ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

>>>

ביטוח בריאות קבוצתי

>>>

חברי ארגון המורים זכאים להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי, אשר מכיל כיסויים מיוחדים שהורכבו החברים. לצורכי בהתאם סל השירות הרפואי שמספקות לנו קופות החולים השונות, מהווה פתרון חלקי בלבד לכלל הצרכים הבריאותיים. לשם כך ישנה חשיבות רבה להצטרפות לביטוח הבריאות הקבוצתי. להצטרפות יש לפנות לסוכנות הביטוח שמיים: 077-6704994 * או 9526 : טלפון

ביטוח נסיעות לחו״ל במסגרת הסדר מיוחד עם חברת הביטוח "הראל". ביטוח נסיעות 8 לחו"ל עבור כל חבר ארגון למשך ימים חינם!* לבני משפחה מדרגה ראשונה – בן/בת זוג וילדיהם מחירים אטרקטיביים במיוחד. מילוי הבקשה לביטוח – ידידותי ונוח באמצעות טופס אינטרנטי באתר ארגון המורים / ביטוחים. *לפי תקנון הארגון

>>>

ביטוח אחריות מקצועית

מימון הוצאות משפטיות ע"י ארגון המורים אם וכאשר נעשה לכאורה על ידי המורה מחדל לצורך ביצוע עבודתו כמורה, בשעת צרה כמו חקירה משטרתית, ועדת חקירה, הליך משמעתי, פלילי, אזרחי ומנהלי.

9

Made with FlippingBook Annual report