קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

סיכום שנה

בשכרם ובתנאי עבודתם. ג. ניהול ההליך המשפטי בנושא תעריף שעת בדיקה של מבחני הבגרות. אמנם ישנה התקדמות, אך לא מספקת. ד. טיפול בהליך משפטי בנושא ההקצבות לגמלאים שהיו עובדי מדינה טרם פרישתם. גם במקרה זה משרד האוצר מעדיף להעביר את כל התקציבים, כולל אלה המגיעים לגמלאי ארגון המורים, להסתדרות המורים ולמרות שמשרד האוצר ידע שתקציב זה אינו מנוצל למטרה שלשמה הוא נועד. ה. ועדות חריגים – וועדות פריטטיות – אנו מטפלים כעת בכל הבקשות שהוגשו ע"י מורים להשתחרר מעוז לתמורה בשנת הלימודים תשע"ז מסיבות שמתאימות לקריטריונים יחל מו"מ 2017 בינואר 1 - שפורסמו על ידינו. ב להסכם קיבוצי חדש, שבו נעמוד על תיקון הסכם עוז לתמורה ושיפורו וכן בכל הנוגע לחברינו בחטיבות הביניים שנאלצים לעבוד על פי אופק חדש תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם. במהלך הקיץ אנו מקיימים ועדות פריטטיות לאישור פרישה מוקדמת למורים הזקוקים לכך וכן מתן פיצויי פיטורין מוגדלים למורים שעבודתם הופסקה. הסכם אופק חדש שנחתם בנוגע לחטיבות .4 הביניים, בשרירות לב משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים, פוגע בזכויות הפנסיה של עובדי המדינה (פנסיה תקציבית) ע"י ויתור על חוק הגמלאות שלפיו השכר האחרון הוא השכר הקובע לפנסיה. יתר על כן, גם מורים בחטיבות הביניים, המקבלים שכרם ממשרד החינוך וחלקית בגין עבודה בחטיבה העליונה על פי עוז לתמורה, הוצאו מחוק הגמלאות בשרירות לב ע"י משרד האוצר, ועד היום הם אינם מקבלים פנסיה לפי הרפורמות, אלא לפי "העולם הישן" – גם עבור העבודה בחטיבת הביניים וגם עבור העבודה בחטיבה העליונה. גם סוגיה זו, כאמור, מתבררת בביה"ד הארצי לעבודה עקב תביעה שהגשנו. האם גם במקרה זה רואה משרד האוצר במזכ"ל הסתדרות המורים, שלא נאבק עבור חבריו, "אתרוג" שיש לטפח כל עוד זכויות המורים נפגעות והוא אינו פוצה פה? צמצומים, פיטורין, סגירת בתי"ס ומגמות .5

שנת הלימודים תשע"ו מסתיימת וציבור .1 המורים יוצא לפגרת הקיץ – החופש הגדול. ההורים מכנים שבועות אלו "החופש הגדול" כי הילדים שלהם בבית וקשה להם להשתלט עליהם ולהעסיק אותם בתקופה זו. מעניין שהם ילדים ואילו אנו 3 - 2 מתקשים להסתדר עם תלמידים 40 המורים מצליחים לעשות זאת עם יום יום ושעה שעה. כדי למצוא פתרון, ההורים מעוניינים לקצר את פגרת הקיץ של מערכת החינוך - זאת במקום להיאבק על הוספת ימי חופשה להם עצמם. עבור ציבור המורים בבתי הספר העל יסודיים פגרת הקיץ היא לא חופשה מלאה, כמו שהיא מצטיירת לפי טענת ההורים. אנו עוסקים בסיכום השנה, בבחינות הבגרות, בסמסטר קיץ, בהשתלמויות, ולקראת סיום הפגרה - בהיערכות לשנת הלימודים החדשה. כך, ממילא, החופשה מתקצרת, ומעבר לכך, לא בושה להיות בחופשה והמורים מרוויחים חופשה זו בכבוד רב מאוד. במהלך השנים נאבקנו לא מעט והצלחנו למנוע את הניסיונות לפגוע בחופשות המורים. כך נמשיך, ככל שיעלה הצורך. א. היערכות לפתיחת שנת הלימודים - אנו .2 חוזרים ומזכירים שימי ההיערכות לפתיחת שנת לימודים אינם חובה. לאור זאת, וכדי שלא לפגוע בחופשת המורים, אנו מאפשרים יום היערכות אחד בלבד, יום או לכל היותר יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים. הזמנת מורים לבית הספר לפני מועד זה אסורה. ב. אנו ממליצים למנהלים להסדיר את מערכות השיעורים כך שהשעות תומכות ההוראה ישובצו וירוכזו בסוף יום לימודים ולא יפוזרו על פני כל היום והשבוע. ריכוז השעות תומכות ההוראה בסוף יום הלימודים יאפשר ניצולן ביעילות רבה יותר ואף קיזוזן כשיהיה צורך. במהלך חופשת הקיץ של מערכת החינוך .3 נעסוק בנושאים מספר, בתקווה לפתור את הבעיות הנוגעות להם: א. ההליך המשפטי בנושא מורי של"ח וההסכם הקיבוצי שנחתם בין משרדי החינוך והאוצר לבין הסתדרות המורים, תוך פגיעה גדולה בציבור מורי של"ח, שרובם הגדול חברי ארגון המורים. ב. הסכם עבודה עבור מורים בתפקידי הדרכה שעד כה קופחו וממשיכים להיות מקופחים

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

Made with