ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

• הגנה וסיוע במקרה של אלימות מילולית ופיזית כנגד מורים • ביטוח אחריות מקצועית • עריכת חישובי שכר באמצעות חשבי שכר וראשי הסניפים • , השתלמויות שונות וטיפול בפיתוח מקצועי הדרכה וליווי מורים בשאלות הקשורות בקידום דרגה באופק. • טיפול וניהול מו"מ מול המעסיק לגבי מורים שעבודתם הופסקה, השמה והמשך עבודה, קבלת פיצויים מוגדלים, קבלת אישור לפרישה מוקדמת. • למורים שפרשו לפנסיה בהתאם לנהלים. פדיון ימי מחלה טיפול וסיוע בקבלת כספי • והאפשרויות העומדות זכויות הפנסיה מתן הסבר והדרכה ראשונית למורים לגבי בפניהם. • ביקורים שוטפים של ראשי הסניפים והעומד בראש המחלקה הפרופסיונלית בבתי הספר השונים, קיום כנסים תקופתיים, קבלת קהל, מתן מענה טלפוני וטיפול אישי בכל פנייה ובעיה. • המחלקה הפרופסיונלית, על כל בעלי התפקידים בה, עומדת תמיד בשורה של המורים! הביטחון התעסוקתי הראשונה בשמירת

כמורים יש לכם ידע רב בתחום הדעת אותו אתם מלמדים, אך כשמדובר בנושאים פרופסיונליים הקשורים בתנאי העבודה והשכר שלכם, תנו לנו, בעלי הניסיון והמקצועיות, לסייע לכם!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

12

Made with FlippingBook Annual report