קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

חבריי המורים, כמו שציינתי בגיליון הקודם, אנו עומדים לפתוח השתלמות מרוכזת, של 3 עד 5 ימים, בנושא של “פניני תרבות היידיש”. בימים אלה, שבהם מנציחים את זיכרון השואה ומציינים 07 שנים לשחרור מן המחנות, חשוב גם ללמוד ולהבין את הנצחת החיים והתרבות של יותר משמונים אחוז מן הנספים בשואה. ננתח את יצירותיהם של מנדלה מוכר ספרים, שלום עליכם, י”ל פרץ, יצחק בשביס זינגר, איציק מנגר, שלום אש. נחקור את ההומור היהודי, נבין את הגעגועים לציון וההוויה היהודית דרך צחוק ודמע. ההשתלמות תיעשה בליטא ותכלול שלושה סיורים בווילנה ואירוח בשיתוף “המרכז לתרבות היידיש בווילנה”. ההשתלמות מיועדת למורים בפועל במסגרות החינוך השונות בארץ (בשלב זה ההשתלמות אינה

מוכרת לגמול). מועד ההשתלמות: 51.3.82 מוצ”ש (או 51.3.92) עד יום רביעי 51.4.10 טרום פסח. העלות המשוערת: כ-008 ש”ח. היא אינה כוללת עלויות טיסה וביטוח. מספר המשתלמים בחדר: 2 (רק עובדי הוראה). פרטים נוספים בקרוב באתר ארגון המורים: השתלמויות ופיתוח מקצועי. > www.igm.org.il רישום מוקדם אצל רכזי ההשתלמויות בסניפים. מספר המקומות מוגבל!!! הפעילויות השוטפות נמשכות קורסים מקוונים: רובם מוכרים ל”אופק חדש” ול”עוז לתמורה”, ההרשמה דרך המחוז שאליו אתם משתייכים. מגוון רחב מאוד של השתלמויות בלמידה מרחוק. פרטים באתר ארגון המורים.

קשר הודעות הארגון 15

יעקב אופק יו"ר המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

מרכז ההשתלמויות אזור תל-אביב והמרכז perachh@igm.org.il | פקס: 6340665 - 30 | 03-7106740/39 :' טל | רכזת: פרח חכם | 360 : קוד

תל-אביב

06 ש

יום א' פסיכודרמה ככלי לפיתוח מיומנויות בינאישיות

65 ש' (רשות)

בגוף ראשון-סטיילינג וטיפוח אישי

06 ש' מומלץ

יום ב' גישור – מיומנויות בניהול משא ומתן חינוכי וחברתי

65 ש' (רשות)

יום ה' מבשלים אוכל לאירוח עם דנה

כפר-סבא

65 ש' (רשות)

יום א' מבשלים אוכל לאירוח עם דנה

06 ש'

יום ג' העצמה אישית למורים - הומור בחינוך ובחיים

65 ש'

יום ד' טעם הפשטות היופי והחן

06 ש' (מומלץ ביותר)

יום ה' העצמת מורים - פנים רבות לאהבה

65 ש' (רשות)

בגוף ראשון - סטיילינג וטיפוח אישי

ראשון לציון

06 ש'

יום א' חינוך לבריאות ולתזונה - תזונה וריפוי טבעי

65 ש' (רשות)

עולם הזכוכית

06 ש' (מומלץ מאוד)

יום ב' העצמת מורים - פנים רבות לאהבה

65 ש' (רשות)

יום ג' שילוב אומנויות

65 ש' (רשות)

בגוף ראשון - סטיילינג וטיפוח אישי קורסים מרוכזים (פרטים באתר)

Made with