קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

מנתח מערכות ארגוניות ציבוריות בשיטת פרקינסון (לשעבר מדען בכיר ומהנדס מערכת ברפאל ואלביט)

יוסף יעלי

משרד החינוך מתנהל ללא מצפן

משרד החינוך היה אמור לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע שיעסוק בהגדרה של הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו

א נשים שולחים את ילדיהם לבית ספר מתוך ציפייה שהם יקבלו בו הכנה לחיים כדי שיצליחו בחייהם כאנשים בוגרים. הניסיון האנושי שנצבר במהלך דורות רבים הראה שידע מביא להצלחה בחיים, ומכאן התפתחה התובנה שהשקעה בחינוך היא כדאית והיא תיתן פירות בעתיד בדרך שתבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית. לכן בחוק החינוך הממלכתי נוסחה מטרה למערכת החינוך: “להקנות לתלמידים את הידע והכישורים שיידרשו להם בחייהם כאנשים בוגרים בחברה חופשית”. כבר מניסוח המטרה ברור, שלפני שמכינים תוכניות לימודים, יש להבין היטב מהם הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו. הגדרה כזאת אינה פשוטה, וגיבוש שלה מחייב קונצנזוס חברתי רחב. עם זאת כבר ברמת הכותרת בלבד צפה בעיה מינהלית בסיסית במשרד החינוך. משרד החינוך היה אמור

לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע (מועצה לאומית לחינוך) שיעסוק בהגדרה כזאת, אבל אינו עושה זאת. הניסיון הציבורי האחרון לעיסוק בנושא הזה היה בוועדת דוברת, לפני כעשר שנים, ומאז הוא נזנח. שר החינוך לשעבר שי פירון פעל לחקיקת חוק להקמת מועצה לאומית לחינוך, שתעסוק בכך, והצעת החוק אף עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אבל הטיפול בה הופסק בגלל הבחירות לכנסת, והשר בנט אינו מקדם את הנושא המרכזי הזה, ובינתיים משרד החינוך מתנהל ללא מצפן. מערכת החינוך מפיקה תוכניות לימוד כאשר אנשי ועדות המקצוע (אנשים טובים ומסורים) אינם מכירים אילו סוגי ידע ומיומנויות בכלל . כשל מינהלי 21- נדרשים לאדם בוגר במאה ה נוסף הוא שבמצב הקשה הזה אין אף אחד בהנהלת משרד החינוך שאחראי ללמוד את הנושא ולגבש הצעות לפעולה בנוגע אליו.

20

Made with