ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

• ועל הנהלים המקובלים במערכת החינוך יישום הסכמי העבודה הקיבוציים שמירה על העל יסודי, והתערבות בכל מקרה שבו המעסיק אינו פועל בהתאם. • באופן לא תקני. שמירה על פגיעה בסטטוס של המורים הקבועים הגנה במקרה של מעמד הקביעות בעבודה וטיפול בכל חריגה מהזכויות הקבועות של המורה. • במערכת, מתן הסבר לגבי הצטרפות לקרנות מורים חדשים צירוף, קליטה וליווי של וקופות הגמל השונות, תנאי העמידה בניסיון, חשיבות רכישת רישיון הוראה והשלמת תעודת הוראה, הכרה בוותק בהוראה, חשיבות צבירת גמולי השתלמות ועוד. • הן במקרה של הפסקת עבודה והן פגיעה במשרת המורה טיפול צמוד במקרה של במקרה של צמצום משרה. ליווי המורה המוזמן לשימוע וטיפול אישי מול המעסיק. • נגד המעסיק בגין פגיעה בתנאי העבודה והמשרה של מורים, הכרזת סכסוך עבודה תוך מיצוי כל הצעדים הארגוניים שהחוק מעמיד לארגון כאיגוד מקצועי, ובכלל זה גם השבתת המערכת. • למורה ע"י עורכי דין מומחים לדיני עבודה. מתן ייעוץ וייצוג משפטי • מול המעסיק במרכז השלטון המקומי ו/או במשרד החינוך, ועדות פריטטיות זימון כחלק מטיפול למציאת פתרון מוסכם. • החייב להיות מעורב ולתת את אישורו והסכמתו בכל פעילות העצמת ועד המורים שנקבעת ע"י הנהלת ביה"ס מעבר לשעות העבודה המקובלות. כגון: ישיבות, אספת הורים וכד'. • ״עוז לתמורה״ מתן מענה וטיפול בכל שאלה ובעיה של מורים העובדים לפי הרפורמות הן באמצעות ראשי הסניפים ומנהל המחלקה הפרופסיונלית והן "אופק חדש", ו באמצעות מנהלת "אופק חדש" בארגון המורים.

11

Made with FlippingBook Annual report