קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

המחלקה הפרופסיונלית

משרה. מספר ימי ההבראה הוא יחסי 100%- ל לשנות הוותק של המורה. להלן טבלת ימי הבראה לפי ותק עובד ההוראה:

שנת הלימודים תשע"ו הסתיימה לא מכבר וחופשת הקיץ החלה. לקראת שנת הלימודים החדשה יש להקפיד על ההנחיות האלה: לוח השנה לשנה"ל תשע"ז שפורסם מחייב את כל מערכת החינוך. כל שינוי בלוח השנה מחייב קבלת אישור, מראש ובכתב, מארגון המורים. ניתן לקיים יום היערכות אחד בלבד לפני 30.8.16 ' פתיחת שנה"ל תשע"ז, כלומר, ביום ג .31.8.16 ' או ביום ד אין לזמן מורים ליום היערכות או לכל פעילות אחרת במהלך פגרת הקיץ! שיבוץ המורים במערכת ייעשה עפ"י הנהלים וההסכמים. כל מורה רשאי ליום חופשי. מענק יובל על פי ההסכם שנחתם עם ארגון המורים , מענק יובל משולם למורים אשר להם 14.8.11- ב כולל ותק צבאי. בארץ, שנות הוראה לפחות 25 שנת חופשה ללא תשלום אשר נרכשו עבורה זכויות לגמלה בפנסיה התקציבית או באחת מקרנות הפנסיה הצוברות, תובא בחשבון בחישוב שנות הוותק המזכות במענק יובל. המענק משולם במשכורת יוני והוא כפוף משרה. 100% להיקף משרה ועד קצובת הבראה במשכורת יוני משולמת קצובת הבראה בסך של ליום. קצובת ההבראה משולמת ביחס ₪ 421 להיקף המשרה ועד משרה אחת אצל אותו מעסיק. מורה המועסק אצל שני מעסיקים יקבל את הקצובה מכל אחד מהמעסיקים על פי חלקיות המשרה, גם אם היקף משרתו הכוללת אצל שני המעסיקים הוא מעבר

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

ימי הבראה

ותק בהוראה

ימים 7 ימים 9

שנים ראשונות 3

שנים 10 – 4 שנים 15 – 11 שנים 19 – 16 שנים 24 – 20

ימים 10 ימים 11 ימים 12 ימים 13

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

ומעלה 25

הנחיות למורים שמחליפים מעסיק ובעלות

מורה המסיים את עבודתו בבעלות שבה הוא הועסק בתשע"ו ואינו ממשיך לעבוד בה, נדרש לפנות אל המעסיק בבקשה לקבל: א. אישור העסקה מפורט לכל אחת משנות עבודתו אצל המעסיק; ב. דוח יתרת ימי המחלה שנצברו במהלך תקופת עבודתו אצל המעסיק, מפורט לכל שנה וכולל את סך יתרת הימים שעומדים לזכותו. אישורים אלה יש לשמור מכל משמר ולהגישם למעסיק האחרון, במקום העבודה שממנו , וזאת 55 יפרוש המורה לפנסיה לאחר גיל לצורך קבלת פדיון ימי מחלה עבור כל תקופת עבודתו בהוראה. שמירת הדוח חשובה גם במקרה של מחלת מורה וצורך בניצול ימי המחלה וגרירתם ממעסיקים קודמים אל המעסיק הנוכחי. מוצע להתייעץ עם מזכיר/ת הסניף. בברכת חופשת קיץ נעימה ומהנה! (נותרו מעט כרטיסים לרכישה באתר המחלקה), וממשיכים במבצעים ובמחירים מבצע מיוחדים ומסובסדים בהטבה נוספת: " החופש הגדול" למבחר אטרקציות מובילות ברחבי הארץ (קיאקים, ספורט ימי באילת - חוף . , חוף גיא, חוף צמח ועוד) 2000 חנניה, ימית פרטים באתר הארגון ובאתר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש. כמו כן נוספו אתרים ואטרקציות אשר מאפשרים גם מימוש באפליקציה (ללא

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

לא מכבר הסתיימו מופעי סוף מורים יקרים, שנה"ל ברחבי הארץ, שבהם השתתפו אלפי מורים מרוצים ונהנו מאוד - וכבר אנו בפתחה של חופשת הקיץ, ובה אנו מציעים במחלקה לתרבות, פנאי ונופש הצעות ייחודיות והטבות נוספות לחברי ארגון המורים ובני המשפחה.

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש טל' המחלקה: 03-7106791 כתובת דוא"ל: mosher@igm.org.il

אנו שמחים לפתוח את חופשת הקיץ ביום 01.7.2016 , המשפחה במימדיון, ביום שישי

Made with