ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

המחלקה הפרופסיונלית

>>>

המחלקה הפרופסיונלית מציעה לכם ייעוץ וטיפול שוטף בעניינים מקצועיים: תפקידו של ארגון המורים העל־יסודי להעניק לחבריו ביטחון תעסוקתי וכלכלי האיגוד המקצועי של המורים המחלקה הינה לב ליבו ויסוד קיומו של ארגון המורים שהינו חטיבות הביניים, תיכונים, שש־שנתיים ומכללות. המלמדים בבתי הספר העל־יסודיים: ברחבי הארץ: גולן, צפון, הסניפים 20 המחלקה אחראית על פעילותם ותפקודם של כרמיאל, מירון, כרמיאל, גליל מערבי, חיפה, כרמל, משולש, השרון, איילון, ירושלים דרום, ירושלים צפון, מודיעין, ירקון, תל אביב, מרכז, שפלה, דרום, נגב, באר שבע, בנושאים שבאחריות המחלקה כפי שמפורט בהמשך. כאיגוד מקצועי אנו מטפלים בכל בעיה פרופסיונלית הקשורה בתנאי העבודה של המורים ונובעת מעצם תפקידם בבתי הספר ועיסוקם בהוראה כפרופסיה. ראשי הסניפים ומנהל המחלקה הפרופסיונלית אמונים על מתן מענה מהיר וענייני לכל שאלה ופנייה של מורה. אנו מטפלים במגוון רחב של נושאים ומפאת קוצר היריעה נציין את חלקם בלבד:

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

10

Made with FlippingBook Annual report