קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

בית הספר היהודי אור אבנר בטביליסי, גאורגיה 34 ד"ר אפרת קדם

להנביט את האנושיות באדמת השיח הפדגוגי 30 דוד כהן

יוסף יעלי | לאן פני משרד החינוך 20

2 0 1 6 ת ש ע " ו

י ו ל י ס י ו ו ן - ת מ ו ז

2 6 1 ג י ל י ו ן

מספר המקומות מוגבל חדש

לימודי תעודה

העניקו למשפחתכם מתנה עם ערך נצחי, לדורי דורות

מומחה ומוביל תהליכי למידה בבית הספר

תכנית הכשרה להתמחות בקידום תלמידים עם לקויות למידה ברוח הפסיכולוגיה החיובית

שנות הצלחה בתיעוד וכתיבת 19 ביוגרפיות, סיפורים אישיים, זוגיים ומשפחתיים שנכתבים באהבה, ברגש ובמקצועיות הסיפור שלכם, לצד תמונות משפחתיות היסטוריות ועדכניות, דוקומנטים מגוונים ממסע החיים ועץ שורשים משפחתי ספרים בעברית, 900 מעל אנגלית והולנדית (ראיונות אישיים או שכתוב יומני חיים) צרו קשר עוד היום ונצא יחד למסע המרגש!

למה כדאי לשריין מקום?

מתודולוגיות לפיתוח תכניות התערבות

מומחיות בהובלה מערכתית בתחום לקויות למידה

כלים יישומים מעולם הפסיכולוגיה החיובית לפיתוח משאבים פנימיים

שיטות ייחודיות לאיתור ולמיפוי

היסטוריונית, מרים דובי-חזן, לפרטים נוספים: 09-7419471 054-7400068 miriamdubi@bezeqint.net www.docostory.com

פרקטיקות לניהול סדנאות להעצמת הלמידה

להוראה טכניקות פרטנית וכיתתית מותאמת

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה) ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: קורסי קיץ מרוכזים + . יום לימודים אחד בשבוע 1 שבועות 4-2 במשך . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה 2 התכנית גמישה לימודי השלמה לפי הצורך תואר שני בתנ"ך בשנה אחת לחזור לשורשים! פקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה - M . Ed .\ M . Teach מזמינים אתכם ללמוד ולהתקדם בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון

שעות ביום לימודים אחד בשבוע, מוכר לגמול 210 התפתחות בתחום נוסף בקריירה הצטיידות בארגז כלים ייחודי, שפותח במרכז לכישורי למידה לאורך שנים של ניסיון ומחקר מיטב המרצים מהאקדמיה ומהמרכז לכישורי למידה ייעוץ אקדמי, ד“ר אורית זיו, יועצת אקדמית של המרכז לכישורי למידה, ומרצה באוניברסיטת תל-אביב - נדרש בוקר אחד בלבד. התכנית לייעוץ חינוכי עם אפשרות לתזה השאר בלימודי אחה"צ - לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה.

    

יום לימודים בשבוע התכנית לחינוך בגיל הרך * התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה עם אפשרות לתזה רב-תחומית - התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה (בסיכון) בהתמחויות: אנגלית, התכנית להוראת שפות עם אפשרות לתזה עברית וערבית - התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך, פיתוח פדגוגי התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל בהתמחויות: מתמטיקה, ביולוגיה, יסודי פיזיקה, מדע וטכנולוגיה, כימיה

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

afikim.ort.org.il : הרשמה באתר אורט אפיקים לפרטים נוספים: Lsc@mapa.ort.org.il 03-6301384

לפרטים: 03-5318229 : טלפון depttn@mail.biu.ac.il דוא"ל: טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט dory.os.biu.ac.il/toar2web וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי"

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

www.klemida.ort.org.il המרכז לכישורי למידה

1-800-30-10-80 מרכז מידע והרשמה

זה הזמן לתואר שני.

M.Ed תואר שני . במכללה האקדמית הרצוג בית הספר ללימודים מתקדמים ע»ש הרא»מ ליפשיץ

בית מדרש לנשים חדש! | הוראת מתמטיקה חדש! ניהול וארגון מערכות חינוך | הגות בחינוך היהודי | מחשבת ישראל | תורה שבעל פה | תנ»ך הלימודים בימי שלישי או רביעי בקמפוס היכל שלמה, ירושלים. ההרשמה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

להרגיש קרוב, להגיע רחוק. הרצוג.

מלגה בסך ₪2,000 לתכניות היהדות בלבד

r i shum@her zog . ac . i l או פנ ו במי י ל : 02-9937337 : לפרטים

השתלמויות ייחודיות וחדשניות חדש המוכרות לגמול השתלמות

היחידה ללימודי חוץ והמשך של הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם המורים בשנת שבתון, להעשיר את ארגז הכלים המקצועי ולצבור נקודות לגמולים.

בין הקורסים הנלמדים:

"ילדים מציירים עולם" ארגז כלים המסייע לאבחון רגשות ובטחון עצמי אצל ילדים שפת גוף וסגנונות תקשורת לאנשי חינוך המחנך כמגשר ואסטרטגיות במשא-ומתן חינוך לניהול פיננסי* פעילויות חינוך בעזרת כלב סיוע התמודדות אפקטיבית עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – חלק א' התמודדות אפקטיבית עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – חלק ב' 21- להבין, לאתגר, לחנך – הוראה מודעת במאה ה בין נרטיב אישי לבין זהות מקצועית בחירה וקבלת החלטות – מיומנויות חיים וכלים לניהול תהליכי למידה תרבות חברתית בעולם דיגיטלי - החלום ושברו?

ארגז כלים למיומנויות חיים בין אישיות - הדרכה לבריאות רגשית* שינוי חשיבה ואימוץ כלים יישומיים משדה הפסיכולוגיה החיובית האדם מחפש משמעות

קורס זה אינו מוכר לגמול אך ניתן לקבל עליו החזר כספי *

** ניתן ללמוד גם לתארים: תואר שני במדעי היהדות ותואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך

המרצים הטובים ביותר ברציפות 2015- ו 2014 לפי סקר התאחדות הסטודנטים לשנים

שלהקריההאקדמיתאונו M.B.A.- **הענקתהתוארמותניתבאישורהמל"ג. לתכניתרשתבטחון מלאהמתכניתה www.ono.ac.il hutz@ono.ac.il 1-800-550-555 03-5356118 לפרטים, היחידה ללימודי חוץ והמשך:

סיכום שנה

בשכרם ובתנאי עבודתם. ג. ניהול ההליך המשפטי בנושא תעריף שעת בדיקה של מבחני הבגרות. אמנם ישנה התקדמות, אך לא מספקת. ד. טיפול בהליך משפטי בנושא ההקצבות לגמלאים שהיו עובדי מדינה טרם פרישתם. גם במקרה זה משרד האוצר מעדיף להעביר את כל התקציבים, כולל אלה המגיעים לגמלאי ארגון המורים, להסתדרות המורים ולמרות שמשרד האוצר ידע שתקציב זה אינו מנוצל למטרה שלשמה הוא נועד. ה. ועדות חריגים – וועדות פריטטיות – אנו מטפלים כעת בכל הבקשות שהוגשו ע"י מורים להשתחרר מעוז לתמורה בשנת הלימודים תשע"ז מסיבות שמתאימות לקריטריונים יחל מו"מ 2017 בינואר 1 - שפורסמו על ידינו. ב להסכם קיבוצי חדש, שבו נעמוד על תיקון הסכם עוז לתמורה ושיפורו וכן בכל הנוגע לחברינו בחטיבות הביניים שנאלצים לעבוד על פי אופק חדש תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם. במהלך הקיץ אנו מקיימים ועדות פריטטיות לאישור פרישה מוקדמת למורים הזקוקים לכך וכן מתן פיצויי פיטורין מוגדלים למורים שעבודתם הופסקה. הסכם אופק חדש שנחתם בנוגע לחטיבות .4 הביניים, בשרירות לב משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים, פוגע בזכויות הפנסיה של עובדי המדינה (פנסיה תקציבית) ע"י ויתור על חוק הגמלאות שלפיו השכר האחרון הוא השכר הקובע לפנסיה. יתר על כן, גם מורים בחטיבות הביניים, המקבלים שכרם ממשרד החינוך וחלקית בגין עבודה בחטיבה העליונה על פי עוז לתמורה, הוצאו מחוק הגמלאות בשרירות לב ע"י משרד האוצר, ועד היום הם אינם מקבלים פנסיה לפי הרפורמות, אלא לפי "העולם הישן" – גם עבור העבודה בחטיבת הביניים וגם עבור העבודה בחטיבה העליונה. גם סוגיה זו, כאמור, מתבררת בביה"ד הארצי לעבודה עקב תביעה שהגשנו. האם גם במקרה זה רואה משרד האוצר במזכ"ל הסתדרות המורים, שלא נאבק עבור חבריו, "אתרוג" שיש לטפח כל עוד זכויות המורים נפגעות והוא אינו פוצה פה? צמצומים, פיטורין, סגירת בתי"ס ומגמות .5

שנת הלימודים תשע"ו מסתיימת וציבור .1 המורים יוצא לפגרת הקיץ – החופש הגדול. ההורים מכנים שבועות אלו "החופש הגדול" כי הילדים שלהם בבית וקשה להם להשתלט עליהם ולהעסיק אותם בתקופה זו. מעניין שהם ילדים ואילו אנו 3 - 2 מתקשים להסתדר עם תלמידים 40 המורים מצליחים לעשות זאת עם יום יום ושעה שעה. כדי למצוא פתרון, ההורים מעוניינים לקצר את פגרת הקיץ של מערכת החינוך - זאת במקום להיאבק על הוספת ימי חופשה להם עצמם. עבור ציבור המורים בבתי הספר העל יסודיים פגרת הקיץ היא לא חופשה מלאה, כמו שהיא מצטיירת לפי טענת ההורים. אנו עוסקים בסיכום השנה, בבחינות הבגרות, בסמסטר קיץ, בהשתלמויות, ולקראת סיום הפגרה - בהיערכות לשנת הלימודים החדשה. כך, ממילא, החופשה מתקצרת, ומעבר לכך, לא בושה להיות בחופשה והמורים מרוויחים חופשה זו בכבוד רב מאוד. במהלך השנים נאבקנו לא מעט והצלחנו למנוע את הניסיונות לפגוע בחופשות המורים. כך נמשיך, ככל שיעלה הצורך. א. היערכות לפתיחת שנת הלימודים - אנו .2 חוזרים ומזכירים שימי ההיערכות לפתיחת שנת לימודים אינם חובה. לאור זאת, וכדי שלא לפגוע בחופשת המורים, אנו מאפשרים יום היערכות אחד בלבד, יום או לכל היותר יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים. הזמנת מורים לבית הספר לפני מועד זה אסורה. ב. אנו ממליצים למנהלים להסדיר את מערכות השיעורים כך שהשעות תומכות ההוראה ישובצו וירוכזו בסוף יום לימודים ולא יפוזרו על פני כל היום והשבוע. ריכוז השעות תומכות ההוראה בסוף יום הלימודים יאפשר ניצולן ביעילות רבה יותר ואף קיזוזן כשיהיה צורך. במהלך חופשת הקיץ של מערכת החינוך .3 נעסוק בנושאים מספר, בתקווה לפתור את הבעיות הנוגעות להם: א. ההליך המשפטי בנושא מורי של"ח וההסכם הקיבוצי שנחתם בין משרדי החינוך והאוצר לבין הסתדרות המורים, תוך פגיעה גדולה בציבור מורי של"ח, שרובם הגדול חברי ארגון המורים. ב. הסכם עבודה עבור מורים בתפקידי הדרכה שעד כה קופחו וממשיכים להיות מקופחים

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

בתי הספר הזוכים | פרס החינוך לשנה"ל תשע"ו 18 יוסף יעלי | משרד החינוך מתנהל ללא מצפן 20 שרון כץ | זרקור: תיכון כי"ח-אליאנס תל-אביב 24 גימנסיה קציר חולון עושה חיל בתחום הרובוטיקה 28 מלכה חרותי ואלי קופל | להנביט את האנושיות באדמת השיח הפדגוגי 30 דוד כהן | ביה"ס היהודי אור אבנר בטביליסי, גאורגיה 34 אפרת קדם | מדור פנאי ותרבות | למורים שלנו 40 שבמהלכו תלמיד נפטר. אין זה המקרה הראשון והלוואי שיהיה האחרון. אבל על כל מורה לדעת ולהבין, חד משמעית: א. מורה אינו חייב ללוות תלמידים בטיולים, מסעות וכד'. ב. מורה שהחליט ללוות הוא האחראי לכל מה שקורה לתלמידים והוא שיצטרך לתת את הדין אם חלילה יקרה משהו לתלמיד. ג. המורים הכשירו עצמם למקצוע מסוים ובו קיבלו את התארים שלהם. הם לא הוכשרו להיות מדריכי טיולים, לא קיבלו הכנה פיזית מתאימה ולא קיבלו כל הכשרה כיצד לנהוג, וגם אם ילמדו בע"פ את כל נוהלי הבטיחות, ספק אם ידעו לקשור בינם לבין השטח. לאור האמור אנו שוקלים למנוע ממורים ללוות תלמידים במסעות וטיולים, ומציעים לכל המנהלים להקפיד ולהכניס להסכמי ההתקשרות סעיף ביטול ללא נזק כלכלי במקרה כוח עליון או עיצומי / שביתת המורים. זאת כדי למנוע נזק כלכלי במקרה שטיולים מתבטלים. לסיכום, העבודה רבה, ושום מורה לא יוכל להתמודד עם כל בעיה מהבעיות הנ"ל בכוחות עצמו. מכאן עולה חשיבותה של העבודה המאורגנת, ושל החברות באיגוד מקצועי, הדואג לכלל חבריו - ולא רק לשכר, אלא גם לתנאי עבודה ולמעמד המקצוע. לכן מקומו של כל מורה בחינוך העל יסודי הוא בארגון המורים, הנאבק למען חבריו וזכויותיהם. אני מאחל לכם חופשה נעימה, טובה ומהנה והתחלת שנה חדשה מלאי אנרגיות חיוביות.

מקצועיות והעברות בעלות – ארגון המורים, באמצעות מזכירי הסניפים, נכח וטיפל באלפי שימועים והוא מטפל באלפי מקרים של מורים שפוטרו או שמשרתם צומצמה או שהועברו בהעברות יזומות. כל זאת במטרה לפתור את הבעיות קודם לפתיחת שנה"ל תשע"ז. מעורבות חברתית – טרם סוכמו עמנו תפקידיו, סמכויותיו .6 ושכרו של רכז מעורבות חברתית בית ספרי. מחנכי הכיתות אינם אמורים לעשות עבודה זו, הקשורה במעקב והערכה של עבודת התלמידים בנושא, כולל בדיקת דוחות התלמידים. אין זה תפקידם. משרד החינוך מנסה לחסוך כספים רבים על חשבון עבודת חינם של מחנכי הכיתות והרכז הבית ספרי. אולי כדי שיישאר לו כסף מספיק לבזבז על קמפיינים יח"ל 5 תקשורתיים בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת בנושא במתמטיקה ולהעסיק חברת חקירות שתבלוש אחר מורים, מנהלים ותלמידים בבתי הספר. הקלות לתלמידים בעלי לקויות למידה – אנו מוכנים, .7 כמורים, לטפל בתלמידים בעלי לקויות למידה אך איננו מוכנים לעסוק באבחונים או לאשר אבחונים של פסיכולוגים ומאבחנים דידקטיים בוועדות בית ספריות ולעשות סלקציה בין מי שזכאי יותר לבין מי שזכאי פחות להקלות, כדרישת משרד החינוך. למורים אין ההתמחות ואין הכלים לעסוק בכך. ליווי תלמידים לפעילויות חוץ בית ספריות – בימים אלו .8 הובא לידיעתנו שפרקליטות המדינה החליטה להגיש תביעה פלילית נגד מורה מירושלים אשר היה אחראי על טיול

תוכן העניינים

רן ארז | משולחן ההנהלה 7 נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית 10

משה אוחיון | המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

נורית הס | המחלקה לפנסיה 11 אבי פסקל | המחלקה למינהל 12 יעקב אופק | המחלקה להשתלמויות 15 חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות 16 מוטי מרוז | משולחן מינהלת אופק חדש בוריס מנור | המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע 18

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

הנהלת ארגון המורים תמשיך ותשתדל לפתור את הבעיות הדחופות, בנושאים העומדים על הפרק במערכת החינוך, גם במהלך חופשת הקיץ. אחד מהנושאים האלה הוא ביטול האחריות הפלילית המוטלת על מורים במקרים של תאונות המתרחשות עם תלמידים בטיולים או אפילו בתוך בתי הספר. אני מקווה שחברינו קראו את האיגרת של יו"ר הנהלת ארגון המורים בעניין זה.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

לחברינו המורים המלמדים בחינוך הטכנולוגי: אני מפנה את תשומת לבכם להשתלמויות המתקיימות מטעם המפמ"רים, המוכרות לגמול ברחבי הארץ. אנא נצלו זאת למען העשרת ידיעותיכם. הגיליון המיוחד המורחב הבא של "קשר עין" עתיד לצאת בחודש אוקטובר, והוא יוקדש לנושא: מהותה ומשמעותה של עבודה מאורגנת במסגרת ארגון עובדים יציג. אני מפנה שנשלחה אליכם מארגון 19.6.16 אתכם להודעת דוא"ל מיום המורים ובה הזמנה לכתוב מאמרים לגיליון המיוחד. IN : לתשומת לבכם: ארגון המורים עומד לפתוח מדור חדש שיתפרסם בירחון, באתר הארגון ובפייסבוק מעת AND OUT לעת. אנו מזמינים אתכם לכתוב אלינו מאמר קצר המביע את עמדתכם בנוגע לשלושה דברים מעולם החינוך, לפי לדעתכם, וטוב היה להוציאם ממערכת OUT בחירתכם, שהם לדעתכם ויש להרחיב IN החינוך, ומנגד שלושה שהם ולהטמיע אותם במערכת החינוך. לידיעת פותרי התשבצים שבגיליון: לתשומת לבכם, מעתה יוענקו לזוכים שוברים לארוחת בוקר, נוסף על הספרים. לחברינו המורים במגזר הערבי, רמדאן כרים. לכל המורים היקרים, אין ספק שחלפה לה עוד שנה לא פשוטה, שבה היה עומס רב בעבודתכם והיו תנאים פיזיים קשים. חופשת הקיץ נחוצה לכם, ללא צל של ספק. אני מנצל שורות אלו כדי לאחל לכולכם חופשת קיץ נעימה ושתחזרו בכוחות מחודשים ורעננים לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה.

גרפוליט הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

ביתהספרהיהודי אוראבנר בטביליסי, גאורגיה 34 ד"ראפרתקדם

להנביטאתהאנושיות באדמתהשיחהפדגוגי 30 דודכהן

יוסף יעלי | לאן פני משרד החינוך 20

2016 תשע"ו

יולי סיוון-תמוז

261 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

המחלקה הפרופסיונלית

משרה. מספר ימי ההבראה הוא יחסי 100%- ל לשנות הוותק של המורה. להלן טבלת ימי הבראה לפי ותק עובד ההוראה:

שנת הלימודים תשע"ו הסתיימה לא מכבר וחופשת הקיץ החלה. לקראת שנת הלימודים החדשה יש להקפיד על ההנחיות האלה: לוח השנה לשנה"ל תשע"ז שפורסם מחייב את כל מערכת החינוך. כל שינוי בלוח השנה מחייב קבלת אישור, מראש ובכתב, מארגון המורים. ניתן לקיים יום היערכות אחד בלבד לפני 30.8.16 ' פתיחת שנה"ל תשע"ז, כלומר, ביום ג .31.8.16 ' או ביום ד אין לזמן מורים ליום היערכות או לכל פעילות אחרת במהלך פגרת הקיץ! שיבוץ המורים במערכת ייעשה עפ"י הנהלים וההסכמים. כל מורה רשאי ליום חופשי. מענק יובל על פי ההסכם שנחתם עם ארגון המורים , מענק יובל משולם למורים אשר להם 14.8.11- ב כולל ותק צבאי. בארץ, שנות הוראה לפחות 25 שנת חופשה ללא תשלום אשר נרכשו עבורה זכויות לגמלה בפנסיה התקציבית או באחת מקרנות הפנסיה הצוברות, תובא בחשבון בחישוב שנות הוותק המזכות במענק יובל. המענק משולם במשכורת יוני והוא כפוף משרה. 100% להיקף משרה ועד קצובת הבראה במשכורת יוני משולמת קצובת הבראה בסך של ליום. קצובת ההבראה משולמת ביחס ₪ 421 להיקף המשרה ועד משרה אחת אצל אותו מעסיק. מורה המועסק אצל שני מעסיקים יקבל את הקצובה מכל אחד מהמעסיקים על פי חלקיות המשרה, גם אם היקף משרתו הכוללת אצל שני המעסיקים הוא מעבר

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

ימי הבראה

ותק בהוראה

ימים 7 ימים 9

שנים ראשונות 3

שנים 10 – 4 שנים 15 – 11 שנים 19 – 16 שנים 24 – 20

ימים 10 ימים 11 ימים 12 ימים 13

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

ומעלה 25

הנחיות למורים שמחליפים מעסיק ובעלות

מורה המסיים את עבודתו בבעלות שבה הוא הועסק בתשע"ו ואינו ממשיך לעבוד בה, נדרש לפנות אל המעסיק בבקשה לקבל: א. אישור העסקה מפורט לכל אחת משנות עבודתו אצל המעסיק; ב. דוח יתרת ימי המחלה שנצברו במהלך תקופת עבודתו אצל המעסיק, מפורט לכל שנה וכולל את סך יתרת הימים שעומדים לזכותו. אישורים אלה יש לשמור מכל משמר ולהגישם למעסיק האחרון, במקום העבודה שממנו , וזאת 55 יפרוש המורה לפנסיה לאחר גיל לצורך קבלת פדיון ימי מחלה עבור כל תקופת עבודתו בהוראה. שמירת הדוח חשובה גם במקרה של מחלת מורה וצורך בניצול ימי המחלה וגרירתם ממעסיקים קודמים אל המעסיק הנוכחי. מוצע להתייעץ עם מזכיר/ת הסניף. בברכת חופשת קיץ נעימה ומהנה! (נותרו מעט כרטיסים לרכישה באתר המחלקה), וממשיכים במבצעים ובמחירים מבצע מיוחדים ומסובסדים בהטבה נוספת: " החופש הגדול" למבחר אטרקציות מובילות ברחבי הארץ (קיאקים, ספורט ימי באילת - חוף . , חוף גיא, חוף צמח ועוד) 2000 חנניה, ימית פרטים באתר הארגון ובאתר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש. כמו כן נוספו אתרים ואטרקציות אשר מאפשרים גם מימוש באפליקציה (ללא

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

לא מכבר הסתיימו מופעי סוף מורים יקרים, שנה"ל ברחבי הארץ, שבהם השתתפו אלפי מורים מרוצים ונהנו מאוד - וכבר אנו בפתחה של חופשת הקיץ, ובה אנו מציעים במחלקה לתרבות, פנאי ונופש הצעות ייחודיות והטבות נוספות לחברי ארגון המורים ובני המשפחה.

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש טל' המחלקה: 03-7106791 כתובת דוא"ל: mosher@igm.org.il

אנו שמחים לפתוח את חופשת הקיץ ביום 01.7.2016 , המשפחה במימדיון, ביום שישי

המחלקה לפנסיה

סדנאות לפורשים בחודשים ספטמבר ונובמבר השנה יתקיימו סדנאות לפורשים. הנושא שלהן הוא: "פנסיה זה לא הסוף, זו רק ההתחלה". הסדנאות מיועדות למורים הפורשים בלבד. למורה. ₪ 100 דמי ההשתתפות להלן מועדי הסדנאות: חיפה 22.9.2016 – 19.9.2016 19:00 – 15:00 בסניף הארגון בחיפה, בין השעות 17.11.2016 – 14.11.2016 13:00 – 09:00 בסניף הארגון בחיפה, בין השעות תל-אביב 22.9.2016 – 19.9.2016 09:00 בנאות אפעל – רמת אפעל, בין השעות 13:00 – 10.11.2016 – 07.11.2016 15:00 בנאות אפעל – רמת אפעל, בין השעות 19:00 – ירושלים 10.11.2016 – 07.11.2016 – 09:00 בסניף הארגון בירושלים, בין השעות 13:00 מורה המעוניין להשתתף באחת הסדנאות מתבקש לשלוח המחאה, לפקודת ארגון המורים העל-יסודיים, אל פקידת הסניף שאליו 30.8.2016 הוא שייך בארגון המורים עד יום (בציון מועד הסדנה המבוקשת ומקומה). 20 פתיחת כל סדנה מותנית בהשתתפות של מורים לפחות. כל הקודם זוכה!

פרישה מוקדמת מהבעלויות מורים שהגישו בקשה לפנסיה מוקדמת באמצעות ארגון המורים, באשר לפרישה מהבעלות שבה הם מועסקים, יקבלו אישור במהלך חודש יולי מהוועדה הדנה בנושא. בהמשך לקבלת אישור הפרישה יקבל המורה טפסים למילוי מהקרן שאליה הוא שייך. יש למלא את הטפסים במלואם ולשלוח אותם בחזרה אל הקרן בדחיפות מרבית כדי לקבל את הפנסיה או המקדמה בהקדם. ביטול פוליסת "אבדן כושר עבודה מקצועי" למורים חברי הארגון המבוטחים במנורה מבטחים מנורה מבטחים, שרכשה בעבור כל מורה חבר הארגון פוליסה ל"אבדן כושר עבודה מקצועי", נאלצת להפסיק רכישת ביטוח קיבוצי זה בשל הנחיות הרגולטור שנקבעו בתקנות שהתקין שר האוצר, האוסרות על החברות המנהלות את קרנות הפנסיה לרכוש כיסוי ביטוחי משלים לעמיתי הקרן על חשבונן. משמעות הדבר: מורים המבוטחים במנורה מבטחים לא יהיו מבוטחים עוד בביטוח ל"אבדן כושר עבודה מקצועי" שהיה ייחודי למורים חברי הארגון. לפיכך, יוזלו דמי הניהול של המורים חברי דמי 2% , והמורים ישלמו רק 1% - הארגון ב ניהול מההפקדות. כל מורה חבר מנורה מבטחים יוכל לרכוש כיסוי ביטוחי משלים ל"אבדן כושר עבודה מקצועי" באמצעות פוליסת ביטוח אישית. ארגון המורים שוקד בימים אלה על מציאת פתרונות חלופיים בנושא הכיסוי הביטוחי המשלים. נעדכן באשר להתפתחויות. צורך במשיכת כרטיסים בעמדות). כבכל חופשת קיץ, אנו מעניקים הנחות וסבסוד לקייטנות קיץ ברחבי הארץ. חדש!!! נופשים ונופשונים מסובסדים גם בקיץ. טיולים מאורגנים לציבור הדתי ולכלל ציבור המורים בהנחות מיוחדות במועד החיוב לחברי מועדון "תמורה" במבחר חברות תיירות מובילות (הפרטים בחוברת ובאתר). הגענו להסכם שת"פ ותנאים מיוחדים עם

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

חברת "פרטנר תקשורת" לחבילות תקשורת – טלפונים ניידים, נייחים, אינטרנט ביתי ועוד. אנו מחדשים את מבצע ההצטרפות לכרטיס האשראי ולמועדון "תמורה" גם לבני/ות הזוג ומעניקים מתנת הצטרפות בשווי לרכישה במבחר בתי עסק. ₪ 200

אנו מאחלים לכולם חופשת קיץ מהנה ומועילה ובילוי נעים.

המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

יקבל לביתו כרטיס נטען חדש לקראת שנה"ל הקרובה, ובו הוא יוכל להמשיך ולטעון כסף .1.9.2016 - בהנחה החל מ תהיה אפשרות להזמין 1.9.2016- החל מ את הכרטיס הנטען באתר ארגון המורים: www.igm.org.il יומן המורה יומן המורה יישלח השנה ישירות אל בתי החברים, לקראת סוף חודש אוגוסט. הוספת סניף לשירות המורים מורים רבים הכירו בחשיבותו ובערכו של ארגון המורים והצטרפו לשורותיו בשנים האחרונות, ועקב כך גדל הארגון באלפי מורים בכל הארץ. מאחר שארגון המורים מקפיד על מתן שירות טוב לחבריו, החליטה הנהלת הארגון להוסיף סניף לשירות המורים בצפון הארץ.

חדש לחברי הארגון: חבר וכרטיס נטען טיס כר

הוחלט להנפיק כרטיס חדש, נוסף על כרטיס החבר/שי שברשותכם. הכרטיס הנוסף ישמש אך ורק לטעינת כסף בהנחה. לא תהיה אפשרות 1.9.2016 - החל מ לטעון כסף בהנחה בכרטיס החבר/שי, אלא בכרטיס החדש – הכרטיס הנטען. אלה שני הכרטיסים שיהיו בשימוש חברי הארגון: . כרטיס שישמש כרטיס חבר/שי בלבד, ובו 1 ייטען השי אחת לשנה (לקראת חג הפסח). יש לשמור את הכרטיס עד תאריך תפוגת התוקף המצוין עליו. . כרטיס חדש (נטען) שישמש לטעינות כסף 2 בהנחה על ידי המורה באמצעות כרטיס אשראי "תמורה" (רשימת בתי העסק המכבדים את שני הכרטיסים מפורסמת באתר). מורה שטען כסף בהנחה בשנה האחרונה

קשר הודעות הארגון 12

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

מכרז למזכיר סניף אצבע הגליל • על המועמד/ת להיות עובד/ת הוראה קבוע/ה בחינוך העל יסודי. • על המועמד/ת להיות חבר/ה בארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים. הכישורים הנדרשים: בקיאות בנוהלי העבודה במערכת | ותק של יותר מחמש שנים בהוראה | השכלה אקדמית יכולת לנהל משא ומתן | בקיאות בתנאי העבודה ובשכר של עובדי ההוראה | החינוך | תקשורת בינאישית טובה ויכולת ארגונית | כושר ביטוי בע"פ ובכתב | עם מעסיקים נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות העבודה | רצון ונכונות ללמוד תחומים חדשים שליטה בתוכנות אופיס | המקובלות

משרה בשלושה ימי עבודה מלאים. 75%- העבודה ב טלפון סלולרי. + רכב צמוד + השכר עפ"י דירוג בכירים

המורים המעוניינים מתבקשים לפנות בדוא"ל, בצירוף קורות חיים, אל רכזת המחלקה למשאבי אנוש בארגון המורים, הגב' אילה קריסי, .30.7.2016 עד יום ayalak@igm.org.il לפי הכתובת:

קורסים )השתלמויות( בביה"ס להתפתחות מקצועית במכללת קיי - תשע"ז באופק חדש: 9-7 א. מבחר קורסי דרגות גבוהות מורה יוזם - רב תחומי, מורה חוקר - רב תחומי, הוראת השואה, ציונות בשיתוף המכון למורשת בן גוריון , למידה מבוססת פרויקטים, קורסים מקוונים מלאים למובילי פדגוגיה עדכנית - מורה יוזם/חוקר, מורה יוזם ומטמיע תכניות בתחום המדעים, מקיימים קיימות - קורס למורה חוקר, חינוך גופני וחינוך לערכים- מורה יוזם/חוקר, הערכה מקדמת למידה, סוגיות מגדריות בחינוך, גננות ומורים "כישורי חיים", גננת חוקרת, ועוד. ב. קורס בחירה למנהלי בתי ספר )מאושר ע"י אבני ראשה והמחוז(: שעות(. 40) ייזום, תכנון, הפקה והערכה של למידה מבוססת פרויקטים ג. קורסים לסגני מנהלים, שנים א' עד ה' ד. קורסים באומנות ה. קורסים בחינוך גופני ו. קורסים בתחומי המדעים ז. קורסים בתחום התקשוב והסייבר ח. קורסים ייעודיים למורים/ות מהחברה הערבית-בדואית בתחומים: חנ"ג, גיאוגרפיה, אנגלית, שפה ערבית, מתמטיקה, פדגוגיה איכותית ותיאטרון )חינוך מיוחד(. שעות )קבוצת מתחילים( 60 - ט. בישול חינוכי שעות )קבוצת מתקדמים( 60 - בישול חינוכי לימודי תעודה א. קורס התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים במקצועות הבריאות ב. הרחבת הסמכה בפיסיקה ובכימיה לפרטים נוספים: , גב‘ נורית כוכבי 054-4910313 ,08-6402886 ראש המרכז להורות ומשפחה , גב‘ הדס לוי 054-7904342 , רכזת תכניות מרכז הורות ומשפחה horutkaye@kaye.ac.il

למידע מקיף ולכל תכניות הקורסים )סילבוסים(, מומלץ מאוד להיכנס לאתר ביה"ס להתפתחות מקצועית, להתעדכן ולקבל תמונה מקיפה ומסודרת: /קורסים http :// www . kaye . ac . il מיועד לאקדמאים 08-6402713 ו 08-6402705 בטלפונים כן ניתן לפנות בשאלות ולרישום למיילים: Nomi63@macam.ac.il rotemm@Kaye.ac.il peni@kaye.ac.il הרשמה: בביה"ס להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במכללת קיי

08-6402713 08-6402705 kaye.ac.il באר-שבע 6 עזריאל ניצני

בבנק מסד מבינים מורים זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת המתאימה לכם ולצורכיכם! * מארבע חבילות הטבה קלאסיות למורה Class הטבות

2

1

דורון למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה אוברדראפט חינם

שי למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה ₪30,000 - עד 4U הלוואת ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד שנתיים

שנים 3- בגובה המשכורת ל הלוואת רווחה לכל מטרה

בריבית שנתית קבועה ₪9,000 עד להחזר במשך שנתיים 0.85% של

4

3

***

תמורה למורה – עמלת פקיד / פטור מעמלות עו"ש ערוץ ישיר / השלמה למינימום במט"י

מתן למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה פיקדון "ריבית במיידית" ₪50,000 סוגרים פיקדון של עד ריבית 1.5% שנים ומקבלים 3- ל מראש לעו"ש**

פנקסי שקים חינם בשנה, 5 עד למשך שלוש שנים

הנחה בדמי ניהול פיקדון ני"ע 50% )0.4%( (דנ"פ) לשלוש שנים

ומעלה. ** בניכוי מס כחוק. ₪4,000 * למעבירי משכורת בגובה של .₪2,500 *** מותנה בשימוש חודשי בכרטיס אשראי בנקאי במינימום

בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ, השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק.

הבנקשל המורים

חופשה נעימה לכל העוסקים במלאכת החינוך

החופש כבר כאן וזו העת לממש תכניות לקיץ ולקראת השנה הבאה. הזדמנות אחרונה למורים (שלא היה להם הזמן והיכולת להקדיש לעצמם) להשתלם בקורסים מרוכזים במהלך הקיץ. ניתן לבדוק ולהתעדכן באתר הארגון ובסניפי המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות. למורים בפועל הקורסים ניתנים במחירים מסובסדים בהנחה וללא דמי הרשמה. מוזמנים למפגשי ייעוץ היוצאים לשבתון בסניפים או בטלפון. מנהלי הפיתוח המקצועי וההשתלמויות שלנו, בכל הסניפים, מנוסים ויודעים את כל רזי הטפסים, ההכרה בגמולים, ההכרה בשנת ותק, הדרישות עפ"י הרפורמות השונות, בניית תכניות לימודים וכל הנדרש ליציאה שקטה, חלקה ומהנה לשנת שבתון. משתלמים חברי הארגון, חברי ההסתדרות, גננות, מורים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים יקבלו את הטיפול והעזרה המיטביים בפגישות הייעוץ אצלנו וכמובן ייהנו ממה שיש לנו להציע. אנו מזמינים אתכם, מורים פעילים, מורים בשבתון וגמלאים, להצטרף אלינו כדי להשתלם, להתעצם ולהתפתח, ולבחור מהמגוון הרחב של הקורסים המוצעים לכם אצלנו, בסניפי המחלקה להשתלמויות הפזורים ברחבי הארץ. מרבית הקורסים מוכרים לגמולי השתלמות, ל"עוז לתמורה" ול"אופק חדש". מבחר גדול של קורסים בלמידה מרחוק, סיורים, צפייה מודרכת בתיאטרון ובקולנוע, וגם קורסים לבעלי תפקידים, בהתאם להסכם "עוז לתמורה", ממתינים לכם. אצלנו אין תשלום דמי רישום, הגבייה היא ישירה מהקרנות, הטיפול בדיווח והכרה לגמולים נעשה על ידינו ואין צורך להתרוצץ ולהתאמץ. מכירים מורים חברים היוצאים לשבתון - חברי הארגון, חברי ההסתדרות? הפנו אותם אלינו או לאתר הארגון. לקראת השנה הבאה ייפתחו מחזורים נוספים • של הקורסים להכשרת בעלי תפקידים ואף ייפתח בהמשך קורס ייחודי ויוקרתי למחנכים. המסלול להכשרת בעלי תפקידים (נא להירשם דרך המחוז שאליו אתם משתייכים):

קורס להכשרת סגני מנהלים - טרום תפקיד קורס להכשרת רכזי שכבה - טרום תפקיד קורס להכשרת רכזי מקצוע - טרום תפקיד קורסים של שבועות מרוכזים. • קורסים מקוונים בתחומים רבים ומגוונים: • ש', בניית 60 ביסוס הידע והשליטה במחשב ש', חלונות להכרת 60 אתרים ומולטימדיה ש', למידה באמצעות פייסבוק 60 המחשב ש', עיצוב גרפי ואומנות ממוחשבת 60 וטוויטר ש', 60 ש', מולטימדיה ואנימציה בהוראה 60 ש' , פשוט אני - 60 - גיליון אלקטרוני Excel ש', שליטה בחיים 60 כישורי חיים לילדים ונוער ש', משחיקה לצמיחה 60 – בחירות והתמודדות ש' 60 - אימון להעצמה אישית ופיתוח מנהיגות להוראה מודעת בעידן Coaching – אימון ש' סוד קסמן 60 של תרבות מפריעת קשב של המילים והתקשורת בחיינו – אימון ש', 60 לאינטליגנציה רגשית וחברתית פסיכולוגיה חיובית – אימון להגשמה מתוך ש', מנהיגות במורשת קהילות 60 משמעות ש', אנגלית - למידה מרחוק (רמת 60 ישראל ש' 56 ) מתחילים, רמה בינונית ורמת מתקדמים לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות למרכזי ההשתלמויות בסניפינו: ירושלים, חיפה, באר-שבע ותל-אביב מרכז ההשתלמויות אזור תל אביב והמרכז: 03-7106785/39 :' • טל 360 : קוד SofiA@igm.org.il • 03-5667695 : פקס מרכז ההשתלמויות אזור חיפה והצפון: • רכז: גבי הורנונג 380 : קוד 04-8554114 : • פקס 04-8141006/7 :' טל gabih@igm.org.il מרכז ההשתלמויות אזור ירושלים מודיעין מכבים רעות: 02-6222464 :' • רכז: אלי משה • טל 370 : קוד elim@igm.org.il • 02-6222399 : פקס מרכז ההשתלמויות אזור נגב – דרום: 08-6252772/3 :' • רכזת: מגי שלו • טל 365 : קוד maggys@igm.org.il • 08-6272573 : פקס להתראות אצלנו בהשתלמויות. משתלמת מצוות חופשה מועילה, מהנה ו המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות.

קשר הודעות הארגון 15

יעקב אופק יו"ר המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי jacobo@igm.org.il

כנסים שנערכו למורים היוצאים לשנת השתלמות בתשע"ז

פנסיה תקציבית באופק חדש בהסכם אופק חדש חלו שינויים מהותיים באופן חישוב הפנסיה התקציבית לעובדי הוראה שבמשך תקופת עבודתם במדינה עבדו הן במסגרת "העולם הישן" הן במסגרת הרפורמה אופק חדש. עפ"י ההסכם (שמשמעותו היא שינוי בחוק שירות המדינה - גמלאות), חישוב הפנסיה לעובדי ההוראה הנ"ל מתבסס על חישוב תקופות, כמפורט להלן: 2 משוקלל של השכר האחרון במונחי העולם הישן כשהוא • מתורגם לנתונים העדכניים של יום הפרישה (נתונים מעודכנים של ותק, השכלה וגמולי השתלמות). השכר האחרון ביום הפרישה לפי דרגתו של • תקופות אלו 2 המורה באופק חדש. על בסיס מחושב השכר כחישוב משוקלל עפ"י מספר השנים היחסי שבהן עבד עובד ההוראה בעולם הישן וברפורמה. ברור אפוא, שככל שיועסקו עובדי ההוראה במסגרת אופק חדש שנים רבות יותר, שכרם הקובע לפנסיה יהיה גבוה יותר - מאחר שבחישוב מובאים בחשבון, מצד אחד, שנות עבודתם במסגרת "העולם הישן", ומצד שני שנות עבודתם במסגרת אופק חדש. וכל שנת עבודה במשרה מלאה לפנסיה. 2% מזכה את העובד בצבירה של מהאמור לעיל ברור כי מורים שלא הועסקו במסגרת אופק חדש - שכרם הקובע לגמלאות במהלך החודשים מאי ויוני נערכו כנסים למורים היוצאים לשנת השתלמות בתשע"ז. הכנסים התקיימו בתל-אביב, חיפה וירושלים, מורים. המורים מהדרום 400 והשתתפו בהם הגיעו בהסעה מרוכזת לכנס בת"א. הנושאים שהכנסים עסקו בהם: • זכויות המורה וחובותיו בשנת ההשתלמות • מילוי הטפסים לקראת היציאה לשבתון • תכניות לימודים והשתלמויות המוצעות למורים בשנת השבתון • קורסים שמציעה מכללת ארגון המורים לכלל המורים

לרשות המשתתפים עמדו נציגי הקרן: – יו"ר המחלקה לקרנות חאלד דראושה השתלמות – מאשרת תכניות לימודים ורדית זמורסקי מטעם הקרן – יו"ר המחלקה להשתלמויות של יעקב אופק ארגון המורים של הארגון במחוזות השונים רכזי ההשתלמות כמו כן ניתנו תשובות לשאלות אישיות לכל אחד מהמורים. שנת לימודים פורייה ומהנה.

קשר הודעות הארגון 16

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון עגור טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

משולחן מינהלת אופק חדש

מוטי מרוז

יתבסס, כבעבר, על משכורתם האחרונה ערב פרישתם.

מנגנון שמירת שכר ברפורמה אופק חדש

המנגנון שנקבע בהסכם "אופק חדש", בנוגע למעבר מתפקיד מנהל או סגן מנהל לתפקיד של עובד הוראה, מוגדר בהסכם זה: "שמירת שכר". המנגנון הזה משנה שינוי משמעותי את הנהלים שהיו קיימים בעבר ואשר הופעלו דרך המנגנון של קביעות בגמול ניהול. בהתאם ), עובד ההוראה 38 להסכם אופק חדש (סעיף אשר הפסיק לשמש מנהל או סגן מנהל זכאי לתוספת שמירת שכר. תוספת זו ניתנת למנהל, או לסגן מנהל, שהתקופה הכוללת שבה הוא שנים 8 שימש בתפקיד מנהל או סגן מנהל היא ומעלה ברצף, או שלא ברצף, ובנוסף יש לו שנים ברצף 3 קביעות בתפקידו כמנהל (עבד באותו מוסד כמנהל). תוספת שמירת השכר מחושבת כהפרש בין שכרו הטבלאי כמנהל או כסגן מנהל באופק חדש לבין שכרו הטבלאי כמורה, אך תוספת זו מתקזזת עם כל עלייה בדרגה או ברמת המורכבות של המוסד. הקיזוז הוא בשיעור מגובה העלייה בדרגה. משמעותו של 30% של הסדר זה היא, למעשה, ביטולו, הלכה למעשה, של המנגנון שהיה קיים ב"עולם הישן" ואשר בא לידי ביטוי דרך "הקביעות בגמול הניהול".

לימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה בפועל ובשבתון

תכנית שח"ף )שיתוף חינוכי פעיל( תכנית ייחודית של הכשרת אקדמאים להוראה, המייצגת גישה חברתית-תרבותית בהכשרה להוראה. שח"ף היא תכנית הוליסטית המציעה מסגרות לימוד שונות המשלימות ומזינות זו את זו. לימודי ההסמכה של אקדמאים להוראה מיועדים: - לבעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר - למורים בפועל בעלי תואר אקדמי חסרי תעודת הוראה

השתלמויות בתחומים שונים

ו הבישול ככלי חינוכי טיפולי ו ביבליותראפיה ו פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים ו התערבות טיפולית באמצעות כלבים

ו תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית בית ספרית ו עריכה לשונית ו מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה המלמדים תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה ו טיפול באומנויות כאמצעי הוראה לימודי תעודה ו הוראה מתקנת קריאה, כתיבה וחשבון ו אסטרטגיות למידה ו כלים לעובדי הוראה

ו הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

הלימודים אפשריים בכל אחת מתכניות הלימודים במכללה: הכשרה להוראה בגני ילדים, בביה"ס היסודי, בביה"ס העל-יסודי ובחינוך המיוחד

מבחר גדול של קורסים בלמידה מרחוק ו תזונה, מזון ומה שביניהם ו רשתות חברתיות ו פיתוח אינטליגנציה רגשית ו מוח, זיכרון ולמידה ו מעודדים לקרוא ו עבודה עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז בכיתה ו ועוד

לימודי פנאי/לימודי רשות

ו אמנויות הזכוכית ו סדנת צילום בסיסית ו ציור אקדמי

לפרטים על לימודי תעודה והשתלמויות: 08-8588132/151/068/029/060 www.achva.ac.il

08-6402899

המכללה האקדמית אחוה

מיזם מלגות משותף - בשורה לחברי ארגון המורים!

שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה למינהל - המסלול האקדמי בשנה"ל תשע"ז, יהיה זכאי למלגה נוספת בסך מטעם המכללה. ₪ 4,000

במסגרת פעולותיה של המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה המחלקה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה. לאור ההצלחה בשנה החולפת הוארך הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין בית הספר למינהל עסקים במכללה למינהל, ללימודי בהתמחות בפסיכולוגיה ]M.B.A.[ תואר שני עסקית וניהולית לצד מיומנויות בניהול כיתה ובית ספר. התוכנית היא היחידה בישראל המעניקה תואר שני במינהל עסקים בשנה קלנדרית אחת המותאמת למורים, צוותי ניהול ואנשי החינוך. על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ₪ 5,000

קשר הודעות הארגון 18

בית הספר למינהל עסקים מציע חוויית לימוד ייחודית, עדכנית ומתקדמת, סביבות לימוד מתוקשבות, מרכזי יזמות וחדשנות, אחריות תאגידית ועסקים חברתיים ושילוב של ידע ומיומנויות עם חיבור לשטח. קורסי ההתמחות כוללים תכנים ייעודיים המתמקדים בלמידה משמעותית, הערכה חלופית, חדשנות ועתידנות פדגוגית, מיומנויות בניהול וארגון חינוכי, מנהיגות וזהות חינוכית ויישום פסיכולוגיה חיובית בחינוך. הלימודים יתקיימו ביום רביעי בקמפוס בראשון-לציון. 18.7.16 ' הנכם מוזמנים למפגש היכרות ביום ב . לפרטים והרשמה ניתן לפנות אל 16:00 בשעה 03-9634051 :' טל חנה שרעבי, hannash@hdq.colman.ac.il מייל:

בוריס מנור

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע אפשר לפנות אל המחלקה לקבלת שירות בין השעות 15:30 - 14:00 03-7106764 :' בטל

הנהלת העמותה הפדגוגית של ארגון המורים

הנהלת ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

פרס החינוך העל יסודי 2016-2015 לשנה"ל תשע"ו | מטעם ארגון המורים והעמותה הפדגוגית ע״ש אחמד טהא אגבארייה ז״ל

אנו מפרסמים בזאת את רשימת בתי הספר שזכו בפרסים בנושא: יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה

שותפות תרבותית מקום ראשון: חט"ב ע"ש אלבירוני, ג'דיידה-מכר שותפות ודו קיום מקום ראשון: בית הספר אורים, באר-שבע ותיכון מקיף אמי"ת, באר-שבע שיתוף חברתי מקום שני: עירוני ה', תל-אביב סובלנות וסבלנות מקום שני: כפר הנוער ע"ש מוסינזון, הוד-השרון תרומה לחברה מקום שלישי: תיכון מיתרים, רעננה ערכים ואהבת האדם

מקום ראשון: תיכון בית הערבה, ירושלים התנדבות בקהילה מקום שני: תיכון עתידים, חולון התנדבות כערך מקום שני: תיכון מבואות הנגב, קיבוץ שובל "זורעים נתינה" מקום שלישי: תיכון מלטון, בת-ים בית הספר מתנדב בקהילה התנדבות בקהילה

ועדת הפרס מודה לכל בתי הספר שהשתתפו בתחרות! המשיכו בעבודתכם הברוכה טקס הענקת הפרסים לבתי הספר הזוכים יתקיים בתחילת שנת הלימודים תשע״ז אוסנת וינר | פסח זוכובסקי | ועדת הפרס: חנה ספיר, יו״ר

מנתח מערכות ארגוניות ציבוריות בשיטת פרקינסון (לשעבר מדען בכיר ומהנדס מערכת ברפאל ואלביט)

יוסף יעלי

משרד החינוך מתנהל ללא מצפן

משרד החינוך היה אמור לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע שיעסוק בהגדרה של הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו

א נשים שולחים את ילדיהם לבית ספר מתוך ציפייה שהם יקבלו בו הכנה לחיים כדי שיצליחו בחייהם כאנשים בוגרים. הניסיון האנושי שנצבר במהלך דורות רבים הראה שידע מביא להצלחה בחיים, ומכאן התפתחה התובנה שהשקעה בחינוך היא כדאית והיא תיתן פירות בעתיד בדרך שתבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית. לכן בחוק החינוך הממלכתי נוסחה מטרה למערכת החינוך: “להקנות לתלמידים את הידע והכישורים שיידרשו להם בחייהם כאנשים בוגרים בחברה חופשית”. כבר מניסוח המטרה ברור, שלפני שמכינים תוכניות לימודים, יש להבין היטב מהם הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו. הגדרה כזאת אינה פשוטה, וגיבוש שלה מחייב קונצנזוס חברתי רחב. עם זאת כבר ברמת הכותרת בלבד צפה בעיה מינהלית בסיסית במשרד החינוך. משרד החינוך היה אמור

לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע (מועצה לאומית לחינוך) שיעסוק בהגדרה כזאת, אבל אינו עושה זאת. הניסיון הציבורי האחרון לעיסוק בנושא הזה היה בוועדת דוברת, לפני כעשר שנים, ומאז הוא נזנח. שר החינוך לשעבר שי פירון פעל לחקיקת חוק להקמת מועצה לאומית לחינוך, שתעסוק בכך, והצעת החוק אף עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אבל הטיפול בה הופסק בגלל הבחירות לכנסת, והשר בנט אינו מקדם את הנושא המרכזי הזה, ובינתיים משרד החינוך מתנהל ללא מצפן. מערכת החינוך מפיקה תוכניות לימוד כאשר אנשי ועדות המקצוע (אנשים טובים ומסורים) אינם מכירים אילו סוגי ידע ומיומנויות בכלל . כשל מינהלי 21- נדרשים לאדם בוגר במאה ה נוסף הוא שבמצב הקשה הזה אין אף אחד בהנהלת משרד החינוך שאחראי ללמוד את הנושא ולגבש הצעות לפעולה בנוגע אליו.

20

של הסתגלות למצבים משתנים (למשל, להיות בעל יכולת למידה עצמית של נושא חדש ולהיות יצירתי בתכנון מעשיו בתגובה למצב המשתנה, ובמקרה קיצוני יותר אפילו לדעת להתמודד עם הצורך לעשות הסבה מקצועית). כיום תוכניות הלימודים בבתי הספר (וגם בחינוך הגבוה) אינן מכוונות להקנות לבוגרים את הכלים הנדרשים להצלחה בשוק התעסוקה, והדבר מוצא את הביטוי המעשי שלו בקשיים של הבוגרים הצעירים להשתלב בשוק התעסוקה. בסקרי מעסיקים בארה”ב הם נשאלו מדוע אינם מעסיקים את הבוגרים הצעירים, ותשובתם הייתה: כי אין להם הכישורים הנדרשים ממועסק כיום. הכלכלן 2010 הקוריאני הא-ג’ון צ’אנג פרסם בשנת תוצאות מחקר על מדינות רבות ובו נמצא שאין שום קורלציה בין כמות ההשקעות בחינוך לבין הצמיחה הכלכלית של מדינות, ומסקנתו שהקצאת כסף רב לחינוך היא פעולה שאינה מבטיחה את השגת המטרה של צמיחה כלכלית עתידית. המחיר הכלכלי של הכשל הזה של מערכת החינוך (בארץ ובעולם) הוא כבד. מצד אחד, האנשים הצעירים שאינם מועסקים אינם תורמים את חלקם לתוצר

אדם בוגר נתון בתוך ארבעה מעגלי חיים: האדם כאינדיבידואל, האדם כשותף במעגל המשפחתי, האדם כיחיד בתוך חברה (קהילה מקומית, לאום ואפילו חלק של הקהילה הבין- לאומית) והאדם כמשתתף בשוק התעסוקה והמפרנס את עצמו. כדי להצליח בכל אחד ממעגלי החיים האלה בתור אדם בוגר, הוא צריך ידע ומיומנויות מתאימים, ונתאר כאן רק אחדים מהם: במעגל האישי אדם צריך להיות בעל יכולת ביקורת על מידע שהוא חשוף לו (חלקו מגמתי וחלקו אפילו שקרי כגון ברשתות חברתיות), בעל יכולת SHAMIMG לעמוד בלחצים חברתיים מסביבו, בעל תובנות מעמיקות בנוגע לשמירה על בריאותו הגופנית והנפשית ועוד. במעגל המשפחתי אדם צריך לדעת לחיות עם בן זוג, לנהל תקציב משפחתי מאוזן ולהיות בעל ידע בסיסי בגידול ילדים ועוד (העדר יכולות כאלה מביא לאחוז גירושים גבוה). במעגל החברתי אדם צריך להשתלב בקהילה ולחיות בהרמוניה עם אחרים השונים ממנו, לעזור לנזקקים ועוד (בתחום הזה משרד 21- החינוך פועל הרבה). בעולם של המאה ה מידע מקצועי מתיישן בקצב מהיר, ולכן במעגל התעסוקה אדם צריך להיות בעל מיומנות חיים

כדי לאפשר צמיחה כלכלית בעתיד יש לפתח בתלמידים מיומנויות חיים ולהקדיש לכך שעות לימוד במערכת השעות, ובשיעורים עיוניים יש להתמקד בפיתוח תובנות ממידע

21

הלאומי הגולמי כאשר הם אינם מועסקים, ומצד שני, ההשקעה הגדולה בתקציבי חינוך מיליארד שקלים בשנה) היא, 60- (בישראל כ בחלקה הגדול, הוצאה שוטפת ולא השקעה לעתיד טוב יותר. על הכיוון לשינוי הנדרש בחינוך ניתן ללמוד , ההתאחדות הלאומית NACE מארה”ב. המשותפת למעסיקים ולקולג’ים בארה”ב, מבצעת מדי שנה סקרי מעבידים ברחבי הכישורים הנדרשים 10 ארה”ב. להלן רשימת ביותר מצד מעסיקים, על פי סדר חשיבותם, :2013 כפי שנמצא בשנת יכולת לתקשר באופן מילולי עם אנשים בתוך • הארגון ומחוץ לו יכולת לעבוד במסגרת קבוצתית • יכולת לקבל החלטות ולפתור בעיות • יכולת לתכנן עבודה, לארגן עבודה ולתעדף • פעילויות יכולת להשיג מידע ולעבד מידע • יכולת לבצע אנליזה כמותית של מידע • ידע טכני הנוגע לעבודה • מיומנות בהפעלת תוכנות מחשב • יכולת ליצור ולעבד דוחות ממוחשבים • יכולת למכור או להשפיע על אחרים • עיון ברשימת הציפיות של מעסיקים מהעובדים שהם רוצים להעסיק מעלה שהיא כוללת בעיקר כישורי חיים רבים (שכיום אינם נלמדים כלל בבית ספר עיוני ואפילו לא באוניברסיטה). כדאי לשים לב לכך שהידע הטכני הנוגע לעבודה נמצא בסך הכול במקום השביעי! לכן כיום מעסיקים מחפשים בעיקר אנשים בעלי ניסיון תעסוקתי קודם (ומקווים שהניסיון במקום העבודה הקודם הקנה למועסק כישורי חיים נדרשים כמו אלה שברשימה שלעיל וגם כישורים נוספים). הצרה של האנשים הצעירים שרובם חסרי ניסיון בעבודה כלשהי ולכן הם מתקשים במציאת מקום עבודה. מהאמור לעיל ניתן לגזור מסקנות מעשיות

על שינויים הנדרשים בדרך הלימוד, בתוכני הלימוד ובהתנהלות משרד החינוך כדי לקדם את יישום מטרת החינוך. תוכני הלימוד - השינויים הנדרשים כדי לאפשר צמיחה כלכלית בעתיד, יש לפתח בתלמידים מיומנויות חיים. יש להקדיש לכך שעות לימוד במערכת השעות, ובהתאם, לקצץ בשעות לימוד שעיקרן הוראת מידע עיוני (שכיום ניתן להשיגו באינטרנט בקלות), ובשיעורים עיוניים להתמקד בפיתוח תובנות ממידע. למשל, חשוב לכלול בתוכנית הלימודים תרגול של הצגת נושא לפני אנשים אחרים בדרך שהם יבינו את המסרים שבה. בשעת הבניה של תוכניות לימוד צריך לספק רציונל להכללתו של כל תוכן לימודי (מדוע חשוב לכלול אותו). למשל, במבוא לתוכנית יחידות של משרד החינוך 5 הלימוד במתמטיקה נאמר: “התוכנית מכילה ‘חומר שאין לו ערך מוסף אבל הוא זולל זמן’ אבל משרד החינוך אינו מוחק אותו כי אז המוסדות להשכלה גבוהה לא יכירו בתעודת הבגרות”. רציונל כזה הוא פסול. המשמעות של אמירה כזאת היא שהמטרה של קבלת תעודת בגרות המוכרת בידי המוסדות להשכלה גבוהה מחליפה בפועל את המטרה החינוכית של הכשרת הבוגרים להצלחה בחיים, ובחסותה מלמדים חומר חסר כל ערך לחיים. למשל, הכללת שתי שאלות בגאומטרייה ,806 בשאלון 2015 בבחינות בגרות בשנת העוסקות בחישובים של עיגול חסום במרובע ומרובע חסום בעיגול, מעידה על נתק של העוסקים בהוראת המתמטיקה במשרד החינוך . הידע 21- ממציאות החיים של המאה ה והמיומנויות הנדרשים לפתרון השאלות האלה אינם רלוונטיים למציאות החיים של אדם יחידות יש 3 . בתוכנית המתמטיקה 2015 בשנת 5 תופעה דומה למה שנאמר במבוא לתוכנית היחידות ואפילו בהיקף גדול עוד יותר.

העיסוק האובססיבי בהצלחה בבחינות הבגרות לא רק שאינו מועיל כלל להצלחה בחיים אלא הוא אף מפריע לעיסוק בחינוך, ולבחינות הבגרות יש גם מחיר כלכלי כבד

22

מדי שנה – תקציב שאת רובו אפשר היה לנצל למטרות חשובות יותר. סיכום מיליארד 60- נכון לעכשיו, התקציב הגדול של כ שקלים בשנה אינו מנוצל ניצול נבון. נדרש להקטין את עלויות ההתנהלות של משרד החינוך ולהעביר הרבה יותר כספים לצרכני הקצה (כמו בפינלנד). במקום תוכניות לימודים אחידות מחייבות יש לאפשר לצוות החינוך בבית הספר חופש רב יותר בבחירת תוכני הלימוד, על פי מאפייני האוכלוסייה המקומית (כמו בפינלנד). להלן עוד נקודות למחשבה להנהלת המשרד: כדאי ליצור פורום הידברות קבוע של משרד • החינוך עם ארגוני העובדים במשרד החינוך ועם ארגוני המורים, כי הם צריכים להיות שותפים בשינויים המתחייבים כדי להצליח במשימה של יישום מטרת החינוך. כדאי שמשרד החינוך יכניס הצלחה ברכישת • כישורי חיים לתעודת הבגרות (צעד כזה ישקף את מידת המוכנות של הבוגר לחיים ואז תהיה משמעות לשם: תעודת בגרות). ההכרה יכולה להיות בדרך דומה להכרה בתרומה לקהילה. קשה מאוד לבחון במבחנים ארציים בכתב את • מידת רכישת כישורי החיים בקרב התלמידים, ולכן כדאי לעבור לשיטה של מבחנים בעל פה במסגרת בתי הספר (מבחן על ידי צוות של מורה, נציג משרד החינוך ובוחן חיצוני מקצועי, למשל מהמגזר העסקי). המאמר הזה עסק בעיקר בהכנה לחיים • לקראת השתלבות במעגל התעסוקה. כדאי מאוד לפתח חשיבה שתוביל להמלצות על הכנה לחיים במעגל האישי ובמעגל המשפחה. במסגרת זו כדאי לחשוב איך להכין אדם לחיים גם מבחינת תחזוקה נאותה של בריאותו הגופנית והרוחנית גם בחטיבה העליונה. על פי הטעויות שאנשים צעירים עושים כיום נראה שיש צורך בלימודים כאלה.

שינויים נדרשים בדרך הלימוד בני אנוש רוכשים מיומנויות חיים רק על ידי תרגול והתנסות (למשל, אין נוסחה ליצירת תקשורת טובה עם אנשים אחרים). לפיכך, כל תלמיד צריך להיות פעיל כל הזמן בשיעור שמטרתו רכישת מיומנויות. אפשר ליישם זאת, למשל, על ידי עבודה בקבוצות למידה קטנות, שבמהלכה המורה עובר מקבוצה לקבוצה. גם השאיפה לפיתוח תובנות ממידע מחייבת לאפשר לתלמידים רבים להתבטא בשיעור, ולא רק למעטים. שינויים נדרשים בדרך ההתנהלות של משרד החינוך הרכישה של כישורי חיים נעשית על ידי בני אנוש לא בדרך אחידה (כל אחד מגיע בדרך אחרת למסקנות שלו איך להתנהל) ולכן אחידה להגדיר תוכנית לימודים אי אפשר לכולם לרכישת כישורי חיים. על משרד החינוך להשאיר למורים מידה רבה של חופש בהתאמת התהליך ללומדים האינדיבידואליים (המורים אמורים לשמש מנטורים יותר משהם אמורים לשמש מרצים כיום). תעודת הבגרות במתכונתה הנוכחית, על אף השם שלה, אינה מעידה על בגרות ומוכנות לחיים, אלא היא משמשת רק אמצעי לקבלה ללימודים אקדמיים. לכן היא אינה ראויה לשמש מדד להצלחה של מערכת החינוך בהשגת מטרת החינוך. העיסוק האובססיבי בהצלחה בבחינות הבגרות - לא רק שאינו מועיל כלל להצלחה בחיים, הוא אף מפריע לעיסוק בחינוך (למשל, בפיתוח כישורי חיים, הנחוצים להצלחה בחיים). לבחינות הבגרות יש גם מחיר כלכלי כבד, שהציבור נושא בו. בפינלנד (מדינה הדומה לישראל בגודל האוכלוסייה) מיליון שקלים 40- עלות בחינות הבגרות היא כ בשנה, והמימון בא מאגרת בחינות. בישראל מיליון שקלים 300- משרד החינוך מתוקצב בכ

כיום תוכניות הלימודים בבתי הספר אינן מכוונות להקנות לבוגרים את הכלים הנדרשים להצלחה בשוק התעסוקה, והדבר מוצא את ביטויו המעשי בקשיי הבוגרים להשתלב בשוק התעסוקה

23

צילום: פיני חמו

שרון כץ

ס " ה י ב ת י ל ״ כ נ מ ו ת ל ה נ מ ן ג כ ה ד ר ו

קשר זרקור 24

תיכון כל ישראל חברים – אליאנס תל-אביב 1958 : בית הספר הוקם בשנת

העצמת הצוות החינוכי – כיצד? בדרך של פיתוח והעמקה של דיאלוג בונה ומפרה בין הנהלת בית הספר לצוות המורים. בפן המקצועי אנו מעודדים למידת עמיתים, ובפן החברתי אנו מארגנים פעילויות גיבוש וטיולים לצוות, ואף פועלים רבות כדי לשפר את תנאי העבודה של הצוות. סיפור אנושי/אירוע מרגש שחוויתם בעת האחרונה? מטבע הדברים, מחנכים חווים אירועים מרגשים עם תלמידים ובוגרים. גם הגעה ל"קו הסיום" של תלמיד שבשנים הראשונות חווה כישלונות והצליח בסופו של תהליך לסיים את לימודיו בבית הספר בהצלחה - מרגשת אותנו. גם הזמנה של בוגר ביה"ס לטקס סיום קורס טיס, סיום קורס חובלים וכו' - מרגשת אותנו ומחממת את הלב. אחד האירועים המרגשים שחווינו בעת האחרונה היה יום ספורט לתלמידי י"ב, שיזמו חברים לזכרו של בוגר בית ספרנו האהוב והמוערך – סמל ראשון גיא אלגרנטי ז"ל – שנפל במבצע צוק איתן. גיא, שהיה הרוח ), נפל כלוחם 2011 החיה בשכבתו (מחזור שנת ביחידת מגלן, תוך גילוי גבורה שזיכה אותו בצל"ש לאחר מותו. יום הספורט בבית הספר והמרוץ ברמת-אביב ג', שארגנו הוריו לזכרו, הפיחו רוח חיים בזיכרון ובמורשת שהשאיר גיא לכולנו. ההישג הספורטיבי החשוב של בית הספר?

המאפיין המובהק של בית הספר? חתירה למצוינות בלימודים, בספורט, ובייחוד בתחום הפעילות הערכית, שהרחבנו והעמקנו בו באופן משמעותי. אנו שמים דגש מיוחד על החינוך הערכי והחברתי, על עידוד לפעילות במסגרת תנועות הנוער וכן על חיזוק הקשר של תלמידינו עם הארץ באמצעות שיעורי של"ח, טיולים וסיורים לימודיים. אחד השיאים ימים 6 – " בחינוך הערכי הוא "המסע הישראלי בארץ עם מעגלי שיח ודיונים משמעותיים. גאוות בית הספר? גאוותנו העיקרית היא על האקלים הבית- ספרי המיוחד, ועל הדיאלוג המתמשך, שאנו שוקדים על פיתוחו, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים ובקרב התלמידים עצמם. אנו גאים ביחס האישי, האנושי והרגשי שאנו מעניקים לתלמידים, וגאים בתלמידינו ובבוגרי בית הספר על הישגיהם ותרומתם לחברה הישראלית בתחומים מגוונים של עשייה. הפינה האהובה על התלמידים/המורים בבית הספר? התלמידים נהנים מאוד מהקפטריה המחודשת והססגונית של בית הספר. המורים וגם התלמידים אוהבים את הספרייה היפה והמרווחת, את המרחבים הירוקים של בית הספר, את העצים והמדשאות, שתורמים לאווירה נינוחה ושלווה – ממש "ריאה ירוקה" בלב העיר.

קשר זרקור 25

אנו משקיעים הרבה בטיפוח החינוך הערכי והחברתי, בעידוד לפעילות במסגרת תנועות הנוער וכן בחיזוק הקשר של תלמידינו עם הארץ באמצעות שיעורי של"ח, טיולים וסיורים לימודיים

הורים בבית הספר? הם שותפים חשובים בהובלה של המעשה החינוכי. אנו קשובים להם, ומשלבים אותם, במידת האפשר, בחשיבה ובהתמודדות עם האתגרים החינוכיים המגיעים לפתחנו. הנהגת ההורים שלנו פעילה ומעורבת. אנו גם מתברכים במקהלת הורים, שמופיעה באירועי בית הספר. מה הדבר שחסר בתוכנית הלימודים של בית הספר? שיעורי אמנות, ציור, פיסול וכו'. בשנת הלימודים הבאה נתחיל לקיים שיעורי תיאטרון בחטיבת - למידה באמצעות פרויקטים P.B.L תוכנית ה- ● בתחומי דעת מגוונים, כמו: מדע, ספרות ותנ"ך. במסגרת לימודי הרטוריקה אנחנו מקיימים ● יום של "טד אליאנס" – הרצאות של התלמידים בנושאים הלקוחים מעולמם הקרוב. תוכנית "שגרירים צעירים". ● מהו מורה טוב? אדם שאוהב ילדים ומאמין בהם. מורה טוב חושב ש"כל תלמיד יכול", הוא מחזק את הביטחון העצמי של תלמידיו, נותן בהם אמון ומתעניין בכל מה שקורה להם, גם מחוץ לבית הספר. אדם שאינו מפסיק ללמוד ולהתחדש במהלך כל הקריירה שלו. הביניים, נוסף על מוזיקה ומחול. דוגמה לחדשנות וליצירתיות? תוכנית מנהיגות באנגלית. ●

אליפות ליגת העל של בתי הספר בכדורסל הייתה נקודת ציון משמעותית. 2013 בשנת הנבחרת זכתה לראשונה באליפות המדינה לאחר הופעות הרואיות בכל השלבים. השנה עלתה נבחרת הכדורעף של בית הספר לליגת העל בכדורעף. האתלטים של בית הספר מגיעים אף הם להישגים רבים בתחרויות. בוגרי בית הספר הגיעו לנבחרות הלאומיות הן בכדורגל (שרן ייני – שחקן נבחרת ישראל בכדורגל) הן בכדורסל (גל מקל וגיא פניני – אף הם בנבחרת ישראל). ההישג הלימודי/המקצועי החשוב ביותר של בית הספר? דלתות הפקולטות הנחשבות ביותר באוניברסיטאות נפתחות לפני בוגרינו בזכות האיכות הגבוהה של תעודת הבגרות שלהם. תלמידינו לומדים צרפתית ואנגלית ברמה הגבוהה ביותר ותעודת הבגרות שלהם מלאה במקצועות עתירי בונוסים. בעידודנו בנות ) לומדות פיזיקה בחמד"ע ברמה 50%- רבות (כ הגבוהה של חמש יחידות לימוד – הישג יוצא דופן! אירוע תרבות? "תיאטרון עדות" – הצגה שמעלים תלמידינו מדי שנה בצוותא עם ניצולי שואה לאחר תהליך ארוך ומרגש, שבמהלכו התלמידים הם בבחינת האוזן הקשבת לסיפורים הכואבים והמצמררים של הניצולים.

קשר זרקור 26

אנו גאים ביחס האישי, האנושי והרגשי שאנו מעניקים לתלמידים, וגאים בתלמידינו ובבוגרי בית הספר על הישגיהם ותרומתם לחברה הישראלית בתחומים מגוונים של עשייה

באסטרטגיות למידה, שיעורי מחול, מוזיקה, חינוך תזונתי, חינוך ימי, שיעורי קולנוע. בחט"ע: שיעורים ברטוריקה ודיבייט, שיעורים בחינוך פיננסי ובפסיכולוגיה חברתית. הטיולים הרבים והמסע הישראלי תורמים רבות לגיבוש החברתי ולכישורים החברתיים. כשאהיה גדול אני רוצה להיות... מורה/מחנך - אתם שומעים את זה במסדרונות בית הספר? לדאבון הלב אין מרבים לשמוע במסדרונות בית הספר משפטים מסוג זה. עם זאת אני שמחה לציין שנקלטו אצלנו לעבודה מספר לא מבוטל של בוגרות ובוגרים של בית הספר. משמעת? כן! המשמעת היא בסיס חשוב לתחושת הביטחון החזקה של התלמידים. זהו תנאי הכרחי ללמידה משמעותית ולפעילות ערכית, אנו מתקוממים נגד טיעונים שנשמעים שוב ושוב ולפיהם החינוך של פעם היה טוב יותר. החינוך היה שונה בעבר, ואילו התקופה העכשווית מציבה לנו אתגרים שברור שלא היו מנת חלקנו בעבר, כמו "נגע" השימוש בסמארטפונים בבית הספר. אצלנו האמירה "כל ישראל חברים" אינה רק סיסמה אלא היא מבטאת מחויבות לחברה. והכול בהשראת אנשי הצוות. החינוך במדינת ישראל לאן?

שחיקת מורים? קיימת תמיד. ההשתלמויות המקצועיות של המורים מסייעות להם להתרענן, להתחדש, להוסיף דעת וחוויות תרבותיות ומכאן גם לעצור את השחיקה. הבוגר המפורסם שהצמיח בית הספר? תקצר היריעה מלציין את כל הבוגרים שהתפרסמו בתחומי חיים רבים. נזכיר רק בוגרת אחת, שלימים הייתה שרת החינוך של ישראל – פרופ' יולי תמיר. הדבר שהכי דורש שינוי בחדר המורים? יש כמיהה לקיומה של רפורמה אחת בלבד (ולא שתיים) הן במבנה העבודה הן בשכר המורים. מבחינה פיזית, היינו שמחים לחדרי עבודה נוספים למורים. המאכל הפופולרי בחדר המורים? בעיקר פירות וירקות. יוזמה מפתיעה שקיבלתם ממורה? "בוקר שירה עברית" מתקיים מדי שנה, ובו נפגשים התלמידים עם השירה העברית במיטבה: נתן אלתרמן, לאה גולדברג, נתן זך, זלדה ועוד, והכול בהרמוניות קוליות, בנגינה, בקריאה ובריקוד. היוזמה וההפקה היא של זהבה וימן, סגנית המנהלת, בשיתוף תלמידים ומורים. בית ספר לחיים – כיצד בא הדבר לידי ביטוי? בחטה"ב: שיעורי כישורי חיים, שיעורים

Made with