השתלמויות ארגון המורים - תשפ"א 2020-2021

לימודי תעודה — כלל ארצי

יוגה בהוראה יח"ל מוכר לגמול עם ציון לעוז לתמורה. לא מוכר לאופק חדש. 5 , שעות 154 קורס חובה ש"ח. 1,000 מפגשים. מורה בשבתון יוסיף 32 לימוד היוגה על היבטיה הפיסיים, הנפשיים והרוחניים, מתוך תפיסת האדם כמכלול אחד של גוף נפש רוח. לימוד האיזון בין המרכיבים, מוביל לרכישת כלים עבור התמודדות עם לחצים, השגת שקט נפשי וחיים בריאים תוך הגשמה עצמית. לימוד והפנמת התכנים לקראת עבודה עם מגוון אוכלוסיות ויישום היוגה עם התלמידים בבית הספר. בסיום הקורס תינתן תעודת הסמכה מטעם בי"ס ליוגה "הצליל הפנימי", המוכרת ע"י ארגון מורי היוגה בישראל וארגון המורים ליוגה . Alliance Yoga האמריקאי – מרצים מביה"ס לבריגהו יוגה "הצליל הפנימי" בהובלת ד"ר אודי בילו קורס יוגה בהוראה – מקומות ותאריכים קוד הקורס מקום כתובת יום תאריכי פתיחה וסיום שעות

9:30-13:30

27/6/21 עד 18/10/20 - מ

ראשון

46 חובבי ציון

תל-אביב

185 קורס

ט.ל.ח.

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker