קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

ץ ֵ ב ְ ש ַ ת ּ ּ

. בעל חיים 10 . מנהיג ציוני, סופר ומשורר 1 . כוכבת קולנוע 13 . בנ"י אכלו במדבר 12 . אריגים 11 . ממנו צנחו הלוחמים 17 " . "... אל מול גולן 15 בעבר . ממייסדי נס ציונה 21 . תועבה 19 במיתלה במלחמת קדש . ... הרים, מושב 24 . חבל דק שזור מחוטים 23 . וניל 22 . הרמטכ"ל השני 26 . כינוי רומז לנקבה 25 בהרי ירושלים . בית 32 . בעל ותק 31 . חיל, חרדה 29 . עונה חקלאית 27 . מושבה חקלאית לשעבר בהרי ירושלים 33 קיבול לדיו . זיהום, 37 . חבר בממשלה 36 ] . ספינה [בלשון מקרא 35 . "הרי בגלבוע, אל ... 41 . קידומת סקוטית 39 לכלוך . חתן פרס ישראל בתחום הפיסול 42 " ואל מטר עליכם . "כי לו נאה, כי לו ..." 49 . יישוב קהילתי בעמק חרוד 45 . בעל חיים 51 . איש תקשורת מפורסם 50 ] [הגדה של פסח המיילל בלילות . מילת 3 . צמח גינה 2 . אחד מנשיאי ישראל 1 מאונך: . על שמו יישוב בבקעת הירדן 5 . מס עקיף 4 יחס בנקבה . מבטא לשוני מורכב ממילים אחדות 7 . מצבת זיכרון 6 . יישוב קהילתי 9 . מנהיג ציוני, איש העלייה הראשונה 8 . קרום בגלגל העין 14 . סוג תאורה 13 דתי בשומרון . "את ... ההרים אתה 20 . איצטבה 18 . חומר ריסוס 16 . נחש ארסי 28 . יישוב קהילתי בשומרון 23 " רואה כאנשים . גלגולי 38 . מן השופטים 36 . עץ נוי תרבותי 34 . ו.. לא 30 . העמיס משא 41 . אויב 40 ידיעות ושמועות ממרחק . קיבוץ 44 . שמו הפרטי של מדינאי צ'כוסלובקי 43 . נכתב בצד [ר"ת] 47 . ..., רה, מי 46 קרוב לצומת ביל"ו הודיע מח"ט הצנחנים "... הבית בידינו" 1967- . ב 48

מאוזן:

9

8

7

6

5

4

3

2

1

קשר למורים שלנו 40

11

10

16

15

14

13

12

21

20

19

18

17

24

23

22

28

27

26

25

32

31

30

29

35

34

33

40

39

38

37

36

44

43

42

41

49

48

47

46

45

51

50

רמה: קשה סודוקו ּ ּ ּ

פירמידה הפוכה ץ ֵ ב ְ ש ַ ת ּ ּ

5 עד 2 - עלינו להוסיף אות אחת בכל מדרגה מ 9 עד 6 - עלינו להחסיר אות אחת בכל מדרגה מ

8

4

6

3 7 8

1

2

1

7

3

4 8

5 9

4

5

6

6 9 5 2 9 5 2 1 1 8 7

7

8

9

.4 | . מחלוצי תנועת ההשכלה 3 | . ...יהודה הנשיא 2 | . פרא 1 . ״משנכנס אדר...בשמחה״ 6 | . שר בממשלה 5 | מדינה בגרמניה . כלי למאור 9 |״ . הניף את ״דגל הדיו 8 | . ראש ממשלה שנרצח 7 |

NIVON.CO.IL , חבר הנהלת העמותה הפדגוגית ועורך אתר הניבים העבריים "ניבונכון" נעמן אופיר שם המחבר: naaman141044@gmail.com בחודש, רק בין הפותרים נכונה את שני התשבצים יוגרל פרס. לשליחת הפתרונות: 26 את הפתרונות יש לשלוח עד

Made with