופעי מוזיקה ואירועי תרבות. • טיולים וסיורים בארץ ובחו"ל. • הרצאות וסדנאות מרתקות במגוון תחומים. • מועדוני גמלאים ברחבי הארץ. •

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

26

דוגמאות להטבות:

>>>

>>>

אגודת הידידים של אונ' ת"א 12 סדרת החורף עונה התנגשות ומפגש הציוויליזציות

קורס קיץ במוז"א קורס קיץ במוז"א, מוזיאון ארץ- השראה והעשרה | ישראל, תל-אביב שני מפגשים בימי חמישי בבוקר

>>>

אסכולות סמסטר אביב הנחה בהרשמה לקורסים 20%

27

העמותה הפדגוגית

>>>

פעילות העמותה: קידום דרכי למידה, הוראה ופיתוח תוכניות לימודים > >

העמותה הפדגוגית מסייעת למורים במגוון עניינים תרבותיים, העצמה > > מקצועית פדגוגית, קיום פעולות תרבות וחברה וגיבוש חברתי בחדרי מורים ההצטרפות לעמותה היא לא אוטומטית – הדרך הקלה ביותר היא למלא >> טפסים > העמותה הפדגוגית > טופס הצטרפות מקוון באתר ארגון המורים ההצטרפות לעמותה היא ללא עלות > > העמותה משתתפת בסבסוד פעילויות שיזמו ועדי המורים, בהתאם למספר > > חברי העמותה בכל בית ספר. ככל שמספר החברים בעמותה גדל, כך הסכום העומד לרשות הוועדים גדל.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

28

>>>

העמותה הפדגוגית מעודדת סופי שבוע בעלי תוכן ערכי ורוחני ומפגשים עם מרצים, אנשי רוח, רבנים וכו׳. סופי השבוע הנ״ל מסובסדים כנהוג בהתאם לכללי הזכאות. שבתות עיון

ערבי תרבות למורים לסיום שנת הלימודים במטרה לשפר את הגיבוש החברתי בחדרי המורים העמותה מקיימת ערבי תרבות ברחבי הארץ בסיום שנת הלימודים.

ועידת ישראל לחינוך העמותה הפדגוגית וארגון המורים מארגנים את ועידת ישראל לחינוך הדנה בנושאים המהותיים של החינוך, חברי ארגון המורים נהנים מיום העשרה וחשיבה מחוץ לקופסה.

29

>>>

פרס חינוך

עידוד מורים יוצרים

תקציבים לוועדי מורים

העמותה הפדגוגית מעודדת מורים יוצרים בתחומי ספרי לימוד, ספרות, שירה, מוזיקה וכו׳, באמצעות מענקים כספיים. ועדה של הנהלת העמותה מחליטה על גובה המענקים. טופס בקשת > מענק נמצא באתר הארגון עמותה פדגוגית.

העמותה הפדגוגית וארגון המורים מעניקים את פרס החינוך אחת לשנה במטרה לקדם ערכים חינוכיים אשר אמורים להיות ערכי יסוד בכל חברה תרבותית ומתוקנת. החל מערכי כבוד וסובלנות וכלה בחינוך למעורבות חברתית ועזרה הדדית.

מתן תקציבים לוועדי המורים לפעילות תרבותית ו/או גיבוש מורי בית הספר.

סבסוד מנויים

העמותה הפדגוגית מסבסדת רכישת מינויים זוגיים בתיאטראות ובהיכלי התרבות והאומנות בתחומי היצירה השונים כגון הצגות תיאטרון, מחול, מוזיקה וכו׳.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

30

סיורי מורשת העמותה הפדגוגית וארגון המורים מסבסדים מורים בסיורי מורשת היהדות בתפוצות, כמו בפורטוגל, ברומניה ויוון. לדוגמה: סיור ייחודי בפורטוגל בעקבות אנוסי פורטוגל המסתוריים, תוך כדי ביקור בכפרי דייגים, טירות עתיקות, מפגשים מרגשים עם צאצאים של אנוסים.

השתלמויות וסמינרים העמותה הפדגוגית יוזמת ומסבסדת השתלמויות וסמינרים למורים פעילים. הסמינרים החווייתיים מתקיימים במגוון נושאים בתחומי היסטוריה, ספרות, חנוך וכו', עם מיטב המרצים בתחומם ומוכרים לגמול השתלמות.הסמינרים מתקיימים בעיקר בחופשות המורים: סוכות או חנוכה או טרום פסח.

מופעים

מגוון ומבחר מופעים במהלך השנה ובסוף שנה״ל של מיטב האומנים הזמרים והזמרות בארץ. מופעים לאורך כל השנה עם מיטב האומנים

31

מנויים

>>>

מנוי לתיאטרון גבעתיים

מנוי תיאטרון:

הצגות תיאטרון נבחרות 5 מהתיאטראות בישראל. תיאטרון באר-שבע, תיאטרון החאן, תיאטרון חיפה ועוד. בהצגות הקבועות מראש בסדרה. ההצגות יתקיימו בימי שני בערב מנוי זמר: מפגשי זמר סוחפים המשלבים 7 במופע אומנים מוכרים ושירה בציבור המפגשים יתקיימו בימי שני בערב

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

32

מנוי לחדרי כושר אייקון - כפר סבא

הזכאות למנוי הינה למורה בלבד ואינה ניתנת להעברה! במקרה של מנוי זוגי / משפחתי (במועדונים שבהם ניתן) המורה חייב.ת להיות חלק מהמנוי. רשת מועדונים מבית הולמס פלייס. אייקון פיטנס הוא קונספט חדשני, המציע מועדוני פרימיום במחיר בפריסה ארצית. low cost במועדונים משלבים חדשנות טכנולוגית, חווית אימון אישית עם מיטב המאמנים והמכשירים המתקדמים בעולם, שיעורי הסטודיו נערכים עם טובי המדריכים באזור. הסינמה סטודיו מציע חוויה בינלאומית בה יוכלו לקוחות אייקון להתאמן עם טובי המדריכים בעולם, דרך מסכי ענק באיכות של אולם קולנוע.

מנוי שנתי לסינמטק חיפה

כניסה חופשית לכל סרטי הסינמטק, ובנוסף הנחות רבות לכל האירועים המיוחדים והפסטיבלים בסינמטק. המנוי תקף לשנה מיום רכישתו!

33

ספרים ועיתונים

>>>

סטימצקי - ספר דיגיטלי הטבה לרכישת ספר דיגיטלי באתר סטימצקי לחברי ארגון המורים - קופון לרכישת ספר ש"ח באתר סטימצקי. 24- דיגיטלי ב הקופון ניתן להורדה ללא תשלום באתר ארגון המורים. לאחר קבלת הקופון יש להקליד את קוד שקיבלתם באתר סטימצקי 24 דיגיטל וליהנות מרכישת ספר דיגיטלי ב ש"ח בלבד. סטימצקי דיגיטל - חנות ספרים אונליין לרכישת ספרים דיגיטליים בעברית. באתר סטימצקי דיגיטל תמצאו ספריה דיגיטלית עם אלפי ספרים דיגיטליים מכל הז'אנרים.

עיתון מעריב יומי

מנוי שנתי - יומי מנוי למעריב ימים א- ו, מאת הכותבים הטובים בישראל. מערכת מעריב כוללת את מיטב הכותבים והפרשנים בעיתונות הישראלית מכל גווני הקשת של החברה הישראלית: בן כספית, קלמן ליבסקינד, שלמה מעוז, רון מיברג, נתן זהבי, רון קופמן, יהודה שרוני, אלי ציפורי, אנה ברסקי רייבה ועוד.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

34

מגזין - נשיונל ג'אוגרפיק מינוי שנתי המהדורה הישראלית של נשיונל ג'יאוגרפיק תסחף אתכם מדי חודש בחודשו לעולמות רחוקים ותחשוף לפניכם תופעות יוצאות דופן, הרפתקאות מסמרות שיער וסיפורים מרתקים על תרבויות בעולם. המאמרים המתפרסמים במגזין מחיים את העבר ומקדמים את פני העתיד, ומזמינים את הקוראים לקחת חלק פעיל בתכניות הצלה ובסיוע לבעלי חיים בסכנת הכחדה. בואו לגלות על המזון שאנו אוכלים וכיצד הוא מעצב את חיינו, על שימור הטבע הנפלא של כדור הארץ, על תגליות בארץ ובעולם, על החוויה האנושית ועל התנהגויות מרתקות בעולם החי.

עברית

שובר לספר דיגיטלי 1 . היכנסו לאתר ובחרו כל ספר דיגיטלי באתר (לא מארזים). 2 . בעמוד הקופה הקלידו את קוד ההטבה האישי בשורת "יש לי קוד". 3 . ודאו שמחיר הספר התאפס וסיימו את תהליך הרכישה. 4 . הספר דיגיטלי ימתין לכם באפליקציית "עברית" (להורדה חינם).

35

המחלקה לפנאי ונופש

>>>

ארגון המורים נותן לכם את היצע הפנאי והנופש הגדול בישראל!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

36

// כרטיסים מוזלים לקולנוע, לתיאטרון, למופעים, לפארקים ולאתרים לכם ולילדים! שוברי פינוק לאתרי אירוח ולינה, // שוברים משתלמים לסדנאות ולקורסים מהנים הרצאות, סיורים, אירועי תרבות לאטרקציות ספורט, בישול, צילום, אוכל, טיפוח ועוד // // מינויים, ספרים ועוד מגוון הטבות // הנחות לנופש בארץ ובחו"ל // וסמינרים מרתקים אירועי סופשנה ונשפים בחגים // כרטיסים מוזלים לקולנוע והזמנת מקומות מראש באתר ניתן להזמין // הנחה על מבחר מסעדות ובתי קפה באמצעות האפליקציה החדשה 25% // דרך אתר המחלקה לתרבות פנאי ונופש ודרך האפליקציה באמצעות הנייד.

37

עדכונים ופעילויות

דרכים רבות ליהנות ממידע שוטף ומהטבות:

>>>

>>>

w w w . i g m . o r g . i l

2018 ספטמבר | 110 גיליון

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

בתי הספר היהודיים באודסה- מחזירים עטרה ליושנה 28 ד״ר אפרת קדם-טהר

ייחודיות ויישומיה בחינוך מי מרוויח? מי מפסיד?

22 >> ד“ר סמדר גלעד חי

שבתות עיון 4-5 >

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש בשיתוף העמותה הפדגוגית תמורה

סוכות מסובסד 8 >

חגיגת מבצעים מיחוד לחברי ארגון המורים 15-18 >

ת ש ע " ט

ט ב ת - ש ב ט

ג י ל י ו ן

2 0 1 9

י נ ו א ר

2 8 5

״קשר עין״ ירחון מודפס ובו מידע, מאמרים ועדכונים שתאהבו לקרוא.

מגזין דיגיטלי - ״תמורה״ חוברת עם כל ההטבות וההנחות לחברי מועדון "תמורה".

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

38

>>>

>>>

מחשב - באתר אתר ארגון המורים • ארגון המורים תוכלו להתעדכן בכל הנושאים הקשורים לארגון. - באתר אתר תרבות, פנאי ונופש • זה אשר ניתן להגיע אליו דרך אתר ארגון המורים תוכלו למצוא אלפי פעילויות ואטרקציות במגוון נושאים ובהטבות משמעותיות, ניתן להדפיס את הכרטיסים לפעילות דרך המחשב הביתי. - דרך נוספת דף פייסבוק • להתעדכן בחדשות ובפעילויות הרלוונטיות לכל המורים.

סמארטפון לנייד באמצעותה ניתן אפליקציה • להזמין בנוחות מרבית את מרבית הכרטיסים למופעים והאטרקציות.

39

מועדון תמורה

>>>

מועדון תמורה מציע לכם מגוון הטבות והנחות בכל תחומי הפנאי הנופש והצרכנות באמצעות כרטיס MAX האשראי תמורה-

תמורה פלוס + + +

GOOD THRU

1234 1234 1234 1324 12/19 : תאריך הנפקה 12/26 תוקף

CVV123 123456

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

40

מתנת הצטרפות למימוש במגוון רשתות מובילות רק באמצעות כרטיס האשראי . המצטרפים נהנים מ: MAX- תמורה הכרטיס ללא עמלות וללא התחייבות • בתי עסק ברחבי הארץ 6,000־ הנחות קבועות ביותר מ 10%-5% • ש"ח כל חודש 500 הנחה קבועה בטעינת כרטיס ההטבות עד 30% • הנחות ברשתות המזון (במעמד החיוב בכרטיס תמורה): שופרסל, רמי לוי, יינות ביתן, מגה ועוד. •

41

אפליקציה פנאי

>>>

הטבה בלעדית! משלמים באמצעות הנייד ומקבלים הנחה על החשבון 25% במבחר מסעדות ובתי קפה! רשימת המסעדות ובתי שימו לב: הקפה המכבדים את אמצעי התשלום החדש מתעדכנת מדי שבוע, עקבו אחר הרשימה באתר המורים ובאפליקציה החדשה!

באמצעות אפליקציה חדשנית תוכלו לפנק את עצמכם ואת אהוביכם, לצאת למסעדה ולבית הקפה. אין צורך יותר להדפיס שוברים ולתכנן מימוש ההטבה מראש. פשוט בוחרים במסעדה או בבית קפה שברשימה ומשלמים בסוף הארוחה דרך הטלפון הנייד!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

42

מגוון הנחות

>>>

במעמד החיוב

נהנים מהנחות MAX חברי מועדון תמורה קבועות בבתי עסק נבחרים ברכישת ! MAX כרטיס אשראי תמורה תיירות ונופש • ריהוט, מטבחים ועיצוב הבית • מתנות • תרבות ופנאי • כלי בית • אטרקציות ופעילויות מים • אופנה • מחשוב, ציוד ודפוס • מועדוני כושר ובריאות • אופטיקה • מזון ומשקאות • רכב ואופניים • מסעדות ובתי קפה. •

43

אוכל ופינוקים פנאי

>>>

גורמה פרימיום מסעדות שף

השפים המובילים בישראל - אביב משה, יונתן רושפלד, מאיר אדוני, חיים כהן, שאול בן אדרת, אידי ישראלוביץ, עמוס שיאון, דייויד פרנקל ועוד... מזמינים אתכם לחוויה גסטרונומית יוצאת דופן!... ארוחת ערב גורמה מלאה זוגית במסעדות השף המובילות. הרכב הארוחה עשוי להשתנות ממסעדה למסעדה.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

44

ארוחה זוגית "Take Away"

בראנץ׳ - בופה זוגית שובר זוגי לבראנץ' המאפשר ליהנות מארוחות חלביות ועשירות במקומות מיוחדים במזנון (בופה) / הגשה לשולחן גבינות בוטיק קשות ורכות, אומלט במגוון סוגים, אנטי פסטי, סלמון, וסוגי דגים מעושנים, קישים, פסטות, סלטים, פוקצ'ות ולחמים, מוזלי, ריבות קינוחים, מיצים טבעיים, קפה ותה צמחים, מרקים ועוד... בחלק מן המקומות יוגש תפריט בשרי.

שובר מיוחד במינו במיוחד עבורכם והארוחה בדרך אליך. עשרות מסעדות בכל רחבי הארץ. התפריט המועדף השובר כולל: עליך - סושי, סיני, איטלקי, תבשילי קדרה, בשרים, פיצות, המבורגר, ארוחת בריאות... השליח בדרך אליך - לכל מקום שתבחר - לצימר, לבית או כהפתעה לאדם אהוב...

ארוחת ערב גורמה המסעדות האיכותיות ביותר בישראל מזמינות אותך לארוחת גורמה מלאה לזוג, בעשרות מסעדות בכל רחבי הארץ.

45

ספא ופינוק

>>>

מבצע שוברים

טיפול וספא טיפול וספא המקנה לך כניסה למתקנים, טיפול אחד לבחירה דקות) ומשקה קל. 50 - 45(

יום פינוק

פינוק בספא וארוחה שוברי פינוק לספא וארוחה הכוללים טיפולים, ארוחות ובילוי מפנק בספא. מועדוני בריאות וספא בבתי 70- בכ מלון ובאתרים שונים ברחבי הארץ.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

46

חבילת ספא מלכותית

שובר ריגושים

ספא זוגי חבילת ספא זוגית מיוחדת באתרי ספא יוקרתיים. סוויטת עיסויים זוגית הכוללת: -שהייה באמבט ג'קוזי פרטי עם דקות. 30 - שמנים/ אמבט חלב דקות לכל אחד מבני 45-50 -עיסוי הזוג – בחדר הזוגי. -שמפניה/ יין, פרלינים/חיתוכי פירות, קפה ושתייה קרה. -שימוש חופשי במתקני הספא.

לכל אירוע וחגיגה חוגגים יום הולדת, יום נישואין, הולדת בן/בת, יום אהבה, ט"ו בשבט וחגים אחרים, מתנה ליולדת, או סתם רוצים לומר תודה. בחר/י את הדרך לרגש: סלסלת חיתוכי פירות / זר פירות / זר פרחים / זר פרלינים / אריזות שוקולד / מתנה.

47

נופש חו״ל

הנחה במעמד החיוב, ברכישה 5% תינתן עד MAX - בכרטיס אשראי תמורה הנחות ניתנות רק על הפרסומים בחוברת "תמורה". אין הנחה על כרטיסי טיסה.

>>>

טיולים משתלמים

סיציליה - בעקבות המאפיה

סיציליה – האי הגדול ביותר בים התיכון והמקור לכל האסוציאציות האיטלקיות: האימפריה הרומית, הגלידה, סרטי ה"סנדק" והפסטה. ימים של סיורים של טבע, נופים, 4 טעמים והמאפיה האיטלקית (ללא ימים חופשיים).

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

48

49

מופעים מיוחדים

>>>

נתן גושן

לייב פארק ראשל"צ מאז שפרץ לחיינו בסערה לפני יותר מעשור ועד היום גושן הספיק לכתוב אינספור להיטים: "איפה את", "גבולות הגיון", "באתי לחלום", "מה אם נתנשק", "דברי איתי יותר", "מתגעגעת", ", "זה שלנו", "נחכה לך", "חיים מאושרים", "שני ילדים בעולם" ועוד... זכה 26" ," "חיכיתי", "עוד בשלל תארים: "תגלית השנה", "איש השנה", "פרס אקו"ם למלחין השנה", "אלבום זהב". הופיע על הבמות הגדולות בארץ: לייב פארק, קיסריה, היכלי תרבות ועוד. לאחר חורף בו לקח לראשונה מאז תחילת הקריירה שלו הפסקה יזומה מהופעות, חוזר גושן במופע קיץ גדול וחגיגי במיוחד לערב ט"ו באב עם כל הלהיטים הגדולים מתחילת הדרך ועד עכשיו.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

50

חופשה גלילית

אירוח ולינה

>>>

בקתות עץ כפריות בקתות עץ כפריות כמו בסיפורי אגדות, מוקפות פרדסים ועצי נוי, מדשאות עם ג'קוזי ספא ובריכה מחוממת בקרבת הכנרת. הבקתות המתאימות לזוגות ולמשפחות המחפשות שלווה גלילית וחוויה ייחודית.

מבחר בתי מלון לאירוח מושלם בכל רחבי הארץ. סופ״ש מסובסדים

ארץ אהבתי סופי שבוע עם תוכן ייעודי לשומרי מסורת ואתר "כיפה" . בנוסף: הטבות יחודיות למגזר דתי / חרדי. הנחה 5 % השטיח המעופף לא בטוחים לאן לצאת לחופש? השטיח המעופף מציע מגוון חבילות נופש מפנקות.

נופש שירה ופיוט סופי שבוע מיוחדים ברחבי הארץ בתאריכים נבחרים. מופעים של מיטב הפייטנים והזמרים, בניהולו של ליאור אלמליח. קבלת שבת ועונג שבת. הרצאות ועוד. ניהול וארגון קשרי תעופה.

51

קולנוע וסרטים

>>>

סינמה סיטי

שובר לסרט + סינמה סיטי-שובר לסרט בימי חול פופקורן קטן ופחית שתייה.

גלובוס מקס

שובר יחיד VIP לכרטיס

כוללת: כניסה לצפייה VIP חבילת מפוארים בכל ימות VIP באולמות השבוע כולל סופ"ש וכולל: כניסה נפרדת, כורסאות מעור בצמוד לאולמות טרקלין מפואר הכולל: בר משקאות, מגוון יינות רמת הגולן, סושי, פירות העונה, כריכים, עוגות וכמובן פופקורן חופשי והכל כלול!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

52

סינמה סיטי

שוברים לסרטים • שובר לכרטיס בודד לאמצ''ש • שובר לכרטיס בודד לסופ''ש • שתי + פופקורן + שובר זוגי לסרט מיני חטיף + פחיות • + פופקורן קטן + שובר יחיד לסרט פחית שתייה • שובר לסרט תלת מימד לאמצ''ש • לאמצ''ש VIP שובר ל - • אפשרות להזמנת מקומות ישיבה

סינמטקים ברחבי הארץ

מינוי יחיד שנתי הסינמטק הוא המקום לגלות את כל מה שרציתם לדעת על היוצרים החשובים בכל הזמנים - החל מסרטים קצרים ועד להרצאות מפיהם של טובי המרצים בארץ. בנוסף להיותו מרכז קולנועי, הסינמטק מתמקד בהצגת קולנוע נגיש גם לקהל הרחב מכל הגילאים. דגש רב מושם גם על הגיוון התוכני של הסרטים המוקרנים בו - החל מריבוי הז'אנרים, הסגנונות והבמאים.

53

שבתות עיון תרבות

כפר המכביה - רמת גן

ערב יום שישי - מופע מחווה לאריק איינשטיין האב הרוחני של הרוק הישראלי סע לאט | קח לך אישה | סוס עץ | למה לי לקחת ללב | שביר | עטור מצחך | אבשלום אמא שלי ועוד.. | את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" הרכב חדש בניהולו המוסיקלי של משה לוי מבכירי המפיקים המוסיקאליים בישראל, שהפיק וניהל מוסיקלית אלבומים של אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלמה ארצי, מאיר בנאי, אריק ברמן ואחרים.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

54

אחוזת אסיינדה ביער

יערים - מעלה החמישה

אחוזת אסיינדה ביער

אחים אסנר שנות בידור 70

שרה שמיר במופע פרצופים ערב שישי

״את ואני והרוח״ מופע משירי יורם טהר לב ערב מרגש עם מי שכתב מאות שירים שהפכו לפס הקול הישראלי ביותר שגדלנו עליו

כולל מדריך סיור בפקיעין בשבת והסעה. ביקור במערת הרשב"י, ביקור במעיין הכפר, בכנסייה יוונית אורתודוקסית, סיפור משפחת זינאתי וביקור בבית הכנסת (במידה ופתוח).

בשבת סיור בפקיעין כולל מדריך והסעה. ביקור במערת הרשב"י, ביקור במעיין הכפר, בכנסייה יוונית אורתודוקסית, סיפור משפחת זינאתי וביקור בבית הכנסת (במידה ופתוח).

55

Ice Peaks היכל הקרח

פארקים ואתרים

>>>

היכל הקרח ממוקם במרכז האטרקציות של חולון בפארק פרס, בתוך מבנה ענק וייחודי. בתוך ההיכל, יש משטח החלקה 900- חצי אולימפי בשטח של כ מ"ר וטריבונות לצופים במשחקים מקומות ישיבה. 240 ובמחליקים עם במתחם קיימים אולמות לימי הולדת ולימי גיבוש, בית קפה וחנות לממכר ציוד וביגוד מקצועי למחליקים ושחקני הוקי קרח, העומדים לרשות המתאמנים והמבלים.

סופרלנד

פארק השעשועים הממוקם בראשון לציון הוא פארק מודרני וססגוני ביותר הזהה באופיו ובמתקניו לפארקים הידועים בארה"ב, המתקנים מרתקים ומתאימים לכל המשפחה, לכל הגילאים, לאמיצים ולנועזים. הפארק מכיל: מבחר קרוסלות מדהימות המתאימות לילדים, שייט קסום על ברבורים באגם, ספינת החלומות, מפלי האימה, גראנד קניון, גלגל ענק הגבוה והגדול ביותר במזרח התיכון, רכבת הרים, קפיצת בנג׳י, רכבל ועוד...

בקיץ, אין מקום טוב יותר לבלות בו מאשר בבריכה! בעשרות בריכות ואטרקציות רטובות ממינים ומסוגים שונים, חלקן מהחדישות והמרתקות ביותר בעולם. צוות בידור אנרגטי ושמח. משחקים ושאר הפעלות נושאות פרסים. בואו, יהיה כיף! יהיה קריר! מימדיון

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

56

חמת גדר, גן עדן ישראלי

חמי געש

חמת גדר בטבריה הוא מתחם טיפולים לגוף ולנפש ופארק דייג בו ניתן לשוט בסירות פדלים וקייקים (בתשלום נוסף). מתקנים ואטקציות שבאתר: בריכות מים תרמו־מינרליים, אתר עתיקות, מתחם ה"מיני ספארי" בו גדלות חיות רבות בסביבתן הטבעית, פינת ליטוף עם מגוון חיות ועוד...

המצפה התת־ימי

באתר תוכלו ליהנות מטבילה בארבע בריכות של מים תרמו־מינרליים, בריכת שחייה קיצית חדשה (בעונה), התרגעות בסאונה היבשה והרטובה, עיסוי מימי מזרמי גופרית. באתר: ארבע בריכות מים תרמו מינרליים, עיסוי מימי מזרמי גופרית, ספא- מרכז טיפולים, סאונות יבשות, סאונה רטובה, בריכת שחייה חדשה (בעונה), בריכת פעוטות חדשה (בעונה), אירוח כפרי, בית קפה חלבי, מסעדה בשרית כשרה.

פארק המצפה והמצפה התת־ימי באילת הינן אטרקציות מרכזיות באילת שאסור לפספס אותן בזמן חופשה באילת. הפארק מעניק למבקריו הזדמנות נדירה להיכנס לעולם החי והעשיר של ים סוף וזוהי חוויה בלתי נשכחת לילדים ולמבוגרים כאחד. בפארק תצוגות מרהיבות של דגים, אלמוגים, כרישים, חסרי חוליות, חתולי ים, צבים ועוד מהסובב הימי ממפרץ אילת.

57

הצגות ילדים

>>>

מופעים מובחרים לחנוכה ולפורים במחירים חסרי תקדים

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

58

מרכז הבמה גני תקווה מחזמר מרהיב לכל המשפחה על פי סיפורו של פראנק באום. סיפור קורותיה של דורותי וטוטו הכלב האהוב שלה, במסע לארץ עוץ. שם פוגשת דורותי את הדמויות המופלאות: הדחליל חסר השכל, איש הפח שמחפש לב, האריה חסר האומץ, הפיה הטובה, וכמובן את הקוסם הגדול מארץ עוץ. המחזמר מלווה בשירים רבים, המפורסם ביניהם הוא: "אי שם מעבר לקשת". הקוסם מארץ עוץ

אלאדין

פסטיבל הקיץ עיבוד לסיפור הנודע מאת הנס כריסטיאן אנדרסן. תושבי הממלכה זועמים, המלך המנותק אוהב רק בגדים. העניינים מתחילים להסתבך כשלממלכה מגיעים אבא שמתחזה למעצב בגדים מפורסם, וביתו ששונאת לשקר. הצגה מרתקת ומלאת הומור, המעודדת את הצופים הצעירים לפתח חשיבה עצמאית ומקורית משל עצמם, ולא לפחד ללכת עם האמת הפנימית שלהם גם אם נראה שאולי לא תתקבל על ידי החברה. בגדי המלך החדשים

תאטרון גבעתיים (גדול) מחזמר מדליק לילדים וגם להורים על אלאדין והרפתקאותיו בעקבות חיפשיו אחרי מנורת הקסמים. אלאדין פוגש בנסיכה יפה ובשדון מקסים, שמוביל אותו אל סוף שמח ומפתיע. המחזמר מלווה בשירים מקוריים, קצביים ונוגעים ללב, אפקטים מיוחדים ובלעדיים ותלבושות ססגוניות.

59

הטבות והנחות

>>>

סלולר ואינטרנט

מצטרפים לפרטנר ונהנים מתוכניות משתלמות ותנאים מצוינים!

Turtle

חבילות חדשות • אינטרנט ביתי •

מגבר דיבור מיוחד למורים

טלפונים ניידים במחיר מוזל • ההצעות המוצגות מיועדות לחברי שימו לב: מועדון תמורה ולבני משפחותיהם מדרגה זכאים מקרבה ראשונה (כולל 7 ראשונה // עד הוא עצמו).

פתרון אולטימטיבי לבעיות מיקרופוני 2 , צרידות. כולל: מגבר ראש, תיק, מטען וסוללות נטענות.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

60

>>>

>>>

בנק לאומי מצטרפים ללאומי ונהנים מהטבות משתלמות • ש״ח או הלוואה 1,500 מענק בסך 30- ש״ח ב 30,000 ללא ריבית בסך תשלומים • שנים 5 פטור מעמלות עו״ש למשך • 120 ש״ח, עד 150,000 הלוואה עד חודשים בריבית אטרקטיבית • הטבות בניירות ערך • הטבות במשכנתא: פטור מדמי אלף ש״ח 120 פתיחת תיק וגם עד 25 לתקופה של עד P -1% בריבית שנים.

הבנק הבינלאומי

אוטו סנטר טרייד אין

מגוון הלוואות בתנאים מיוחדים

חברי ארגון המורים היכנסו לאוטו סנטר ותיהנו מטרייד אין במחיר מחירון ושלל מבצעים והטבות.

נחתם הסכם עם הבנק הבינלאומי בדבר הלוואות מסובסדות על ידנו, עבורכם. ש״ח 50,000 הלוואות בסכום של בריבית חשכ״ל בסבסוד ארגון 100,000 המורים. הלוואות עד או פריים +0.5 ש״ח בריבית פריים - בהורדה מהשכר. 0.5 לכל המעוניין בקבלת הלוואה ובפרטים נוספים, יש לפנות לסניפי ארגון המורים על מנת לקבל הפנייה מתאימה

61

מופעי סטנד אפ

>>>

אסף מור יוסף

אחד השמות החמים בסצינת הסטנד אפ המבעבעת. סטנדאפיסט שנון מקורי וקורע מצחוק! אסף מחליף מימיקות בקצב מסחרר ומעביר את הקהל חוויה קומית עוצמתית שקורעת מצחוק! בנוסף להופעות סטנדאפ, אסף מור יוסף הופיע בתכניות טלוויזיה רבות, וביניהן: קומדי סטאר, ספיישל סטנד אפ ערוץ , קומדי בר, המועדון עם שחר חסון 13 ערוץ ,TV , פרטנר 20 , ערוץ 12 , ערוץ טדי, חומר טוב בביפ, תכנית חיסכון, רדיו צפון, רדיו דרום ועוד... קטעי הסטנד אפ והמערכונים שלו הגיעו למיליוני צפיות ברשתות החברתיות ולתגובות מכל קצוות הקשת.

אורי חזקיה

מופע סטנדאפ מוטרף על הדברים הקטנים בחיים! אורי חזקיה במופע סטנדאפ חדש. מנתח את הדברים הקטנים והמרגיזים בחיים. מזוגיות ומשפחה ועד לשמיכת פוך ומיקרוגל. אורי מארח בהופעה גם את הגיטרה וגם את הפלאפון שלו. הומור מקורי, מצחיק ובעיקר- קרה לכולנו.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

62

אבי נוסבאום

אורנה בנאי

קרה לכם שהסתכלתם במראה ולא הפסקתם לצחוק במשך ערב שלם? זה בדיוק מה שיקרה לכם במופע של אבי נוסבאום: מהילדות ועד ההורות, מהצבא ועד החתונה - נוסבאום עוצר בכל התחנות בחיים שלו (ושלכם) במסע שנון, אינטליגנטי ומאוד מצחיק שיזכיר לכם שחוץ מאיש טלוויזיה (מועדון לילה, נראה אותך, בובה של לילה ...) וכותב מוכשר (ארץ נהדרת, ישראל היום) נוסבאום הוא גם סטנדאפיסט מבריק !

אורנה בנאי במופע סטנדאפ חדש, מרגש ומצחיק עד דמעות. בנאי מזמינה אתכם למסע בתחנות חייה, החל ברגעי ילדות קסומים בבאר שבע, דרך שנים מפרכות של יציאה מהארון ועד זוגיות, אימהות, קורונה ועוד. ככל שיותיר לנו הזמן והיכולת שלכם לצחוק.

63

סדנאות בישול ואפייה

>>>

הסטודיו לבישול

סדנאות בישול ואפייה מתחשק לכם להרגיש שפים לכמה שעות? סדנאות הבישול הן אקטיביות וכוללות השתתפות מלאה. אורך שעות, ובסופה תזכו 3- כל סדנה כ לארוחת גורמה פרי עמלכם – בליווי שתייה קלה/חמה ויינות. שעות 3 סדנאות בישול ואפייה בנות כל סדנה: סדנת בישול בריא, בישול הודי ואפייה צרפתית, סדנת סושי, סדנת הבשרים, סדנת בישול איטלקי חלבי, בישול אסיאתי, סדנת איטליה הבשרית, סדנת קרניבורים.

החוויה הטבעונית

סדנאות בישול טבעוניות

החוויה הטבעונית הינה בית הספר הראשון בישראל לבישול טבעוני בריא, סדנאות בישול על טהרת הצומח, בישול בריא למתחילים ומתקדמים, קורסים, הרצאות, חנות ייעודית לטבעונים ועוד'.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

64

חדרי בריחה וקריוקי

Sherlocked ראשון לציון

מסעות גוליבר אתגר את עצמך והעלה את רמת האדרנלין למקסימום! את מסעות גוליבר רובכם מכירים. עליכם לצאת למסע הרפתקאות מרתק בעולם של ענקים ושל גמדים. כשתגיעו לארץ ענקים עליכם להשיג יהלום אשר יכול להיות “קטן” עבור ענקים אבל יהיה ענק עבורנו.

הינו מתחם חדרי Sherlocked בריחה מהדור החדש הכולל חדרי בריחה מהמובילים בארץ. חדרי בריחה הינו בילוי מסוג אחר, פעיל ואינטלקטואלי בו זמנית, מתאים לקבוצת חברים, למשפחה, לבני זוג ולצוות עובדים. החדרים מעניקים למשתתפים חוויה משותפת, מרתקת ובלתי נשכחת. חדר "משימת שרלוק" חדר "אנתרקס" חדר "הפרופסור המפוזר"

65

טופס הצטרפות לארגון המורים www.igm.org.il לנוחיותכם, טופס הצטרפות דיגיטלי באתר ארגון המורים

>>>

שם משפחה _________________________ שם פרטי_________________________ תאריך _________________

תאריך לידה:________/_____/_____ שם האב _______________________ ת"ז ___________________________

יום

חודש

שנה

רחוב ____________________________ מספר __________ יישוב _______________ מיקוד _________________ טלפון בבית ______________-_____ סלולרי______________-_____ דוא"ל: ______________________________

. נשוי/אה גמלאי/ת: 3 . אלמן/ה 1 הקף בעיגול) מצב משפחתי (

. זכר 1 (הקף בעיגול) דת: _________________ מין: . נקבה 2

כן / לא

. רווק/ה 4

. גרוש/ה 2

(למעוניינים לשלם דרך הוראת קבע בבנק - יישלח טופס בנפרד): פרטי כרטיס האשראי שבו משולם מס החבר

שם בעל הכרטיס ________________________ מס' כרטיס __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

___ ___|___ ___ ת"ז _______________________ סוג כרטיס האשראי:__________ בתוקף עד

חודש

שנה

פרטי בית הספר ומקצועות הלימוד:

סה"כ שעות שבועיות

מקצוע ההוראה

כתובת בית הספר

שם בית הספר

סמל מוסד

1 2

פרטים ארגוניים:

שנת תחילת העבודה בהוראה: ______________

תאריך ההצטרפות לארגון: _________/______/_____

שנה

יום

חודש

שנה

ניתן לסמן יותר מתפקיד אחד

66

(הקף בעיגול) תפקיד:

(הקף בעיגול) המוסד משלם השכר:

(הקף בעיגול) דרגת שכר:

. רשות מקומית ________ 1 . משרד החינוך 2

. מורה בכיר 4 . מדריך מוסמך 5 . מורה מוסמך 6

. ד"ר 1 . מ.א. 2 . ב.א. 3

. חינוך עצמאי 6 . חינוך תורני 7 . מכללה 8 . מוסד אחר________ 9

. מורה 1 . מחנך 2 . רכז מקצועי 3 . רכז שכבה 4

. סגן מנהל 5 . מנהל 6

. אורט 3 . עמל 4 . אמי"ת 5

. מדריך 7 . מפקח 8

(הקף בעיגול) קרן השתלמות:

(הקף בעיגול) קרן פנסיה:

___________ % גמול השתלמות ב- מס' שנות חיסכון בקרן ___________

. הבינלאומי הראשון בניהול ארגון המורים 1 . הבינלאומי הראשון בניהול אחר 2 . קרן מישור 3 . לא חבר 4

. תקציבית 1 . מבטחים 2 . גלעד 3

. קג"מ 4 . מקפת 5 . אחר 6

מס' שנות העבודה המבוטחות בפנסיה ___ ___

הצהרה ואישור אני הח"מ: שם פרטי__________________שם משפחה_______________________מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים ומודיע/ה בזה כי אינני חבר/ה בארגון מורים ו/או איגוד מקצועי אחר ומתחייב/ת כי כחבר/ה בארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות אקבל עליי את כל ההחלטות של מוסדות הארגון ומרותם. ידוע לי שבמקרה של הפרת המשמעת הארגונית אני צפוי/ה להעמדה בפני בי"ד חברים ולהרחקה מן הארגון. ידוע לי שהפסקת חברותי בארגון המורים, ביוזמתי, תתבצע לאחר בקשה מפורשת בכתב, אותה אשלח לארגון. ידוע לי כי הנתונים אודותיי, כפי שנמסרו על ידי לארגון וכפי שיתוקנו על ידי מעת לעת, ייכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי הארגון (להלן: "מאגר המידע"). הנתונים המצויים ו/או שיהיו מצויים במאגר המידע ישמשו את הארגון לצורך טיפול אישי בי. בנוסף, ידוע לי כי בחתימתי על טופס זה אני מסכים כי הנתונים אודותיי יועברו למאגר מידע לצורכי ניהול עסקי הארגון לרבות לצורכי דיוור ישיר לצורך שיווק של שירותים, מוצרים, הטבות, הנחות ומבצעים לחברי הארגון. כמו כן הריני מסכים בזאת כי הארגון ו/או צד שלישי מטעמו יעבירו לי מעת לעת על פי שיקול דעתם, דברי פרסומת הנוגעים לפעילות הארגון לרבות מידע בנוגע למבצעים, הטבות, הנחות, ושירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו לחברי הארגון בדרך של דיוור ישיר , מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע לארגון בכתב, בהתאם לפרטי SMS , MMS באמצעים שונים, ובכללם דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות ההתקשרות המופיעים להלן, או כפי שיפורט בדבר הפרסומת שיישלח אלי, על רצוני להפסיק את קבלת דברי הפרסומת ועל כך כי הנתונים אודותיי לא יועברו ו/או יימחקו ממאגר המידע לשירותי דיוור ישיר והמידע המתייחס אליי לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע וכי אפסיק לקבל דברי פרסומת. הנני מאשר קבלת דיוור ישיר ודואר פרסומי. אינני מעוניין לקבל דיוור ישיר ודואר פרסומי ואינני מאשר שימוש בפרטים הנאגרים לצורכי דיוור ישיר.

תאריך: ________________ חתימה: ____________________

PR - 02 - 01 / 01 - ' ט

67

טופס הצטרפות לעמותה הפדגוגית

>>>

הצטרפות לעמותה אינה כרוכה בכל תשלום מצדך (דמי החבר ממומנים ע"י משרד החינוך). בטופס ההצטרפות נאמר כי ניתן "ייפוי כוח בלתי חוזר". הסיבה לכך היא הרצון להימנע מהצורך להחתימך מדי שנה בשנה. תוכל/י לפרוש מהעמותה בכל עת שתרצה בכך, באמצעות פנייה בכתב. הנך מתבקש/ת למלא הטופס המצ"ב, על כל פרטיו, ולהחזירו למשרדי העמותה בת"א.

לכבוד משרד החינוך ומשרד האוצר

אני הח"מ מצהיר/ה בזאת, כי אני חבר/ה בעמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בישראל. בהתאם להסכם קיבוצי בין ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים לבין המעסיקים במערכת החינוך, על המעסיק לשאת בדמי החברות בעמותה הפרופסיונאלית שאינה איגוד מקצועי. לפיכך אני מבקש/ת ממעסיקי לשלם לעמותה ואילך. אין בחתימה זו התחייבות כספית כלשהי. 1/1/12 - הנ"ל את דמי החבר החל מ

פרטים אישיים:

-

__________________________ שם פרטי ___________________________ שם משפחה

ת"ז

___________________________________________________________ כתובת ביה"ס __________________________________ שם ביה"ס

כתובת המגורים:

רחוב ___________________________________________________ מספר ______________ ת"ד ______________עיר _______________

בבית__________________________________נייד___________________________ מיקוד___________________________________ טלפון

____________________ חתימה: ________________ תאריך:

www.igm.org.il , 03-5667702 , פקס. 03-7106741 , טל. 6618356 , תל אביב 23 דרך מנחם בגין

PR - 02 - 01 / 01 ט' -

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

68

בחוברות זו מוצגות בפניכם מקצת מהפעילויות כדוגמאות בלבד. www.igm.org.il מגוון עשיר במיוחד בשבילכם נמצא באתר ארגון המורים >>>

Made with FlippingBook Annual report