ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

עדכונים ופעילויות

דרכים רבות ליהנות ממידע שוטף ומהטבות:

>>>

>>>

w w w . i g m . o r g . i l

2018 ספטמבר | 110 גיליון

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

בתי הספר היהודיים באודסה- מחזירים עטרה ליושנה 28 ד״ר אפרת קדם-טהר

ייחודיות ויישומיה בחינוך מי מרוויח? מי מפסיד?

22 >> ד“ר סמדר גלעד חי

שבתות עיון 4-5 >

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש בשיתוף העמותה הפדגוגית תמורה

סוכות מסובסד 8 >

חגיגת מבצעים מיחוד לחברי ארגון המורים 15-18 >

ת ש ע " ט

ט ב ת - ש ב ט

ג י ל י ו ן

2 0 1 9

י נ ו א ר

2 8 5

״קשר עין״ ירחון מודפס ובו מידע, מאמרים ועדכונים שתאהבו לקרוא.

מגזין דיגיטלי - ״תמורה״ חוברת עם כל ההטבות וההנחות לחברי מועדון "תמורה".

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

38

Made with FlippingBook Annual report