קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

הנהלת העמותה הפדגוגית

הנהלת ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

פרס החינוך העל יסודי מטעם ארגון המורים והעמותה הפדגוגית ע"ש אחמד טהא אגבארייה ז"ל לשנה"ל תשע"ה 4102 - 5102

לאור הצלחת התחרות בשנים עברו ארגון המורים מכריז על המשך התחרות בין בתי הספר החפצים בכך, בשני נושאים ערכיים: 1. חינוך למניעת אלימות - הטיפול ותוצאותיו 2. יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה ו/או יוזמות חינוכיות לשיפור איכות החיים: • נהיגה זהירה • אורח חיים בריא • נגישות ישראל • איכות הסביבה בתי ספר המעוניינים להשתתף בתחרות יגישו מועמדות לוועדת הפרס ובה רשימה של מטרות הפרויקט, תוכנית הפרויקט, ביצוע הפרויקט ותוצאותיו. ארבעה בתי ספר שיזכו בכל אחד מהנושאים הנ"ל (מניעת אלימות ו/או יוזמות חינוכיות) יקבלו פרסים כספיים. הפרסים יינתנו לחדר המורים. • ₪ 10,000 פרס ראשון בכל תוכנית • ₪ 7,000 פרס שני בכל תוכנית • ₪ 5,000 פרס שלישי בכל תוכנית • ₪ 3,000 פרס רביעי בכל תוכנית

להלן 01 קריטריונים להשתתפות בתחרות בשני הנושאים: מניעת אלימות ויוזמות חינוכיות • בניית מודל ייחודי

• שיתוף גורמים שונים (מורים, מועצת תלמידים, הורים, קהילה, גורמי חוץ) • כמות התלמידים המשתתפים ביחס למספר התלמידים בבית הספר • משך הפעילות בפרויקט • הכשרת הצוות בנושא • משוב, הערכה ותוצאות בשטח • זוּתוֹ ָ התרשמותה של ועדת הפרס מהאווירה הכללית בבית הספר ומח • הערכה והתרשמות מדרך ההגשה של החומר: חוברות, תמונות, קלטות, דיסקים, דפי עבודה, מצגת, תערוכה • שיתוף של מגמות שונות בבית הספר • דיווח מהשטח מהגורמים המשתתפים בפרויקט (תלמידים, מורים, הורים, הנהלה, קהילה)

את החומר יש להעביר אל : ועדת הפרס, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, עד 5102.3.1 – י' באדר תשע"ה – ועד בכלל | 6618356 דרך מנחם בגין 32 תל-אביב

לשאלות נוספות בלבד יכולים בתי הספר המעוניינים להשתתף בתחרות לפנות אל ועדת הפרס gmail.com@EducationA 4 בדוא"ל:

Made with