קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

של הסתגלות למצבים משתנים (למשל, להיות בעל יכולת למידה עצמית של נושא חדש ולהיות יצירתי בתכנון מעשיו בתגובה למצב המשתנה, ובמקרה קיצוני יותר אפילו לדעת להתמודד עם הצורך לעשות הסבה מקצועית). כיום תוכניות הלימודים בבתי הספר (וגם בחינוך הגבוה) אינן מכוונות להקנות לבוגרים את הכלים הנדרשים להצלחה בשוק התעסוקה, והדבר מוצא את הביטוי המעשי שלו בקשיים של הבוגרים הצעירים להשתלב בשוק התעסוקה. בסקרי מעסיקים בארה”ב הם נשאלו מדוע אינם מעסיקים את הבוגרים הצעירים, ותשובתם הייתה: כי אין להם הכישורים הנדרשים ממועסק כיום. הכלכלן 2010 הקוריאני הא-ג’ון צ’אנג פרסם בשנת תוצאות מחקר על מדינות רבות ובו נמצא שאין שום קורלציה בין כמות ההשקעות בחינוך לבין הצמיחה הכלכלית של מדינות, ומסקנתו שהקצאת כסף רב לחינוך היא פעולה שאינה מבטיחה את השגת המטרה של צמיחה כלכלית עתידית. המחיר הכלכלי של הכשל הזה של מערכת החינוך (בארץ ובעולם) הוא כבד. מצד אחד, האנשים הצעירים שאינם מועסקים אינם תורמים את חלקם לתוצר

אדם בוגר נתון בתוך ארבעה מעגלי חיים: האדם כאינדיבידואל, האדם כשותף במעגל המשפחתי, האדם כיחיד בתוך חברה (קהילה מקומית, לאום ואפילו חלק של הקהילה הבין- לאומית) והאדם כמשתתף בשוק התעסוקה והמפרנס את עצמו. כדי להצליח בכל אחד ממעגלי החיים האלה בתור אדם בוגר, הוא צריך ידע ומיומנויות מתאימים, ונתאר כאן רק אחדים מהם: במעגל האישי אדם צריך להיות בעל יכולת ביקורת על מידע שהוא חשוף לו (חלקו מגמתי וחלקו אפילו שקרי כגון ברשתות חברתיות), בעל יכולת SHAMIMG לעמוד בלחצים חברתיים מסביבו, בעל תובנות מעמיקות בנוגע לשמירה על בריאותו הגופנית והנפשית ועוד. במעגל המשפחתי אדם צריך לדעת לחיות עם בן זוג, לנהל תקציב משפחתי מאוזן ולהיות בעל ידע בסיסי בגידול ילדים ועוד (העדר יכולות כאלה מביא לאחוז גירושים גבוה). במעגל החברתי אדם צריך להשתלב בקהילה ולחיות בהרמוניה עם אחרים השונים ממנו, לעזור לנזקקים ועוד (בתחום הזה משרד 21- החינוך פועל הרבה). בעולם של המאה ה מידע מקצועי מתיישן בקצב מהיר, ולכן במעגל התעסוקה אדם צריך להיות בעל מיומנות חיים

כדי לאפשר צמיחה כלכלית בעתיד יש לפתח בתלמידים מיומנויות חיים ולהקדיש לכך שעות לימוד במערכת השעות, ובשיעורים עיוניים יש להתמקד בפיתוח תובנות ממידע

21

Made with