קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

המחלקה לפנסיה

כושר עבודה מקצועי" וטוענות שהדבר נעשה בהמלצת ארגון המורים ובחסות מנורה מבטחים. הרינו להבהיר, שמאז ביטול ביטוח זה, ארגון המורים אינו עוסק ברכישה האישית (אם וכאשר תהיה לנו המלצה של הביטוח ספציפית ניידע בכתב). המעוניין להמשיך את הביטוח הנ"ל במנורה מבטחים החדשה ידאג לקבלת פרטים ישירות . שוב, 072-3832100 :' ממנורה מבטחים, בטל הנני חוזרת ומדגישה, שכל מורה צריך לבדוק באופן עצמאי כל פנייה או הצעה המגיעה אליו מכל סוכנות או סוכן. על המורה להחליט תחילה אם הוא מעוניין בפוליסה. אם כן - יש לבדוק את תנאי הפוליסה, הכדאיות וההתאמה האישית. רצוי לעיין לעומק בפוליסה לפני החתימה. ייעוץ מס לפורשים בהמשך לכנסים ולמפגש עם יועץ המס, הריני חוזרת ומזכירה לכל מורה הפורש פרישה מוקדמת או פרישת גיל לבדוק את נושא המיסוי בפנסיה. ישנם יועצים רבים בשטח שניתן להיעזר בהם. מורה המעוניין בשירותיו (שהרצה בכנס) יכול לפנות מר יורם אזרד של אליו ישירות ולקבל הצעת מחיר מטעמו בטל': .052-3609413 ייעוץ למורה* יכלול: בדיקת סכומי המענקים הפטורים ממס • של משרד החינוך, הבעלות 161 • בדיקת טופס א – בחירת מסלול 161 • הדרכה במילוי טופס מיסוי נכון • המלצה לפריסה במידת הצורך א 9 • בחירת פטור על הקצבה לפי סעיף • ייעוץ בדבר קופות הגמל והקיבוע, מותאם 190 גיל – תיקון • ייעוץ בהכוונה בנושא ביטוח לאומי וקצבת אזרח ותיק ו/או אבטלה מותאם גיל וגובה קצבה • תיאום מס למורה שיש לו מספר ארגונים משלמים מענקי פרישה כמו כן תמורת סכום נוסף ניתן יהיה לקבל ליווי מול מס הכנסה, ביטוח לאומי וקופות הגמל.

סדנאות לפורשים בחודשים ספטמבר ונובמבר השנה יתקיימו "פנסיה זה לא הסוף, סדנאות לפורשים בנושא: זו רק ההתחלה". הסדנאות מיועדות למורים הפורשים בלבד. למורה. מורה המעוניין ₪ 100 דמי ההשתתפות להשתתף באחת הסדנאות מתבקש להעביר ארגון המורים העל-יסודיים המחאה לפקודת אל פקידת הסניף שאליו הוא שייך בארגון המורים. מאחר שמספר המקומות מוגבל, לסדנאות חודש ספטמבר כדאי להעביר את ההמחאה בדחיפות, במסירה ידנית ישירה, לסניף בארגון המורים (ולא באמצעות הדואר). 15- פתיחת הסדנה מותנית ב כל הקודם זוכה! משתתפים. להלן מועדי הסדנאות: בסניף הארגון 22.9.2016 – 19.9.2016 חיפה: 19:00 – 15:00 בחיפה, בין השעות בנאות 22.9.2016 – 19.9.2016 : תל-אביב 13:00 – 09:00 אפעל – רמת אפעל, בין השעות בנאות אפעל – 10.11.2016 – 07.11.2016 19:00 – 15:00 רמת אפעל, בין השעות בסניף 10.11.2016 – 07.11.2016 : ירושלים 13:00 – 09:00 הארגון בירושלים, בין השעות מורים שקיבלו אישור פרישה לפנסיה צוברת ותיקה "עמיתים מוקדמת מפנסיה וטפסים מקרן זו, מתבקשים פנסיה ותיקה" למלא אותם בדחיפות ולהעבירם לקרן. וצריכים קרן פנסיה חדשה מורים שפרשו מ משרד החינוך להעביר טפסים ומסמכים ל מתבקשים אף הם לבצע זאת בהקדם, בחזרה, , וכל זאת כדי לקבל ובהתאם להנחיות מקדמות בהקדם. פורשים לפנסיה מבעלויות – פנסיה מוקדמת ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי - הפסקת הביטוח כזכור, ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי, שהיה למורים המבוטחים במנורה מבטחים, בוטל ע"י לאחרונה הרגולטור, משמע: בוטל ע"י המדינה. סוכנויות שונות מציעות רכישת ביטוח "אבדן

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

* הייעוץ האישי והמפגשים אינם באחריות ארגון המורים.

Made with