ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

המחלקה לפנאי ונופש

>>>

ארגון המורים נותן לכם את היצע הפנאי והנופש הגדול בישראל!

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

36

Made with FlippingBook Annual report