קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

לימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה בפועל ובשבתון

תכנית שח"ף )שיתוף חינוכי פעיל( תכנית ייחודית של הכשרת אקדמאים להוראה, המייצגת גישה חברתית-תרבותית בהכשרה להוראה. שח"ף היא תכנית הוליסטית המציעה מסגרות לימוד שונות המשלימות ומזינות זו את זו. לימודי ההסמכה של אקדמאים להוראה מיועדים: - לבעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר - למורים בפועל בעלי תואר אקדמי חסרי תעודת הוראה

השתלמויות בתחומים שונים

ו הבישול ככלי חינוכי טיפולי ו ביבליותראפיה ו פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים ו התערבות טיפולית באמצעות כלבים

ו תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית בית ספרית ו עריכה לשונית ו מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה המלמדים תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה ו טיפול באומנויות כאמצעי הוראה לימודי תעודה ו הוראה מתקנת קריאה, כתיבה וחשבון ו אסטרטגיות למידה ו כלים לעובדי הוראה

ו הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

הלימודים אפשריים בכל אחת מתכניות הלימודים במכללה: הכשרה להוראה בגני ילדים, בביה"ס היסודי, בביה"ס העל-יסודי ובחינוך המיוחד

מבחר גדול של קורסים בלמידה מרחוק ו תזונה, מזון ומה שביניהם ו רשתות חברתיות ו פיתוח אינטליגנציה רגשית ו מוח, זיכרון ולמידה ו מעודדים לקרוא ו עבודה עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז בכיתה ו ועוד

לימודי פנאי/לימודי רשות

ו אמנויות הזכוכית ו סדנת צילום בסיסית ו ציור אקדמי

לפרטים על לימודי תעודה והשתלמויות: 08-8588132/151/068/029/060 www.achva.ac.il

08-6402899

המכללה האקדמית אחוה

Made with