קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

ספר חדש

/ אשר כנפו תה עם נענע בשקידה ובאמונה שט אשר כנפו אל כל ריכוז של מרוקאים שמצא, אם בארץ ואם בחוץ לארץ, כדי להציל מן הנשייה אלמנטים של תרבות הנכחדת והולכת. התרבות המזרחית המסורתית חטפה במאה העשרים שתי מהלומות: תחילה בא הקולוניאליזם האירופי ותבע והטביע את עליונותו התרבותית על-פני התרבות המקומית - בארצות המגרב אלו היו הצרפתים - ואחריו בא המחיקון הציוני שביקשבאמצעותמדיניות כור ההיתוך להשכיח מיהודי הגולה את תרבויות ארצות המוצא שלהם. לכן, במלאכת האיסוף המסורה שלו של אותם מאות קטעי הומור, אשר כנפו למעשה עוסק בהצלה. על -אף שלרוב, סיפורי עם מלגלגיםלכל בדיקה גנטית ומסתיריםאתמוצאםבצניעותערמומית, אשר כנפו מצא לנכון לתרום את חלקו בגאולה בהביאו דברים בשם אומרם: לכל סיפור ומעשייה יש או אמא או אבא. גם אם לא הורים מולידים, לפחות הורים מאמצים - דהיינו מספרים. בעריכה עדינה ולא משתלטת משמש אשר כנפו אוזן קשבת לאינספור מספרים המעניקים מגוון סגנוני ותחושה של אותנטיות. בספרות העממית כל מספר הוא גם בבחינת יוצר, וכך מלבד אוזן כרויה נתן כנפו המלקט פה לנרטיבים רבים ומגוונים. בלי להתהדר ביומרה אקדמית ובלי ליפול בפח הפדנטיות של חוקרי הפולקלור, כנפו יצר למעשה יצירה מחקרית. בדרך זו, בצד ההנאה שבקריאה, "תה עם נענע" הוא גם כר להיכרות נרחבת של הווי חיים אותנטי שיכול לשמש כל חוקר או חוקרת המבקשים להכיר לעומק את חיי יהודי מרוקו. אני בטוח שחוקרים רבים ישתמשו באוסף הזה כבסיס לעבודתם. מתוך המבוא של יצחק גורמזאנו גורן

הספר, "תה עם נענע" שמחירו 08 ש"ח, מוצע לחברי ארגון המורים במחיר מסובסד של 06 ש"ח בלבד!

מורה המעוניין לרכוש את הספר מתבקש לשלוח המחאה בסך 06 ש"ח אל משרדי ארגון המורים, לפקודת העמותה הפדגוגית,

ולציין את כתובתו ואת שם הספר, והספר יישלח לביתו.

חפשו ושתפו אותנו בדף הפייסבוק, ואולי תיכנסו לגיליון הבא

דרך מנחם בגין 32 תל-אביב 48166 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בהוצאת: טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 7776017-30 www.igm.org.il 03-5667713 פקס המערכת: ,03-7106786 טל' המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, נורית ולנסי, זהבה שפר, אפרת בר וקרן שקד חברי המערכת: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

w w w . i

g m . o r g . i

l

תלאביביפו Yafo־Aviv־Tel P.P. - שולם 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, דרך מנחםבגין 32ת"א48166

ירחון ארגון המורים

שיטותההערכה החלופית ואופני יישומה עמ' 03 ד"ראלחנן בר-לב

שפתהמעורבותכשפה המחברתבין מוריםלהורים עמ' 62 ד"רחדוהטרגר

michala@igm.org.il , מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: www.nirprint.co.il הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ - info@nirprint.co.il רח' ראול ולנברג 6 ת"א 5091796, טל': 9606946-30 ניר שפיר מנהל הפקה: Karin@nirprint.co.il קארין רומנו, טל' 0335925-050 ניהול פרויקט ומודעות: גרפוליט הדפסה ועיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

זרקור: ביתהספרהשש שנתי עירוני ה' בחיפה

22 עמ'

שבט־אדר תשע"ה פברואר 5102

גיליון 246

צילומים בשער: פיני חמו

אין ארגון המורים אחראי לתוכן המודעות המתפרסמות בירחון ובדפי פרסום המצורפים אליו ולאיכות המבצעים המוצעים בהן. כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים.

8

Made with