ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

>>>

פרס חינוך

עידוד מורים יוצרים

תקציבים לוועדי מורים

העמותה הפדגוגית מעודדת מורים יוצרים בתחומי ספרי לימוד, ספרות, שירה, מוזיקה וכו׳, באמצעות מענקים כספיים. ועדה של הנהלת העמותה מחליטה על גובה המענקים. טופס בקשת > מענק נמצא באתר הארגון עמותה פדגוגית.

העמותה הפדגוגית וארגון המורים מעניקים את פרס החינוך אחת לשנה במטרה לקדם ערכים חינוכיים אשר אמורים להיות ערכי יסוד בכל חברה תרבותית ומתוקנת. החל מערכי כבוד וסובלנות וכלה בחינוך למעורבות חברתית ועזרה הדדית.

מתן תקציבים לוועדי המורים לפעילות תרבותית ו/או גיבוש מורי בית הספר.

סבסוד מנויים

העמותה הפדגוגית מסבסדת רכישת מינויים זוגיים בתיאטראות ובהיכלי התרבות והאומנות בתחומי היצירה השונים כגון הצגות תיאטרון, מחול, מוזיקה וכו׳.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

30

Made with FlippingBook Annual report