קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

השתלמויות ייחודיות וחדשניות חדש המוכרות לגמול השתלמות

היחידה ללימודי חוץ והמשך של הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם המורים בשנת שבתון, להעשיר את ארגז הכלים המקצועי ולצבור נקודות לגמולים.

בין הקורסים הנלמדים:

"ילדים מציירים עולם" ארגז כלים המסייע לאבחון רגשות ובטחון עצמי אצל ילדים שפת גוף וסגנונות תקשורת לאנשי חינוך המחנך כמגשר ואסטרטגיות במשא-ומתן חינוך לניהול פיננסי* פעילויות חינוך בעזרת כלב סיוע התמודדות אפקטיבית עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – חלק א' התמודדות אפקטיבית עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – חלק ב' 21- להבין, לאתגר, לחנך – הוראה מודעת במאה ה בין נרטיב אישי לבין זהות מקצועית בחירה וקבלת החלטות – מיומנויות חיים וכלים לניהול תהליכי למידה תרבות חברתית בעולם דיגיטלי - החלום ושברו?

ארגז כלים למיומנויות חיים בין אישיות - הדרכה לבריאות רגשית* שינוי חשיבה ואימוץ כלים יישומיים משדה הפסיכולוגיה החיובית האדם מחפש משמעות

קורס זה אינו מוכר לגמול אך ניתן לקבל עליו החזר כספי *

** ניתן ללמוד גם לתארים: תואר שני במדעי היהדות ותואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך

המרצים הטובים ביותר ברציפות 2015- ו 2014 לפי סקר התאחדות הסטודנטים לשנים

שלהקריההאקדמיתאונו M.B.A.- **הענקתהתוארמותניתבאישורהמל"ג. לתכניתרשתבטחון מלאהמתכניתה www.ono.ac.il hutz@ono.ac.il 1-800-550-555 03-5356118 לפרטים, היחידה ללימודי חוץ והמשך:

Made with