קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

קורסים )השתלמויות( בביה"ס להתפתחות מקצועית במכללת קיי - תשע"ז באופק חדש: 9-7 א. מבחר קורסי דרגות גבוהות מורה יוזם - רב תחומי, מורה חוקר - רב תחומי, הוראת השואה, ציונות בשיתוף המכון למורשת בן גוריון , למידה מבוססת פרויקטים, קורסים מקוונים מלאים למובילי פדגוגיה עדכנית - מורה יוזם/חוקר, מורה יוזם ומטמיע תכניות בתחום המדעים, מקיימים קיימות - קורס למורה חוקר, חינוך גופני וחינוך לערכים- מורה יוזם/חוקר, הערכה מקדמת למידה, סוגיות מגדריות בחינוך, גננות ומורים "כישורי חיים", גננת חוקרת, ועוד. ב. קורס בחירה למנהלי בתי ספר )מאושר ע"י אבני ראשה והמחוז(: שעות(. 40) ייזום, תכנון, הפקה והערכה של למידה מבוססת פרויקטים ג. קורסים לסגני מנהלים, שנים א' עד ה' ד. קורסים באומנות ה. קורסים בחינוך גופני ו. קורסים בתחומי המדעים ז. קורסים בתחום התקשוב והסייבר ח. קורסים ייעודיים למורים/ות מהחברה הערבית-בדואית בתחומים: חנ"ג, גיאוגרפיה, אנגלית, שפה ערבית, מתמטיקה, פדגוגיה איכותית ותיאטרון )חינוך מיוחד(. שעות )קבוצת מתחילים( 60 - ט. בישול חינוכי שעות )קבוצת מתקדמים( 60 - בישול חינוכי לימודי תעודה א. קורס התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים במקצועות הבריאות ב. הרחבת הסמכה בפיסיקה ובכימיה לפרטים נוספים: , גב‘ נורית כוכבי 054-4910313 ,08-6402886 ראש המרכז להורות ומשפחה , גב‘ הדס לוי 054-7904342 , רכזת תכניות מרכז הורות ומשפחה horutkaye@kaye.ac.il

למידע מקיף ולכל תכניות הקורסים )סילבוסים(, מומלץ מאוד להיכנס לאתר ביה"ס להתפתחות מקצועית, להתעדכן ולקבל תמונה מקיפה ומסודרת: /קורסים http :// www . kaye . ac . il מיועד לאקדמאים 08-6402713 ו 08-6402705 בטלפונים כן ניתן לפנות בשאלות ולרישום למיילים: Nomi63@macam.ac.il rotemm@Kaye.ac.il peni@kaye.ac.il הרשמה: בביה"ס להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במכללת קיי

08-6402713 08-6402705 kaye.ac.il באר-שבע 6 עזריאל ניצני

Made with