ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

מועדון תמורה

>>>

מועדון תמורה מציע לכם מגוון הטבות והנחות בכל תחומי הפנאי הנופש והצרכנות באמצעות כרטיס MAX האשראי תמורה-

תמורה פלוס + + +

GOOD THRU

1234 1234 1234 1324 12/19 : תאריך הנפקה 12/26 תוקף

CVV123 123456

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

40

Made with FlippingBook Annual report