ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

ביטוחים בתנאים מרגיעים! המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

>>>

>>>

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות כל המורים חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות, בחברת הפניקס ובמימון מלא של ארגון המורים. ההצטרפות לביטוח זה הינה אוטומטית, אינה כרוכה במילוי טפסים וכאמור ללא עלות כספית - חינם למורה! סכום השיפוי המרבי הינו .₪ 4,000,000

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

8

Made with FlippingBook Annual report