קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

הלאומי הגולמי כאשר הם אינם מועסקים, ומצד שני, ההשקעה הגדולה בתקציבי חינוך מיליארד שקלים בשנה) היא, 60- (בישראל כ בחלקה הגדול, הוצאה שוטפת ולא השקעה לעתיד טוב יותר. על הכיוון לשינוי הנדרש בחינוך ניתן ללמוד , ההתאחדות הלאומית NACE מארה”ב. המשותפת למעסיקים ולקולג’ים בארה”ב, מבצעת מדי שנה סקרי מעבידים ברחבי הכישורים הנדרשים 10 ארה”ב. להלן רשימת ביותר מצד מעסיקים, על פי סדר חשיבותם, :2013 כפי שנמצא בשנת יכולת לתקשר באופן מילולי עם אנשים בתוך • הארגון ומחוץ לו יכולת לעבוד במסגרת קבוצתית • יכולת לקבל החלטות ולפתור בעיות • יכולת לתכנן עבודה, לארגן עבודה ולתעדף • פעילויות יכולת להשיג מידע ולעבד מידע • יכולת לבצע אנליזה כמותית של מידע • ידע טכני הנוגע לעבודה • מיומנות בהפעלת תוכנות מחשב • יכולת ליצור ולעבד דוחות ממוחשבים • יכולת למכור או להשפיע על אחרים • עיון ברשימת הציפיות של מעסיקים מהעובדים שהם רוצים להעסיק מעלה שהיא כוללת בעיקר כישורי חיים רבים (שכיום אינם נלמדים כלל בבית ספר עיוני ואפילו לא באוניברסיטה). כדאי לשים לב לכך שהידע הטכני הנוגע לעבודה נמצא בסך הכול במקום השביעי! לכן כיום מעסיקים מחפשים בעיקר אנשים בעלי ניסיון תעסוקתי קודם (ומקווים שהניסיון במקום העבודה הקודם הקנה למועסק כישורי חיים נדרשים כמו אלה שברשימה שלעיל וגם כישורים נוספים). הצרה של האנשים הצעירים שרובם חסרי ניסיון בעבודה כלשהי ולכן הם מתקשים במציאת מקום עבודה. מהאמור לעיל ניתן לגזור מסקנות מעשיות

על שינויים הנדרשים בדרך הלימוד, בתוכני הלימוד ובהתנהלות משרד החינוך כדי לקדם את יישום מטרת החינוך. תוכני הלימוד - השינויים הנדרשים כדי לאפשר צמיחה כלכלית בעתיד, יש לפתח בתלמידים מיומנויות חיים. יש להקדיש לכך שעות לימוד במערכת השעות, ובהתאם, לקצץ בשעות לימוד שעיקרן הוראת מידע עיוני (שכיום ניתן להשיגו באינטרנט בקלות), ובשיעורים עיוניים להתמקד בפיתוח תובנות ממידע. למשל, חשוב לכלול בתוכנית הלימודים תרגול של הצגת נושא לפני אנשים אחרים בדרך שהם יבינו את המסרים שבה. בשעת הבניה של תוכניות לימוד צריך לספק רציונל להכללתו של כל תוכן לימודי (מדוע חשוב לכלול אותו). למשל, במבוא לתוכנית יחידות של משרד החינוך 5 הלימוד במתמטיקה נאמר: “התוכנית מכילה ‘חומר שאין לו ערך מוסף אבל הוא זולל זמן’ אבל משרד החינוך אינו מוחק אותו כי אז המוסדות להשכלה גבוהה לא יכירו בתעודת הבגרות”. רציונל כזה הוא פסול. המשמעות של אמירה כזאת היא שהמטרה של קבלת תעודת בגרות המוכרת בידי המוסדות להשכלה גבוהה מחליפה בפועל את המטרה החינוכית של הכשרת הבוגרים להצלחה בחיים, ובחסותה מלמדים חומר חסר כל ערך לחיים. למשל, הכללת שתי שאלות בגאומטרייה ,806 בשאלון 2015 בבחינות בגרות בשנת העוסקות בחישובים של עיגול חסום במרובע ומרובע חסום בעיגול, מעידה על נתק של העוסקים בהוראת המתמטיקה במשרד החינוך . הידע 21- ממציאות החיים של המאה ה והמיומנויות הנדרשים לפתרון השאלות האלה אינם רלוונטיים למציאות החיים של אדם יחידות יש 3 . בתוכנית המתמטיקה 2015 בשנת 5 תופעה דומה למה שנאמר במבוא לתוכנית היחידות ואפילו בהיקף גדול עוד יותר.

העיסוק האובססיבי בהצלחה בבחינות הבגרות לא רק שאינו מועיל כלל להצלחה בחיים אלא הוא אף מפריע לעיסוק בחינוך, ולבחינות הבגרות יש גם מחיר כלכלי כבד

22

Made with